Doplnění k popisům skillů
 • Přídá X síly do P.Atk/M.Atk .... - hodnota X (síla skillu) se přičte k P.Atk/M.Atk vaší postavy.
 • Použije X síly léčení k obnově HP .... - zjednodušeně řečeno, doplní vám X HP. Ale finální hodnota doplněných HP bývá vždy o něco větší, protože je ovlivněna dalšími okolnostmi, nejen silou skillu.
 • Zvýší(sníží) sílu léčení o X% .... - zvýší(nebo sníží) efektivitu léčení. Vždy když vám bude doplněno HP pomocí skillu typu Heal, doplní se vám o X% více(nebo méně) HP. Snížení síly léčení je především u de-buffů.
 • Zvýší sílu obnovy MP o X (o X %) .... - zvýší efektivitu doplňování many. Buffer vám při použití Recharge bude vždy doplňovat o X many více (nebo o X% více).

Stats
 • P.Atk (Physical Attack) - fyzický útok, nejčastěji využívaný u bojovníků.
 • M.Atk (Magical Attack) - magický útok, nejčastěji využívaný u čarodějů.
 • P.Def (Physical Defense) - fyzická obrana, která snižuje zranění z fyzického útoku (P.Atk).
 • M.Def (Magical Defense) - magická obrana, která snižuje zranění z magického útoku (M.Atk).
 • sP.Def (Shield P.Def) - fyzická obrana štítem.
 • Atk.Spd (Attack Speed) - rychlost fyzického útoku.
 • Cst.Spd, CastingSpd (Casting Speed) - rychlost magického útoku, rychlost čarování.
 • C.Atk, Crit.Atk (Critical Attack) - kritický útok. Zvyšuje sílu kritického zásahu (kritický zásah způsobí několikanásobně větší zranění, než běžný zásah).
 • R.Crit, Crit.Rate (Critical Attack Rate) - šance na kritický zásah. Zvyšuje šanci na kritický zásah (kritický zásah způsobí několikanásobně větší zranění, než běžný zásah).
 • Accuracy - přesnost, zvyšuje šanci na zasáhnutí cíle.
 • Evansion - úhybnost, zvyšuje šanci na vyhnutí se před útokem nepřítele.
 • Speed, Run Speed - rychlost s jakou se postava pohybuje.
 • HP (Hit Points) - život, spotřebovává se pokud na vás útočí monstrum nebo jiný hráč. Pokud život klesne na nulu, pak postava umírá.
 • MP (Mana Points) - mana, spotřebovává se při použití fyzických nebo magických skillů. Pokud mana klesne na minimum, pak nelze skilly používat.
 • CP (Combat Points) - bojové body. Pokud na vás útočí jiný hráč, napřed se spotřebovávají CP body. Až klesnou CP body na nulu, pak teprve se začnou spotřebovávat HP body.
 • SP (Skill Points) - schopností body. Za tyto body se můžete učit nové skilly, a zdokonalovat už naučené skilly (zvyšovat jejich level, enchantovat).
 • HP/MP regen (regeneration) - rychlost regenerace HP/MP, rychlost s jakou se HP/MP doplňuje.
 • HP/MP consum (consumption) - spotřeba HP/MP. Většina skillů při použití spotřebuje určitý počet MP, a některé skilly spotřebovávají i HP.

 • STR - charakterový bod, který: zvyšuje P.Atk, zvyšuje úspěšnost skillu "Skill Mastery" u bojovníků, a zvyšuje šanci na kritický zásah u skillů typu Physical Damage, Blow, Charge Damage.
 • DEX - charakterový bod, který: zvyšuje rychlost útoku, rychlost pohybu, accuracy, evasion, šanci na kritický zásah. Zvyšuje šanci na vykrytí štítem, a zvyšuje úspěšnost Blow skillů.
 • CON - charakterový bod, který: zvyšuje maximální počet HP a CP, rychlost regenerace HP a CP, zvyšuje váhový limit (maximální zatížení). Zvyšuje odolnost proti de-buffům: Stun, Bleed, Poison.
 • INT - charakterový bod, který: zvyšuje M.Atk, a zvyšuje úspěšnost skillu "Skill Mastery" u mágů.
 • WIT - charakterový bod, který: zvyšuje rychlost čarování, a zvyšuje šanci na magický kritický zásah.
 • MEN - charakterový bod, který: zvyšuje M.Def, maximální počet MP a rychlost regenerace MP. Snižuje šanci na přerušení kouzlení. Zvyšuje odolnost proti většině de-buffů: Sleep, Paralyze, Weakness, Root, Mute, Fear, Erase, Betray, Confusion, Aggreduce.

Typy skillů, efekty, parametry skillů,...
 • Buff - pozitivní magie, která poskytuje určité bonusy po určitou dobu. Buff obecně zlepšuje bojové schopnosti postavy (zvyšuje útok, obranu, rychlost,...).
 • Buff Cancel - zrušení určitého množství buffů.
 • Dance, Song - speciální skupina buffů, které přidávají různé druhy bonusů po dobu 5 minut.
 • De-buff - negativní magie, která očaruje zápornými bonusy po určitou dobu. De-buff obecně zhoršuje bojové schopnosti postavy (snižuje útok, obranu, způsobuje zranění,...).
 • Disarm - odzbrojí nepřítele a zamezí mu používat zbraně.
 • Duration - doba trvání skillu.
 • Half-kill - smrtící útok, který: a) u hráče zníží počet CP na 1 (na HP nemá vliv); b) u monstra sníží aktuální počet HP o polovinu.
 • Chance - šance na úspěšnost skillu.
 • Ignores Shield Defense - ignoruje obranu štítu, což znamená že P.Def štítu se nezapočítá do výsledné obrany.
 • Lethal strike - smrtící útok, který: a) u hráče zníží počet CP a HP na 1; b) u monstra sníží počet HP na 1. Prakticky to znamená okamžitou smrt monstra nebo hráče.
 • Level - úroveň skillu, úroveň postavy.
 • Over-hit - přesah. Pokud skill umožňuje over-hit, pak je možné získat více zkušenostních bodů a SP, pokud vybraný cíl těsně před smrtí zasáhnete skillem.
 • Penalty - penalizace na rychlost pohybu, zkušenostní body,...
 • Power - síla skillu. Je-li uvedena u skillu, pak se připočítává do výsledného útoku, do P.Atk nebo M.Atk.
 • Resist (Resistance) - obrana proti různým de-buffům, proti různým elementárním a ne-elementárním útokům.
 • Reuse - doba za kterou můžete skill znovu použít.
 • Summon, servitor - pomocník (Dark Panther, Mechanic Golem, Corrupted Man, Kat the Cat,...).
 • Skill - dovednost, schopnost, magická nebo fyzická.
 • Skill enchant - vylepšování skillu (zvyšování útoku, obrany, doby trvání, šance na úspěch, snižování spotřeby MP/HP,...).
 • Target Cancel - zrušení zacílení u nepřítele (nepřítel potom musí znovu zaměřit svůj cíl).
 • Trigger - trigger = spouštěcí. Specifický typ skillu, kdy se určitý bonus aktivuje (spustí) až za určitých podmínek, a s určitou šancí. Např. se může jednat o několikasekundový buff, který se může aktivovat pouze pokud jste napadeni nepřítelem, a který vám zvýší třeba P.Atk a P.Def. Anebo může jít o de-buff, který sníží bojové schopnosti nepřítele, a který se může aktivovat jen pokud na vás nepřítel útočí skillem.
 • Vuln. (Vulnerability) - zranitelnost na útok s určitým atributem (elementární nebo ne-elementární, např. útok ohněm, vodou, temnou magií,...).

De-buffy
 • Anchor - magický de-buff, který paralyzuje (znemožní jakýkoliv pohyb) vybraný cíl na určitou dobu.
 • Bleed - fyzický de-buff, který způsobí u vybraného cíle krvácení (způsobuje zranění po určitou dobu).
 • Confusion - magický de-buff, který zmate vybraný cíl a ten přestane útočit.
 • Derangement (Alternated State Mind, Mental Attack) - mentální (telekinetický) útok. Jedná se o skupinu de-buffů typu Silence, Fear, Betray, Reduce aggresion.
 • Fear - magický de-buff, který vystraší vybraný cíl a ten se dá na útěk po určitou dobu.
 • Hold - fyzický de-buff, který znemožní pohyb vybraného cíle na určitou dobu.
 • Poison - fyzický de-buff, který způsobí u vybraného cíle otrávení jedem (způsobuje zranění po určitou dobu).
 • Silence - magický de-buff, který znemožní používat jakkékoliv magické nebo fyzické skilly.
 • Sleep - magický de-buff, který uspí vybraný cíl na určitou dobu.
 • Stun - fyzický de-buff, který omráčí vybraný cíl na určitou dobu.

Element atributy
 • Elementární útok - útok který obsahuje určitý atribut: útok ohněm (Fire atribut), útok vodou (Water atribut), útok větrem (Wind atribut), útok zemí (Earth atribut).
 • Ne-elementární útok - útok který obsahuje určitý atribut: útok temnou magií (Dark atribut), útok světlou magií (Holy atribut).
 • Dark atribut - atribut temné magie, zvyšuje sílu fyzického a magického útoku.
 • Earth atribut - atribut země, zvyšuje sílu fyzického a magického útoku.
 • Fire atribut - atribut ohně, zvyšuje sílu fyzického a magického útoku.
 • Holy atribut - atribut světlé magie, zvyšuje sílu fyzického a magického útoku.
 • Water atribut - atribut vody, zvyšuje sílu fyzického a magického útoku.
 • Wind atribut - atribut větru, zvyšuje sílu fyzického a magického útoku.

Typy zbraní
 • Ancient - dávný meč
 • Blunt, Big blunt - tupá zbraň, obouruční tupá zbraň
 • Bow, Crossbow - luk, kuše
 • Dagger, Dual dagger - dýka, duální dýka
 • Fist (Dual fist) - drápy
 • Pole (polearm) - tyčová zbraň
 • Rapier - rapír
 • Shield - štít
 • Sword, Big sword, Dual sword - meč, obouruční meč, duální meč