Název skillu
- označuje nefunkční skill
- označuje skill který vyžaduje svitek
- označuje skill který lze enchantovat
Level MP
HP
SP Druh Dosah
Radius
Rychl. kouzl. Trvání Opět. použ.
- typ skillu (zobrazí se po najetí kurzoru na obrázek)
- označuje buff skill, nebo skill který obsahuje buff efekt
- označuje de-buff skill, nebo skill který obsahuje de-buff efekt
- označuje skill který obsahuje trigger
Popis skillu
Level 40
ID=28 40
Aggression
  13 - 9 000 aktivní
fyzický
600 0,7 - 6 Aggression
De-buff
Použije 3953 síly k vyprovokování nepřítele k útoku.
ID=28 40
Aggression
  14 - 9 000 aktivní
fyzický
600 0,7 - 6 Aggression
De-buff
Použije 4058 síly k vyprovokování nepřítele k útoku.
ID=28 40
Aggression
  15 - 9 000 aktivní
fyzický
600 0,7 - 6 Aggression
De-buff
Použije 4165 síly k vyprovokování nepřítele k útoku.
ID=18 40
Aura of Hate
  1 50 9 000 aktivní
fyzický
200 1 - 40 Aggression
De-buff
Použije 3594 síly k vyprovokování všech okolních nepřátel k útoku.
ID=18 40
Aura of Hate
  2 51 9 000 aktivní
fyzický
200 1 - 40 Aggression
De-buff
Použije 3690 síly k vyprovokování všech okolních nepřátel k útoku.
ID=18 40
Aura of Hate
  3 53 9 000 aktivní
fyzický
200 1 - 40 Aggression
De-buff
Použije 3787 síly k vyprovokování všech okolních nepřátel k útoku.
ID=2 40
Confusion
  5 18 26 000 aktivní
magický
600 1,5 20 5 Confuse
Vrhne na nepřítele kouzlo zmatení a způsobí změnu cíle jeho útoku.
ID=70 40
Drain Health
  17 25 9 000 aktivní
magický
600 3 - 4 Drain
Útok temnoty, který přidá 49 síly do M.Atk a zvýší Dark atribut o 20, a 20% zranění způsobeného nepříteli přemění na HP ve váš prospěch.
ID=70 40
Drain Health
  18 27 9 000 aktivní
magický
600 3 - 4 Drain
Útok temnoty, který přidá 50 síly do M.Atk a zvýší Dark atribut o 20, a 20% zranění způsobeného nepříteli přemění na HP ve váš prospěch.
ID=70 40
Drain Health
  19 27 9 000 aktivní
magický
600 3 - 4 Drain
Útok temnoty, který přidá 52 síly do M.Atk a zvýší Dark atribut o 20, a 20% zranění způsobeného nepříteli přemění na HP ve váš prospěch.
ID=239 40
Expertise C
  2 - 0 pasivní
fyzický
- - - - -
Schopnost užití C-Grade věcí bez penalizace na rychlost pohybu a rychlost útoku.
ID=105 40
Freezing Strike
  3 34 13 000 aktivní
magický
600 3 30 2 Magical damage
De-buff
Útok vody, který přidá 30 síly do M.Atk a zvýší Water atribut o 20. Navíc nepříteli po dobu 30 sekund sníží rychlost pohybu o 20%.
ID=105 40
Freezing Strike
  4 35 13 000 aktivní
magický
600 3 30 2 Magical damage
De-buff
Útok vody, který přidá 31 síly do M.Atk a zvýší Water atribut o 20. Navíc nepříteli po dobu 30 sekund sníží rychlost pohybu o 20%.
ID=232 40
Heavy Armor Mastery
  16 - 9 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 54.6 a zvýší rezistenci proti kritickým útokům nepřítele o 25%, při použití těžkého brnění.
ID=232 40
Heavy Armor Mastery
  17 - 9 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 57.1 a zvýší rezistenci proti kritickým útokům nepřítele o 25%, při použití těžkého brnění.
ID=232 40
Heavy Armor Mastery
  18 - 9 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 59.5 a zvýší rezistenci proti kritickým útokům nepřítele o 25%, při použití těžkého brnění.
ID=122 40
Hex
  1 18 26 000 aktivní
magický
600 1,2 30 2 De-buff
Sníží nepříteli P.Def o 23%, po dobu 30 sekund.
ID=289 40
Life Leech
  1 47 26 000 aktivní
magický
600 3 - 4 Drain
Přidá 26 síly do M.Atk v magickém útoku který zraní nepřítele, a 80% zranění způsobeného nepříteli přemění na HP ve váš prospěch.
ID=147 40
M. Def.
  15 - 9 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší M.Def o 40 a rezistenci proti magickým útokům o 5%.
ID=147 40
M. Def.
  16 - 9 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší M.Def o 42 a rezistenci proti magickým útokům o 5%.
ID=147 40
M. Def.
  17 - 9 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší M.Def o 43 a rezistenci proti magickým útokům o 5%.
ID=115 40
Power Break
  3 18 26 000 aktivní
magický
600 1,2 30 2 De-buff
Sníží nepříteli P.Atk o 23%, po dobu 30 sekund.
ID=153 40
Shield Mastery
  3 - 26 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší obranu štítem (shield P.Def) o 50%, šanci na vykrytí štítem o 85%, P.Def o 10%, pokud používáte těžkou zbroj a štít.
ID=984 40
Shield Strike
  1 38 30 000 aktivní
fyzický
40 1,08 - 6 Physical damage
Přidá 833 síly do P.Atk a zaútočí na nepřítele štítem. Vyžaduje štít.
ID=223 40
Sting
  13 36 9 000 aktivní
fyzický
40 1,08 20 3 Physical damage
De-buff
Přidá 246 síly do P.Atk v silném úderu dýkou, který po dobu 20 sekund sníží nepříteli rychlost pohybu o 20% a způsobí mu krvácení se ztrátou 34 HP za sekundu. Vyžaduje meč, dýku, duální meče nebo duální dýky. Over-hit možný.
ID=223 40
Sting
  14 37 9 000 aktivní
fyzický
40 1,08 20 3 Physical damage
De-buff
Přidá 262 síly do P.Atk v silném úderu dýkou, který po dobu 20 sekund sníží nepříteli rychlost pohybu o 20% a způsobí mu krvácení se ztrátou 34 HP za sekundu. Vyžaduje meč, dýku, duální meče nebo duální dýky. Over-hit možný.
ID=223 40
Sting
  15 38 9 000 aktivní
fyzický
40 1,08 20 3 Physical damage
De-buff
Přidá 278 síly do P.Atk v silném úderu dýkou, který po dobu 20 sekund sníží nepříteli rychlost pohybu o 20% a způsobí mu krvácení se ztrátou 44 HP za sekundu. Vyžaduje meč, dýku, duální meče nebo duální dýky. Over-hit možný.
ID=33 40
Summon Phantom Cubic
  1 35 26 000 aktivní
magický
- 6 900 5 Summon servitor/cubic
Přivolá Phantom Cubic. Cubic používá magii, která snižuje P.Atk, P.Def a rychlost útoku nepřítele. Vyžaduje 2 D-grade krystaly. Více
ID=217 40
Sword/Blunt Weapon Mastery
  9 - 9 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Atk o 13.0, při použití meče či tupé zbraně.
ID=217 40
Sword/Blunt Weapon Mastery
  10 - 9 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Atk o 14.0, při použití meče či tupé zbraně.
ID=217 40
Sword/Blunt Weapon Mastery
  11 - 9 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Atk o 15.1, při použití meče či tupé zbraně.
ID=813 40
Vanguard
  1 31 24 000 aktivní
fyzický
- 5 21600 30 Buff
Přepnutí do "bojového módu", který zvýší bojové schopnosti pokud používáte duální meče, ale sníží P.Def o 17% a obranu štítem (shield P.Def) o 50%. Více
ID=10329 40
Dragon Might
  3 15 10 aktivní
magický
- 2 1200 4 Buff
Zvýší P. Atk. o 150 po dobu 20 minut.
ID=10003 40
Dragon Shield
  3 15 10 aktivní
magický
- 2 1200 4 Buff
Zvýší P. Def. o 200 po dobu 20 minut.
ID=10504 40
Dragon Wind Walk
  3 15 10 aktivní
magický
- 2 1200 4 Buff
Zvýší rychlost pohybu o 35 po dobu 20 minut.
ID=10501 40
Dragon Focus
  3 15 10 aktivní
magický
- 2 1200 4 Buff
Zvýší P. Critikal Rate o 35 po dobu 20 minut.
ID=11571 40
Dragon Death Whisper
  3 15 10 aktivní
magický
- 2 1200 4 Buff
Zvýší Critical Damage o 30% po dobu 20 minut.
ID=11068 40
Dragon Empower
  3 15 10 aktivní
magický
- 2 1200 4 Buff
Zvýší M. Atk. o 200 po dobu 20 minut.
ID=19193 40
Dragon Acumen
  3 15 10 aktivní
magický
- 2 1200 4 Buff
Zvýší Casting Spd. by 25% po dobu 20 minut.
ID=11864 40
Dragon Clarity
  2 15 10 aktivní
magický
- 2 1200 4 Buff
Na dobu 20 minut sníží spotřebu many na fyzické skilly o 20%, magické skilly o 10%, Song/Dance MP spotřebu o 20%.
ID=10329 40
Dragon Concentration
  2 15 10 aktivní
magický
- 2 1200 4 Buff
Sníži šanci na přerušní magických skillů o 30% po dobu 20 minut.
ID=30516 40
Dragon Mental Shield
  2 15 10 aktivní
magický
- 2 1200 4 Buff
Zvýší P. Atk. o 150 po dobu 20 minut.
nahoru425 100 SP je potřeba pro naučení všech skillů na level 40
Level 43
ID=28 43
Aggression
  16 - 9 000 aktivní
fyzický
600 0,7 - 6 Aggression
De-buff
Použije 4273 síly k vyprovokování nepřítele k útoku.
ID=28 43
Aggression
  17 - 9 000 aktivní
fyzický
600 0,7 - 6 Aggression
De-buff
Použije 4380 síly k vyprovokování nepřítele k útoku.
ID=28 43
Aggression
  18 - 9 000 aktivní
fyzický
600 0,7 - 6 Aggression
De-buff
Použije 4487 síly k vyprovokování nepřítele k útoku.
ID=18 43
Aura of Hate
  4 54 9 000 aktivní
fyzický
200 1 - 40 Aggression
De-buff
Použije 3885 síly k vyprovokování všech okolních nepřátel k útoku.
ID=18 43
Aura of Hate
  5 55 9 000 aktivní
fyzický
200 1 - 40 Aggression
De-buff
Použije 3982 síly k vyprovokování všech okolních nepřátel k útoku.
ID=18 43
Aura of Hate
  6 57 9 000 aktivní
fyzický
200 1 - 40 Aggression
De-buff
Použije 4080 síly k vyprovokování všech okolních nepřátel k útoku.
ID=2 43
Confusion
  6 19 26 000 aktivní
magický
600 1,5 20 5 Confuse
Vrhne na nepřítele kouzlo zmatení a způsobí změnu cíle jeho útoku.
ID=1320 43
Create Common Item
  5 - 0 pasivní
fyzický
- - - - -
Umožní výrobu běžného výrobku levelu 5.
ID=143 43
Cubic Mastery
  1 - 26 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Schopnost vytvořit 2 cubiky zároveň.
ID=112 43
Deflect Arrow
  3 19 26 000 aktivní
fyzický
- 1,5 1200 3 Buff
Zvýší rezistenci proti lukostřeleckým útokům o 32% a rezistenci proti kušostřeleckým útokům o 16%, po dobu 20 minut.
ID=70 43
Drain Health
  20 28 9 000 aktivní
magický
600 3 - 4 Drain
Útok temnoty, který přidá 53 síly do M.Atk a zvýší Dark atribut o 20, a 20% zranění způsobeného nepříteli přemění na HP ve váš prospěch.
ID=70 43
Drain Health
  21 28 9 000 aktivní
magický
600 3 - 4 Drain
Útok temnoty, který přidá 55 síly do M.Atk a zvýší Dark atribut o 20, a 20% zranění způsobeného nepříteli přemění na HP ve váš prospěch.
ID=70 43
Drain Health
  22 29 9 000 aktivní
magický
600 3 - 4 Drain
Útok temnoty, který přidá 57 síly do M.Atk a zvýší Dark atribut o 20, a 20% zranění způsobeného nepříteli přemění na HP ve váš prospěch.
ID=191 43
Focus Mind
  2 - 26 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší rychlost obnovy many o 1.5.
ID=105 43
Freezing Strike
  5 38 13 000 aktivní
magický
600 3 30 2 Magical damage
De-buff
Útok vody, který přidá 33 síly do M.Atk a zvýší Water atribut o 20. Navíc nepříteli po dobu 30 sekund sníží rychlost pohybu o 20%.
ID=105 43
Freezing Strike
  6 38 13 000 aktivní
magický
600 3 30 2 Magical damage
De-buff
Útok vody, který přidá 34 síly do M.Atk a zvýší Water atribut o 20. Navíc nepříteli po dobu 30 sekund sníží rychlost pohybu o 20%.
ID=288 43
Guard Stance
  1 8 26 000 přepínací
fyzický
- - - - Toggle
Zvýší P.Def o 121.8 a šanci na vykrytí štítem o 50%. V průběhu používání spotřebovává MP v závislosti na levelu postavy.
ID=232 43
Heavy Armor Mastery
  19 - 9 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 62.1 a zvýší rezistenci proti kritickým útokům nepřítele o 25%, při použití těžkého brnění.
ID=232 43
Heavy Armor Mastery
  20 - 9 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 64.6 a zvýší rezistenci proti kritickým útokům nepřítele o 25%, při použití těžkého brnění.
ID=232 43
Heavy Armor Mastery
  21 - 9 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 67.3 a zvýší rezistenci proti kritickým útokům nepřítele o 25%, při použití těžkého brnění.
ID=122 43
Hex
  2 19 26 000 aktivní
magický
600 1,2 30 2 De-buff
Sníží nepříteli P.Def o 23%, po dobu 30 sekund.
ID=289 43
Life Leech
  2 49 26 000 aktivní
magický
600 3 - 4 Drain
Přidá 29 síly do M.Atk v magickém útoku který zraní nepřítele, a 80% zranění způsobeného nepříteli přemění na HP ve váš prospěch.
ID=147 43
M. Def.
  18 - 9 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší M.Def o 44 a rezistenci proti magickým útokům o 5%.
ID=147 43
M. Def.
  19 - 9 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší M.Def o 46 a rezistenci proti magickým útokům o 5%.
ID=147 43
M. Def.
  20 - 9 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší M.Def o 47 a rezistenci proti magickým útokům o 5%.
ID=115 43
Power Break
  4 19 26 000 aktivní
magický
600 1,2 30 2 De-buff
Sníží nepříteli P.Atk o 23%, po dobu 30 sekund.
ID=984 43
Shield Strike
  2 41 38 000 aktivní
fyzický
40 1,08 - 6 Physical damage
Přidá 992 síly do P.Atk a zaútočí na nepřítele štítem. Vyžaduje štít.
ID=223 43
Sting
  16 38 9 000 aktivní
fyzický
40 1,08 20 3 Physical damage
De-buff
Přidá 295 síly do P.Atk v silném úderu dýkou, který po dobu 20 sekund sníží nepříteli rychlost pohybu o 20% a způsobí mu krvácení se ztrátou 44 HP za sekundu. Vyžaduje meč, dýku, duální meče nebo duální dýky. Over-hit možný.
ID=223 43
Sting
  17 40 9 000 aktivní
fyzický
40 1,08 20 3 Physical damage
De-buff
Přidá 313 síly do P.Atk v silném úderu dýkou, který po dobu 20 sekund sníží nepříteli rychlost pohybu o 20% a způsobí mu krvácení se ztrátou 44 HP za sekundu. Vyžaduje meč, dýku, duální meče nebo duální dýky. Over-hit možný.
ID=223 43
Sting
  18 41 9 000 aktivní
fyzický
40 1,08 20 3 Physical damage
De-buff
Přidá 331 síly do P.Atk v silném úderu dýkou, který po dobu 20 sekund sníží nepříteli rychlost pohybu o 20% a způsobí mu krvácení se ztrátou 44 HP za sekundu. Vyžaduje meč, dýku, duální meče nebo duální dýky. Over-hit možný.
ID=22 43
Summon Vampiric Cubic
  1 38 26 000 aktivní
magický
- 6 900 5 Summon servitor/cubic
Vytvoří Vampiric Cubica. Cubic používá magii, kterou útočí na nepřítele, a část zranění přemění na HP a doplňuje vám tak život. Spotřebuje 6 D-grade krystalů. Více
ID=217 43
Sword/Blunt Weapon Mastery
  12 - 9 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Atk o 16.2, při použití meče či tupé zbraně.
ID=217 43
Sword/Blunt Weapon Mastery
  13 - 9 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Atk o 17.3, při použití meče či tupé zbraně.
ID=217 43
Sword/Blunt Weapon Mastery
  14 - 9 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Atk o 18.5, při použití meče či tupé zbraně.
nahoru487 000 SP je potřeba pro naučení všech skillů na level 43
Level 46
ID=28 46
Aggression
  19 - 13 000 aktivní
fyzický
600 0,7 - 6 Aggression
De-buff
Použije 4595 síly k vyprovokování nepřítele k útoku.
ID=28 46
Aggression
  20 - 13 000 aktivní
fyzický
600 0,7 - 6 Aggression
De-buff
Použije 4703 síly k vyprovokování nepřítele k útoku.
ID=28 46
Aggression
  21 - 13 000 aktivní
fyzický
600 0,7 - 6 Aggression
De-buff
Použije 4811 síly k vyprovokování nepřítele k útoku.
ID=18 46
Aura of Hate
  7 58 13 000 aktivní
fyzický
200 1 - 40 Aggression
De-buff
Použije 4178 síly k vyprovokování všech okolních nepřátel k útoku.
ID=18 46
Aura of Hate
  8 60 13 000 aktivní
fyzický
200 1 - 40 Aggression
De-buff
Použije 4276 síly k vyprovokování všech okolních nepřátel k útoku.
ID=18 46
Aura of Hate
  9 61 13 000 aktivní
fyzický
200 1 - 40 Aggression
De-buff
Použije 4374 síly k vyprovokování všech okolních nepřátel k útoku.
ID=2 46
Confusion
  7 22 40 000 aktivní
magický
600 1,5 20 5 Confuse
Vrhne na nepřítele kouzlo zmatení a způsobí změnu cíle jeho útoku.
ID=103 46
Corpse Plague
  1 22 40 000 aktivní
magický
400
200
1,5 30 5 Poison
De-buff
Způsobí, že se z mrtvoly vychrlí jedovatý oblak, který zasáhne okolní nepřátele jedem, a na 30 sekund jim tak způsobí zranění se ztrátou 41 HP za sekundu.
ID=70 46
Drain Health
  23 30 13 000 aktivní
magický
600 3 - 4 Drain
Útok temnoty, který přidá 58 síly do M.Atk a zvýší Dark atribut o 20, a 20% zranění způsobeného nepříteli přemění na HP ve váš prospěch.
ID=70 46
Drain Health
  24 30 13 000 aktivní
magický
600 3 - 4 Drain
Útok temnoty, který přidá 60 síly do M.Atk a zvýší Dark atribut o 20, a 20% zranění způsobeného nepříteli přemění na HP ve váš prospěch.
ID=70 46
Drain Health
  25 32 13 000 aktivní
magický
600 3 - 4 Drain
Útok temnoty, který přidá 61 síly do M.Atk a zvýší Dark atribut o 20, a 20% zranění způsobeného nepříteli přemění na HP ve váš prospěch.
ID=105 46
Freezing Strike
  7 40 20 000 aktivní
magický
600 3 30 2 Magical damage
De-buff
Útok vody, který přidá 36 síly do M.Atk a zvýší Water atribut o 20. Navíc nepříteli po dobu 30 sekund sníží rychlost pohybu o 20%.
ID=105 46
Freezing Strike
  8 42 20 000 aktivní
magický
600 3 30 2 Magical damage
De-buff
Útok vody, který přidá 37 síly do M.Atk a zvýší Water atribut o 20. Navíc nepříteli po dobu 30 sekund sníží rychlost pohybu o 20%.
ID=232 46
Heavy Armor Mastery
  22 - 13 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 70.0 a zvýší rezistenci proti kritickým útokům nepřítele o 25%, při použití těžkého brnění.
ID=232 46
Heavy Armor Mastery
  23 - 13 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 72.7 a zvýší rezistenci proti kritickým útokům nepřítele o 25%, při použití těžkého brnění.
ID=232 46
Heavy Armor Mastery
  24 - 13 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 75.5 a zvýší rezistenci proti kritickým útokům nepřítele o 25%, při použití těžkého brnění.
ID=122 46
Hex
  3 22 40 000 aktivní
magický
600 1,2 30 2 De-buff
Sníží nepříteli P.Def o 23%, po dobu 30 sekund.
ID=289 46
Life Leech
  3 54 40 000 aktivní
magický
600 3 - 4 Drain
Přidá 31 síly do M.Atk v magickém útoku který zraní nepřítele, a 80% zranění způsobeného nepříteli přemění na HP ve váš prospěch.
ID=147 46
M. Def.
  21 - 13 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší M.Def o 49 a rezistenci proti magickým útokům o 5%.
ID=147 46
M. Def.
  22 - 13 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší M.Def o 51 a rezistenci proti magickým útokům o 5%.
ID=147 46
M. Def.
  23 - 13 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší M.Def o 52 a rezistenci proti magickým útokům o 5%.
ID=115 46
Power Break
  5 22 40 000 aktivní
magický
600 1,2 30 2 De-buff
Sníží nepříteli P.Atk o 23%, po dobu 30 sekund.
ID=984 46
Shield Strike
  3 44 50 000 aktivní
fyzický
40 1,08 - 6 Physical damage
Přidá 1171 síly do P.Atk a zaútočí na nepřítele štítem. Vyžaduje štít.
ID=223 46
Sting
  19 42 13 000 aktivní
fyzický
40 1,08 20 3 Physical damage
De-buff
Přidá 350 síly do P.Atk v silném úderu dýkou, který po dobu 20 sekund sníží nepříteli rychlost pohybu o 20% a způsobí mu krvácení se ztrátou 44 HP za sekundu. Vyžaduje meč, dýku, duální meče nebo duální dýky. Over-hit možný.
ID=223 46
Sting
  20 43 13 000 aktivní
fyzický
40 1,08 20 3 Physical damage
De-buff
Přidá 370 síly do P.Atk v silném úderu dýkou, který po dobu 20 sekund sníží nepříteli rychlost pohybu o 20% a způsobí mu krvácení se ztrátou 44 HP za sekundu. Vyžaduje meč, dýku, duální meče nebo duální dýky. Over-hit možný.
ID=223 46
Sting
  21 44 13 000 aktivní
fyzický
40 1,08 20 3 Physical damage
De-buff
Přidá 391 síly do P.Atk v silném úderu dýkou, který po dobu 20 sekund sníží nepříteli rychlost pohybu o 20% a způsobí mu krvácení se ztrátou 44 HP za sekundu. Vyžaduje meč, dýku, duální meče nebo duální dýky. Over-hit možný.
ID=33 46
Summon Phantom Cubic
  2 42 40 000 aktivní
magický
- 6 900 5 Summon servitor/cubic
Přivolá Phantom Cubic. Cubic používá magii, která snižuje P.Atk, P.Def a rychlost útoku nepřítele. Vyžaduje 3 D-grade krystaly. Více
ID=217 46
Sword/Blunt Weapon Mastery
  15 - 13 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Atk o 19.8, při použití meče či tupé zbraně.
ID=217 46
Sword/Blunt Weapon Mastery
  16 - 13 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Atk o 21.1, při použití meče či tupé zbraně.
ID=217 46
Sword/Blunt Weapon Mastery
  17 - 13 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Atk o 22.4, při použití meče či tupé zbraně.
ID=110 46
Ultimate Defense
Zobrazit možnosti enchantování skillu 2 21 40 000 aktivní
fyzický
- 1 30 900 Buff
Na 30 sekund zvýší P.Def o 3600, M.Def o 2700 a rezistenci proti zrušení buffů (Cancel) o 80%, zároveň ale úplně zamezí v pohybu.
nahoru643 000 SP je potřeba pro naučení všech skillů na level 46
Level 49
ID=28 49
Aggression
  22 - 19 000 aktivní
fyzický
600 0,7 - 6 Aggression
De-buff
Použije 4918 síly k vyprovokování nepřítele k útoku.
ID=28 49
Aggression
  23 - 19 000 aktivní
fyzický
600 0,7 - 6 Aggression
De-buff
Použije 5024 síly k vyprovokování nepřítele k útoku.
ID=28 49
Aggression
  24 - 19 000 aktivní
fyzický
600 0,7 - 6 Aggression
De-buff
Použije 5131 síly k vyprovokování nepřítele k útoku.
ID=18 49
Aura of Hate
  10 63 19 000 aktivní
fyzický
200 1 - 40 Aggression
De-buff
Použije 4471 síly k vyprovokování všech okolních nepřátel k útoku.
ID=18 49
Aura of Hate
  11 64 19 000 aktivní
fyzický
200 1 - 40 Aggression
De-buff
Použije 4568 síly k vyprovokování všech okolních nepřátel k útoku.
ID=18 49
Aura of Hate
  12 66 19 000 aktivní
fyzický
200 1 - 40 Aggression
De-buff
Použije 4665 síly k vyprovokování všech okolních nepřátel k útoku.
ID=2 49
Confusion
  8 23 58 000 aktivní
magický
600 1,5 20 5 Confuse
Vrhne na nepřítele kouzlo zmatení a způsobí změnu cíle jeho útoku.
ID=1320 49
Create Common Item
  6 - 0 pasivní
fyzický
- - - - -
Umožní výrobu běžného výrobku levelu 6.
ID=112 49
Deflect Arrow
Zobrazit možnosti enchantování skillu 4 22 58 000 aktivní
fyzický
- 1,5 1200 3 Buff
Zvýší rezistenci proti lukostřeleckým útokům o 40% a rezistenci proti kušostřeleckým útokům o 20%, po dobu 20 minut.
ID=70 49
Drain Health
  26 32 19 000 aktivní
magický
600 3 - 4 Drain
Útok temnoty, který přidá 63 síly do M.Atk a zvýší Dark atribut o 20, a 20% zranění způsobeného nepříteli přemění na HP ve váš prospěch.
ID=70 49
Drain Health
  27 33 19 000 aktivní
magický
600 3 - 4 Drain
Útok temnoty, který přidá 65 síly do M.Atk a zvýší Dark atribut o 20, a 20% zranění způsobeného nepříteli přemění na HP ve váš prospěch.
ID=70 49
Drain Health
  28 34 19 000 aktivní
magický
600 3 - 4 Drain
Útok temnoty, který přidá 66 síly do M.Atk a zvýší Dark atribut o 20, a 20% zranění způsobeného nepříteli přemění na HP ve váš prospěch.
ID=191 49
Focus Mind
  3 - 58 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší rychlost obnovy many o 1.9.
ID=105 49
Freezing Strike
  9 44 29 000 aktivní
magický
600 3 30 2 Magical damage
De-buff
Útok vody, který přidá 39 síly do M.Atk a zvýší Water atribut o 20. Navíc nepříteli po dobu 30 sekund sníží rychlost pohybu o 20%.
ID=105 49
Freezing Strike
  10 44 29 000 aktivní
magický
600 3 30 2 Magical damage
De-buff
Útok vody, který přidá 40 síly do M.Atk a zvýší Water atribut o 20. Navíc nepříteli po dobu 30 sekund sníží rychlost pohybu o 20%.
ID=232 49
Heavy Armor Mastery
  25 - 19 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 78.4 a zvýší rezistenci proti kritickým útokům nepřítele o 25%, při použití těžkého brnění.
ID=232 49
Heavy Armor Mastery
  26 - 19 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 81.3 a zvýší rezistenci proti kritickým útokům nepřítele o 25%, při použití těžkého brnění.
ID=232 49
Heavy Armor Mastery
  27 - 19 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 84.3 a zvýší rezistenci proti kritickým útokům nepřítele o 25%, při použití těžkého brnění.
ID=122 49
Hex
  4 23 58 000 aktivní
magický
600 1,2 30 2 De-buff
Sníží nepříteli P.Def o 23%, po dobu 30 sekund.
ID=289 49
Life Leech
  4 58 58 000 aktivní
magický
600 3 - 4 Drain
Přidá 33 síly do M.Atk v magickém útoku který zraní nepřítele, a 80% zranění způsobeného nepříteli přemění na HP ve váš prospěch.
ID=147 49
M. Def.
  24 - 19 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší M.Def o 54 a rezistenci proti magickým útokům o 5%.
ID=147 49
M. Def.
  25 - 19 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší M.Def o 56 a rezistenci proti magickým útokům o 5%.
ID=147 49
M. Def.
  26 - 19 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší M.Def o 57 a rezistenci proti magickým útokům o 5%.
ID=129 49
Poison
  2 23 58 000 aktivní
magický
600 3 30 2 Poison
De-buff
Zasáhne nepřítele prudkým jedem, který mu po dobu 30 sekund způsobí zranění se ztrátou 41 HP za sekundu.
ID=115 49
Power Break
  6 23 58 000 aktivní
magický
600 1,2 30 2 De-buff
Sníží nepříteli P.Atk o 23%, po dobu 30 sekund.
ID=984 49
Shield Strike
  4 48 76 000 aktivní
fyzický
40 1,08 - 6 Physical damage
Přidá 1371 síly do P.Atk a zaútočí na nepřítele štítem. Vyžaduje štít.
ID=223 49
Sting
  22 46 19 000 aktivní
fyzický
40 1,08 20 3 Physical damage
De-buff
Přidá 412 síly do P.Atk v silném úderu dýkou, který po dobu 20 sekund sníží nepříteli rychlost pohybu o 20% a způsobí mu krvácení se ztrátou 44 HP za sekundu. Vyžaduje meč, dýku, duální meče nebo duální dýky. Over-hit možný.
ID=223 49
Sting
  23 47 19 000 aktivní
fyzický
40 1,08 20 3 Physical damage
De-buff
Přidá 434 síly do P.Atk v silném úderu dýkou, který po dobu 20 sekund sníží nepříteli rychlost pohybu o 20% a způsobí mu krvácení se ztrátou 44 HP za sekundu. Vyžaduje meč, dýku, duální meče nebo duální dýky. Over-hit možný.
ID=223 49
Sting
  24 48 19 000 aktivní
fyzický
40 1,08 20 3 Physical damage
De-buff
Přidá 457 síly do P.Atk v silném úderu dýkou, který po dobu 20 sekund sníží nepříteli rychlost pohybu o 20% a způsobí mu krvácení se ztrátou 44 HP za sekundu. Vyžaduje meč, dýku, duální meče nebo duální dýky. Over-hit možný.
ID=22 49
Summon Vampiric Cubic
  2 44 58 000 aktivní
magický
- 6 900 5 Summon servitor/cubic
Vytvoří Vampiric Cubica. Cubic používá magii, kterou útočí na nepřítele, a část zranění přemění na HP a doplňuje vám tak život. Spotřebuje 7 D-grade krystalů. Více
ID=278 49
Summon Viper Cubic
  1 44 58 000 aktivní
magický
- 6 900 5 Summon servitor/cubic
Vytvoří Viper Cubic. Cubic Využívá magii, která otráví nepřítele prudkým jedem. Vyžaduje 3 D-Grade krystaly. Více
ID=217 49
Sword/Blunt Weapon Mastery
  18 - 19 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Atk o 23.8, při použití meče či tupé zbraně.
ID=217 49
Sword/Blunt Weapon Mastery
  19 - 19 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Atk o 25.3, při použití meče či tupé zbraně.
ID=217 49
Sword/Blunt Weapon Mastery
  20 - 19 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Atk o 26.8, při použití meče či tupé zbraně.
nahoru1 055 000 SP je potřeba pro naučení všech skillů na level 49
Level 50
ID=10546 50
Dragon Haste
  2 15 10 aktivní
magický
- 2 1200 4 Buff
Zvýší rychlost mlácení o 30% po dobu 20 minut.
ID=10762 50
Dragon Guidance
  2 15 10 aktivní
magický
- 2 1200 4 Buff
Zvýší přesnost zásahu o 3 po dobu 20 minut.
ID=10776 50
Dragon Agility
  2 15 10 aktivní
magický
- 2 1200 4 Buff
Zvýší schopnost uhýbání o 3 po dobu 20 minut.
ID=19121 50
Dragon Magic Barrier
  2 15 10 aktivní
magický
- 2 1200 4 Buff
Zvýší M. Def. o 300 po dobu 20 minut.
nahoru40 SP je potřeba pro naučení všech skillů na level 50
Level 52
ID=28 52
Aggression
  25 - 29 000 aktivní
fyzický
600 0,7 - 6 Aggression
De-buff
Použije 5237 síly k vyprovokování nepřítele k útoku.
ID=28 52
Aggression
  26 - 29 000 aktivní
fyzický
600 0,7 - 6 Aggression
De-buff
Použije 5341 síly k vyprovokování nepřítele k útoku.
ID=28 52
Aggression
  27 - 29 000 aktivní
fyzický
600 0,7 - 6 Aggression
De-buff
Použije 5444 síly k vyprovokování nepřítele k útoku.
ID=18 52
Aura of Hate
  13 67 29 000 aktivní
fyzický
200 1 - 40 Aggression
De-buff
Použije 4761 síly k vyprovokování všech okolních nepřátel k útoku.
ID=18 52
Aura of Hate
  14 69 29 000 aktivní
fyzický
200 1 - 40 Aggression
De-buff
Použije 4856 síly k vyprovokování všech okolních nepřátel k útoku.
ID=18 52
Aura of Hate
  15 70 29 000 aktivní
fyzický
200 1 - 40 Aggression
De-buff
Použije 4950 síly k vyprovokování všech okolních nepřátel k útoku.
ID=982 52
Combat Aura
  1 38 88 000 aktivní
fyzický
1000 1,5 1200 2 Buff
Zvýší P.Atk o 3% a rychlost útoku o 3%, u všech členů party po dobu 20 minut.
ID=2 52
Confusion
  9 24 88 000 aktivní
magický
600 1,5 20 5 Confuse
Vrhne na nepřítele kouzlo zmatení a způsobí změnu cíle jeho útoku.
ID=1405 52
Divine Inspiration
K naučení skillu je potřeba specifický svitek: Ancient Book - Divine Inspiration (Modern Language Version)
1 - 0 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší celkový maximální počet buffů, které můžete obdržet, o 1.
ID=70 52
Drain Health
  29 34 29 000 aktivní
magický
600 3 - 4 Drain
Útok temnoty, který přidá 68 síly do M.Atk a zvýší Dark atribut o 20, a 20% zranění způsobeného nepříteli přemění na HP ve váš prospěch.
ID=70 52
Drain Health
  30 35 29 000 aktivní
magický
600 3 - 4 Drain
Útok temnoty, který přidá 70 síly do M.Atk a zvýší Dark atribut o 20, a 20% zranění způsobeného nepříteli přemění na HP ve váš prospěch.
ID=70 52
Drain Health
  31 35 29 000 aktivní
magický
600 3 - 4 Drain
Útok temnoty, který přidá 72 síly do M.Atk a zvýší Dark atribut o 20, a 20% zranění způsobeného nepříteli přemění na HP ve váš prospěch.
ID=239 52
Expertise B
  3 - 0 pasivní
fyzický
- - - - -
Schopnost užití B-Grade věcí bez penalizace na rychlost pohybu a rychlost útoku.
ID=291 52
Final Fortress
  1 - 88 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 117, pokud počet HP klesne pod 30%.
ID=105 52
Freezing Strike
  11 47 44 000 aktivní
magický
600 3 30 2 Magical damage
De-buff
Útok vody, který přidá 42 síly do M.Atk a zvýší Water atribut o 20. Navíc nepříteli po dobu 30 sekund sníží rychlost pohybu o 20%.
ID=105 52
Freezing Strike
  12 48 44 000 aktivní
magický
600 3 30 2 Magical damage
De-buff
Útok vody, který přidá 43 síly do M.Atk a zvýší Water atribut o 20. Navíc nepříteli po dobu 30 sekund sníží rychlost pohybu o 20%.
ID=288 52
Guard Stance
  2 10 88 000 přepínací
fyzický
- - - - Toggle
Zvýší P.Def o 161.1 a šanci na vykrytí štítem o 50%. V průběhu používání spotřebovává MP v závislosti na levelu postavy.
ID=232 52
Heavy Armor Mastery
  28 - 29 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 87.3 a zvýší rezistenci proti kritickým útokům nepřítele o 25%, při použití těžkého brnění.
ID=232 52
Heavy Armor Mastery
  29 - 29 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 90.4 a zvýší rezistenci proti kritickým útokům nepřítele o 25%, při použití těžkého brnění.
ID=232 52
Heavy Armor Mastery
  30 - 29 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 93.5 a zvýší rezistenci proti kritickým útokům nepřítele o 25%, při použití těžkého brnění.
ID=122 52
Hex
  5 24 88 000 aktivní
magický
600 1,2 30 2 De-buff
Sníží nepříteli P.Def o 23%, po dobu 30 sekund.
ID=289 52
Life Leech
  5 62 88 000 aktivní
magický
600 3 - 4 Drain
Přidá 36 síly do M.Atk v magickém útoku který zraní nepřítele, a 80% zranění způsobeného nepříteli přemění na HP ve váš prospěch.
ID=147 52
M. Def.
  27 - 29 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší M.Def o 59 a rezistenci proti magickým útokům o 10%.
ID=147 52
M. Def.
  28 - 29 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší M.Def o 61 a rezistenci proti magickým útokům o 10%.
ID=147 52
M. Def.
  29 - 29 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší M.Def o 63 a rezistenci proti magickým útokům o 10%.
ID=115 52
Power Break
  7 24 88 000 aktivní
magický
600 1,2 30 2 De-buff
Sníží nepříteli P.Atk o 23%, po dobu 30 sekund.
ID=153 52
Shield Mastery
Zobrazit možnosti enchantování skillu 4 - 88 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší obranu štítem (shield P.Def) o 60%, šanci na vykrytí štítem o 100%, P.Def o 10%, pokud používáte těžkou zbroj a štít.
ID=984 52
Shield Strike
  5 51 110 000 aktivní
fyzický
40 1,08 - 6 Physical damage
Přidá 1592 síly do P.Atk a zaútočí na nepřítele štítem. Vyžaduje štít.
ID=223 52
Sting
  25 50 29 000 aktivní
fyzický
40 1,08 20 3 Physical damage
De-buff
Přidá 481 síly do P.Atk v silném úderu dýkou, který po dobu 20 sekund sníží nepříteli rychlost pohybu o 20% a způsobí mu krvácení se ztrátou 54 HP za sekundu. Vyžaduje meč, dýku, duální meče nebo duální dýky. Over-hit možný.
ID=223 52
Sting
  26 50 29 000 aktivní
fyzický
40 1,08 20 3 Physical damage
De-buff
Přidá 506 síly do P.Atk v silném úderu dýkou, který po dobu 20 sekund sníží nepříteli rychlost pohybu o 20% a způsobí mu krvácení se ztrátou 54 HP za sekundu. Vyžaduje meč, dýku, duální meče nebo duální dýky. Over-hit možný.
ID=223 52
Sting
  27 51 29 000 aktivní
fyzický
40 1,08 20 3 Physical damage
De-buff
Přidá 531 síly do P.Atk v silném úderu dýkou, který po dobu 20 sekund sníží nepříteli rychlost pohybu o 20% a způsobí mu krvácení se ztrátou 54 HP za sekundu. Vyžaduje meč, dýku, duální meče nebo duální dýky. Over-hit možný.
ID=33 52
Summon Phantom Cubic
  3 48 88 000 aktivní
magický
- 6 900 5 Summon servitor/cubic
Přivolá Phantom Cubic. Cubic používá magii, která snižuje P.Atk, P.Def a rychlost útoku nepřítele. Vyžaduje 4 D-grade krystaly. Více
ID=217 52
Sword/Blunt Weapon Mastery
  21 - 29 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Atk o 28.3, při použití meče či tupé zbraně.
ID=217 52
Sword/Blunt Weapon Mastery
  22 - 29 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Atk o 29.9, při použití meče či tupé zbraně.
ID=217 52
Sword/Blunt Weapon Mastery
  23 - 29 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Atk o 31.6, při použití meče či tupé zbraně.
nahoru1 599 000 SP je potřeba pro naučení všech skillů na level 52
Level 55
ID=28 55
Aggression
  28 - 37 000 aktivní
fyzický
600 0,7 - 6 Aggression
De-buff
Použije 5547 síly k vyprovokování nepřítele k útoku.
ID=28 55
Aggression
  29 - 37 000 aktivní
fyzický
600 0,7 - 6 Aggression
De-buff
Použije 5648 síly k vyprovokování nepřítele k útoku.
ID=28 55
Aggression
  30 - 37 000 aktivní
fyzický
600 0,7 - 6 Aggression
De-buff
Použije 5748 síly k vyprovokování nepřítele k útoku.
ID=402 55
Arrest
  1 25 110 000 aktivní
fyzický
150 2 10 4 Root
De-buff
Zabrání nepříteli v pohybu, po dobu 10 sekund.
ID=18 55
Aura of Hate
  16 72 37 000 aktivní
fyzický
200 1 - 40 Aggression
De-buff
Použije 5043 síly k vyprovokování všech okolních nepřátel k útoku.
ID=18 55
Aura of Hate
  17 74 37 000 aktivní
fyzický
200 1 - 40 Aggression
De-buff
Použije 5135 síly k vyprovokování všech okolních nepřátel k útoku.
ID=18 55
Aura of Hate
  18 75 37 000 aktivní
fyzický
200 1 - 40 Aggression
De-buff
Použije 5226 síly k vyprovokování všech okolních nepřátel k útoku.
ID=450 55
Banish Seraph
  1 50 110 000 aktivní
fyzický
150 2 20 4 Fear
De-buff
Způsobí strach u andělského monstra, které se dá na útěk na 20 sekund. Vyžaduje 5 soul ore. Lethal strike možný. Účinek skillu platí pouze na monstra se statusem "Angel".
ID=2 55
Confusion
  10 25 110 000 aktivní
magický
600 1,5 20 5 Confuse
Vrhne na nepřítele kouzlo zmatení a způsobí změnu cíle jeho útoku.
ID=1320 55
Create Common Item
  7 - 0 pasivní
fyzický
- - - - -
Umožní výrobu běžného výrobku levelu 7.
ID=143 55
Cubic Mastery
  2 - 110 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Schopnost vytvořit 3 cubiky zároveň.
ID=70 55
Drain Health
  32 37 37 000 aktivní
magický
600 3 - 4 Drain
Útok temnoty, který přidá 73 síly do M.Atk a zvýší Dark atribut o 20, a 20% zranění způsobeného nepříteli přemění na HP ve váš prospěch.
ID=70 55
Drain Health
  33 38 37 000 aktivní
magický
600 3 - 4 Drain
Útok temnoty, který přidá 75 síly do M.Atk a zvýší Dark atribut o 20, a 20% zranění způsobeného nepříteli přemění na HP ve váš prospěch.
ID=70 55
Drain Health
  34 38 37 000 aktivní
magický
600 3 - 4 Drain
Útok temnoty, který přidá 77 síly do M.Atk a zvýší Dark atribut o 20, a 20% zranění způsobeného nepříteli přemění na HP ve váš prospěch.
ID=291 55
Final Fortress
  2 - 110 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 129, pokud počet HP klesne pod 30%.
ID=191 55
Focus Mind
  4 - 110 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší rychlost obnovy many o 2.3.
ID=105 55
Freezing Strike
  13 49 55 000 aktivní
magický
600 3 30 2 Magical damage
De-buff
Útok vody, který přidá 45 síly do M.Atk a zvýší Water atribut o 20. Navíc nepříteli po dobu 30 sekund sníží rychlost pohybu o 20%.
ID=105 55
Freezing Strike
  14 50 55 000 aktivní
magický
600 3 30 2 Magical damage
De-buff
Útok vody, který přidá 46 síly do M.Atk a zvýší Water atribut o 20. Navíc nepříteli po dobu 30 sekund sníží rychlost pohybu o 20%.
ID=232 55
Heavy Armor Mastery
  31 - 37 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 96.7 a zvýší rezistenci proti kritickým útokům nepřítele o 25%, při použití těžkého brnění.
ID=232 55
Heavy Armor Mastery
  32 - 37 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 99.9 a zvýší rezistenci proti kritickým útokům nepřítele o 25%, při použití těžkého brnění.
ID=232 55
Heavy Armor Mastery
  33 - 37 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 103.2 a zvýší rezistenci proti kritickým útokům nepřítele o 25%, při použití těžkého brnění.
ID=122 55
Hex
  6 25 110 000 aktivní
magický
600 1,2 30 2 De-buff
Sníží nepříteli P.Def o 23%, po dobu 30 sekund.
ID=401 55
Judgment
  1 52 110 000 aktivní
fyzický
40 1,3 30 4 Physical damage
De-buff
Útok temnoty, který přidá 880 síly do P.Atk a zvýší Dark atribut o 20. A navíc po dobu 30 sekund, sníží u nepřítele sílu kritických útoků o 25% a rezistenci proti všem typům zbraní na krátkou vzdálenost o 12%. Vyžaduje meč, tupou zbraň či duální meče. Over-hit možný.
ID=289 55
Life Leech
  6 65 110 000 aktivní
magický
600 3 - 4 Drain
Přidá 39 síly do M.Atk v magickém útoku který zraní nepřítele, a 80% zranění způsobeného nepříteli přemění na HP ve váš prospěch.
ID=147 55
M. Def.
  30 - 37 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší M.Def o 64 a rezistenci proti magickým útokům o 10%.
ID=147 55
M. Def.
  31 - 37 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší M.Def o 66 a rezistenci proti magickým útokům o 10%.
ID=147 55
M. Def.
  32 - 37 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší M.Def o 68 a rezistenci proti magickým útokům o 10%.
ID=115 55
Power Break
  8 25 110 000 aktivní
magický
600 1,2 30 2 De-buff
Sníží nepříteli P.Atk o 23%, po dobu 30 sekund.
ID=984 55
Shield Strike
  6 55 130 000 aktivní
fyzický
40 1,08 - 6 Physical damage
Přidá 1832 síly do P.Atk a zaútočí na nepřítele štítem. Vyžaduje štít.
ID=223 55
Sting
  28 52 37 000 aktivní
fyzický
40 1,08 20 3 Physical damage
De-buff
Přidá 557 síly do P.Atk v silném úderu dýkou, který po dobu 20 sekund sníží nepříteli rychlost pohybu o 20% a způsobí mu krvácení se ztrátou 54 HP za sekundu. Vyžaduje meč, dýku, duální meče nebo duální dýky. Over-hit možný.
ID=223 55
Sting
  29 53 37 000 aktivní
fyzický
40 1,08 20 3 Physical damage
De-buff
Přidá 581 síly do P.Atk v silném úderu dýkou, který po dobu 20 sekund sníží nepříteli rychlost pohybu o 20% a způsobí mu krvácení se ztrátou 54 HP za sekundu. Vyžaduje meč, dýku, duální meče nebo duální dýky. Over-hit možný.
ID=223 55
Sting
  30 55 37 000 aktivní
fyzický
40 1,08 20 3 Physical damage
De-buff
Přidá 611 síly do P.Atk v silném úderu dýkou, který po dobu 20 sekund sníží nepříteli rychlost pohybu o 20% a způsobí mu krvácení se ztrátou 54 HP za sekundu. Vyžaduje meč, dýku, duální meče nebo duální dýky. Over-hit možný.
ID=22 55
Summon Vampiric Cubic
  3 50 110 000 aktivní
magický
- 6 900 5 Summon servitor/cubic
Vytvoří Vampiric Cubica. Cubic používá magii, kterou útočí na nepřítele, a část zranění přemění na HP a doplňuje vám tak život. Spotřebuje 8 D-grade krystalů. Více
ID=278 55
Summon Viper Cubic
  2 50 110 000 aktivní
magický
- 6 900 5 Summon servitor/cubic
Vytvoří Viper Cubic. Cubic využívá magii, která otráví nepřítele prudkým jedem. Vyžaduje 4 D-Grade krystaly. Více
ID=217 55
Sword/Blunt Weapon Mastery
  24 - 37 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Atk o 33.3, při použití meče či tupé zbraně.
ID=217 55
Sword/Blunt Weapon Mastery
  25 - 37 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Atk o 35.0, při použití meče či tupé zbraně.
ID=217 55
Sword/Blunt Weapon Mastery
  26 - 37 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Atk o 36.8, při použití meče či tupé zbraně.
nahoru2 337 000 SP je potřeba pro naučení všech skillů na level 55
Level 58
ID=28 58
Aggression
  31 - 40 000 aktivní
fyzický
600 0,7 - 6 Aggression
De-buff
Použije 5847 síly k vyprovokování nepřítele k útoku.
ID=28 58
Aggression
  32 - 40 000 aktivní
fyzický
600 0,7 - 6 Aggression
De-buff
Použije 5943 síly k vyprovokování nepřítele k útoku.
ID=28 58
Aggression
  33 - 40 000 aktivní
fyzický
600 0,7 - 6 Aggression
De-buff
Použije 6038 síly k vyprovokování nepřítele k útoku.
ID=402 58
Arrest
  2 27 120 000 aktivní
fyzický
150 2 10 4 Root
De-buff
Zabrání nepříteli v pohybu, po dobu 10 sekund.
ID=18 58
Aura of Hate
  19 77 40 000 aktivní
fyzický
200 1 - 40 Aggression
De-buff
Použije 5316 síly k vyprovokování všech okolních nepřátel k útoku.
ID=18 58
Aura of Hate
  20 78 40 000 aktivní
fyzický
200 1 - 40 Aggression
De-buff
Použije 5403 síly k vyprovokování všech okolních nepřátel k útoku.
ID=18 58
Aura of Hate
  21 80 40 000 aktivní
fyzický
200 1 - 40 Aggression
De-buff
Použije 5490 síly k vyprovokování všech okolních nepřátel k útoku.
ID=450 58
Banish Seraph
  2 53 120 000 aktivní
fyzický
150 2 20 4 Fear
De-buff
Způsobí strach u andělského monstra, které se dá na útěk na 20 sekund. Vyžaduje 6 soul ore. Lethal strike možný. Účinek skillu platí pouze na monstra se statusem "Angel".
ID=2 58
Confusion
  11 28 120 000 aktivní
magický
600 1,5 20 5 Confuse
Vrhne na nepřítele kouzlo zmatení a způsobí změnu cíle jeho útoku.
ID=103 58
Corpse Plague
  2 28 120 000 aktivní
magický
400
200
1,5 30 5 Poison
De-buff
Způsobí, že se z mrtvoly vychrlí jedovatý oblak, který zasáhne okolní nepřátele jedem, a na 30 sekund jim tak způsobí zranění se ztrátou 50 HP za sekundu.
ID=70 58
Drain Health
  35 39 40 000 aktivní
magický
600 3 - 4 Drain
Útok temnoty, který přidá 78 síly do M.Atk a zvýší Dark atribut o 20, a 20% zranění způsobeného nepříteli přemění na HP ve váš prospěch.
ID=70 58
Drain Health
  36 40 40 000 aktivní
magický
600 3 - 4 Drain
Útok temnoty, který přidá 80 síly do M.Atk a zvýší Dark atribut o 20, a 20% zranění způsobeného nepříteli přemění na HP ve váš prospěch.
ID=70 58
Drain Health
  37 40 40 000 aktivní
magický
600 3 - 4 Drain
Útok temnoty, který přidá 82 síly do M.Atk a zvýší Dark atribut o 20, a 20% zranění způsobeného nepříteli přemění na HP ve váš prospěch.
ID=291 58
Final Fortress
  3 - 120 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 142, pokud počet HP klesne pod 30%.
ID=105 58
Freezing Strike
  15 53 60 000 aktivní
magický
600 3 30 2 Magical damage
De-buff
Útok vody, který přidá 48 síly do M.Atk a zvýší Water atribut o 20. Navíc nepříteli po dobu 30 sekund sníží rychlost pohybu o 20%.
ID=105 58
Freezing Strike
  16 54 60 000 aktivní
magický
600 3 30 2 Magical damage
De-buff
Útok vody, který přidá 49 síly do M.Atk a zvýší Water atribut o 20. Navíc nepříteli po dobu 30 sekund sníží rychlost pohybu o 20%.
ID=232 58
Heavy Armor Mastery
  34 - 40 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 106.5 a zvýší rezistenci proti kritickým útokům nepřítele o 25%, při použití těžkého brnění.
ID=232 58
Heavy Armor Mastery
  35 - 40 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 109.9 a zvýší rezistenci proti kritickým útokům nepřítele o 25%, při použití těžkého brnění.
ID=232 58
Heavy Armor Mastery
  36 - 40 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 113.3 a zvýší rezistenci proti kritickým útokům nepřítele o 25%, při použití těžkého brnění.
ID=122 58
Hex
  7 28 120 000 aktivní
magický
600 1,2 30 2 De-buff
Sníží nepříteli P.Def o 23%, po dobu 30 sekund.
ID=401 58
Judgment
  2 56 120 000 aktivní
fyzický
40 1,3 30 4 Physical damage
De-buff
Útok temnoty, který přidá 1004 síly do P.Atk a zvýší Dark atribut o 20. A navíc po dobu 30 sekund, sníží u nepřítele sílu kritických útoků o 25% a rezistenci proti všem typům zbraní na krátkou vzdálenost o 12%. Vyžaduje meč, tupou zbraň či duální meče. Over-hit možný.
ID=289 58
Life Leech
  7 69 120 000 aktivní
magický
600 3 - 4 Drain
Přidá 41 síly do M.Atk v magickém útoku který zraní nepřítele, a 80% zranění způsobeného nepříteli přemění na HP ve váš prospěch.
ID=279 58
Lightning Strike
  1 80 120 000 aktivní
magický
400 3 15 15 Magical damage
De-buff
Trigger
Přidá 82 síly do M.Atk v mohutném útoku, který způsobí paralyzování nepřítele na 15 sekund.
ID=147 58
M. Def.
  33 - 40 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší M.Def o 70 a rezistenci proti magickým útokům o 10%.
ID=147 58
M. Def.
  34 - 40 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší M.Def o 72 a rezistenci proti magickým útokům o 10%.
ID=147 58
M. Def.
  35 - 40 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší M.Def o 74 a rezistenci proti magickým útokům o 10%.
ID=129 58
Poison
  3 28 120 000 aktivní
magický
600 3 30 2 Poison
De-buff
Zasáhne nepřítele prudkým jedem, který mu po dobu 30 sekund způsobí zranění se ztrátou 50 HP za sekundu.
ID=115 58
Power Break
  9 28 120 000 aktivní
magický
600 1,2 30 2 De-buff
Sníží nepříteli P.Atk o 23%, po dobu 30 sekund.
ID=984 58
Shield Strike
  7 58 141 000 aktivní
fyzický
40 1,08 - 6 Physical damage
Přidá 2091 síly do P.Atk a zaútočí na nepřítele štítem. Vyžaduje štít.
ID=223 58
Sting
  31 56 40 000 aktivní
fyzický
40 1,08 20 3 Physical damage
De-buff
Přidá 639 síly do P.Atk v silném úderu dýkou, který po dobu 20 sekund sníží nepříteli rychlost pohybu o 20% a způsobí mu krvácení se ztrátou 54 HP za sekundu. Vyžaduje meč, dýku, duální meče nebo duální dýky. Over-hit možný.
ID=223 58
Sting
  32 57 40 000 aktivní
fyzický
40 1,08 20 3 Physical damage
De-buff
Přidá 668 síly do P.Atk v silném úderu dýkou, který po dobu 20 sekund sníží nepříteli rychlost pohybu o 20% a způsobí mu krvácení se ztrátou 54 HP za sekundu. Vyžaduje meč, dýku, duální meče nebo duální dýky. Over-hit možný.
ID=223 58
Sting
  33 58 40 000 aktivní
fyzický
40 1,08 20 3 Physical damage
De-buff
Přidá 697 síly do P.Atk v silném úderu dýkou, který po dobu 20 sekund sníží nepříteli rychlost pohybu o 20% a způsobí mu krvácení se ztrátou 54 HP za sekundu. Vyžaduje meč, dýku, duální meče nebo duální dýky. Over-hit možný.
ID=33 58
Summon Phantom Cubic
  4 54 120 000 aktivní
magický
- 6 900 5 Summon servitor/cubic
Přivolá Phantom Cubic. Cubic používá magii, která snižuje P.Atk, P.Def a rychlost útoku nepřítele. Vyžaduje 4 D-grade krystaly. Více
ID=217 58
Sword/Blunt Weapon Mastery
  27 - 40 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Atk o 38.6, při použití meče či tupé zbraně.
ID=217 58
Sword/Blunt Weapon Mastery
  28 - 40 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Atk o 40.5, při použití meče či tupé zbraně.
ID=217 58
Sword/Blunt Weapon Mastery
  29 - 40 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Atk o 42.4, při použití meče či tupé zbraně.
nahoru2 541 000 SP je potřeba pro naučení všech skillů na level 58
Level 60
ID=316 60
Aegis
  1 - 140 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Umožní vykrytí nepřátelského útoku štítem ve všech směrech (360°).
ID=28 60
Aggression
  34 - 69 000 aktivní
fyzický
800 0,7 - 6 Aggression
De-buff
Použije 6131 síly k vyprovokování nepřítele k útoku.
ID=28 60
Aggression
  35 - 69 000 aktivní
fyzický
800 0,7 - 6 Aggression
De-buff
Použije 6222 síly k vyprovokování nepřítele k útoku.
ID=402 60
Arrest
  3 28 140 000 aktivní
fyzický
150 2 10 4 Root
De-buff
Zabrání nepříteli v pohybu, po dobu 10 sekund.
ID=18 60
Aura of Hate
  22 81 69 000 aktivní
fyzický
200 1 - 40 Aggression
De-buff
Použije 5574 síly k vyprovokování všech okolních nepřátel k útoku.
ID=18 60
Aura of Hate
  23 83 69 000 aktivní
fyzický
200 1 - 40 Aggression
De-buff
Použije 5657 síly k vyprovokování všech okolních nepřátel k útoku.
ID=450 60
Banish Seraph
  3 55 140 000 aktivní
fyzický
150 2 20 4 Fear
De-buff
Způsobí strach u andělského monstra, které se dá na útěk na 20 sekund. Vyžaduje 7 soul ore. Lethal strike možný. Účinek skillu platí pouze na monstra se statusem "Angel".
ID=2 60
Confusion
  12 28 140 000 aktivní
magický
600 1,5 20 5 Confuse
Vrhne na nepřítele kouzlo zmatení a způsobí změnu cíle jeho útoku.
ID=70 60
Drain Health
  38 42 69 000 aktivní
magický
600 3 - 4 Drain
Útok temnoty, který přidá 84 síly do M.Atk a zvýší Dark atribut o 20, a 20% zranění způsobeného nepříteli přemění na HP ve váš prospěch.
ID=70 60
Drain Health
  39 42 69 000 aktivní
magický
600 3 - 4 Drain
Útok temnoty, který přidá 85 síly do M.Atk a zvýší Dark atribut o 20, a 20% zranění způsobeného nepříteli přemění na HP ve váš prospěch.
ID=291 60
Final Fortress
  4 - 140 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 150, pokud počet HP klesne pod 30%.
ID=105 60
Freezing Strike
  17 55 140 000 aktivní
magický
600 3 30 2 Magical damage
De-buff
Útok vody, který přidá 51 síly do M.Atk a zvýší Water atribut o 20. Navíc nepříteli po dobu 30 sekund sníží rychlost pohybu o 20%.
ID=232 60
Heavy Armor Mastery
  37 - 69 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 116.8 a zvýší rezistenci proti kritickým útokům nepřítele o 35%, při použití těžkého brnění.
ID=232 60
Heavy Armor Mastery
  38 - 69 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 120.3 a zvýší rezistenci proti kritickým útokům nepřítele o 35%, při použití těžkého brnění.
ID=122 60
Hex
  8 28 140 000 aktivní
magický
600 1,2 30 2 De-buff
Sníží nepříteli P.Def o 23%, po dobu 30 sekund.
ID=401 60
Judgment
  3 58 140 000 aktivní
fyzický
40 1,3 30 4 Physical damage
De-buff
Útok temnoty, který přidá 1091 síly do P.Atk a zvýší Dark atribut o 20. A navíc po dobu 30 sekund, sníží u nepřítele sílu kritických útoků o 25% a rezistenci proti všem typům zbraní na krátkou vzdálenost o 12%. Vyžaduje meč, tupou zbraň či duální meče. Over-hit možný.
ID=289 60
Life Leech
  8 73 140 000 aktivní
magický
600 3 - 4 Drain
Přidá 43 síly do M.Atk v magickém útoku který zraní nepřítele, a 80% zranění způsobeného nepříteli přemění na HP ve váš prospěch.
ID=147 60
M. Def.
  36 - 69 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší M.Def o 76 a rezistenci proti magickým útokům o 10%.
ID=147 60
M. Def.
  37 - 69 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší M.Def o 78 a rezistenci proti magickým útokům o 10%.
ID=983 60
Patience
  1 - 140 000 pasivní
fyzický
- - - - Trigger
Pokud jste napadeni nepřítelem, s každým jeho útokem je 10% šance, že se vám po dobu 7 sekund zvýší síla všech fyzických skillů o 20%.
ID=115 60
Power Break
  10 28 140 000 aktivní
magický
600 1,2 30 2 De-buff
Sníží nepříteli P.Atk o 23%, po dobu 30 sekund.
ID=916 60
Shield Deflect Magic
  1 28 140 000 aktivní
fyzický
- 0,5 8 45 Buff
Po dobu 8 sekund, pokud obdržíte zranění z magického skillu, je 35% šance že se stejné množství zranění vrátí zpět na nepřítele. Více
ID=984 60
Shield Strike
  8 61 171 000 aktivní
fyzický
40 1,08 - 6 Physical damage
Přidá 2272 síly do P.Atk a zaútočí na nepřítele štítem. Vyžaduje štít.
ID=223 60
Sting
  34 60 69 000 aktivní
fyzický
40 1,08 20 3 Physical damage
De-buff
Přidá 727 síly do P.Atk v silném úderu dýkou, který po dobu 20 sekund sníží nepříteli rychlost pohybu o 20% a způsobí mu krvácení se ztrátou 54 HP za sekundu. Vyžaduje meč, dýku, duální meče nebo duální dýky. Over-hit možný.
ID=223 60
Sting
  35 61 69 000 aktivní
fyzický
40 1,08 20 3 Physical damage
De-buff
Přidá 758 síly do P.Atk v silném úderu dýkou, který po dobu 20 sekund sníží nepříteli rychlost pohybu o 20% a způsobí mu krvácení se ztrátou 62 HP za sekundu. Vyžaduje meč, dýku, duální meče nebo duální dýky. Over-hit možný.
ID=22 60
Summon Vampiric Cubic
  4 55 140 000 aktivní
magický
- 6 900 5 Summon servitor/cubic
Vytvoří Vampiric Cubica. Cubic používá magii, kterou útočí na nepřítele, a část zranění přemění na HP a doplňuje vám tak život. Spotřebuje 9 D-grade krystalů. Více
ID=278 60
Summon Viper Cubic
  3 55 140 000 aktivní
magický
- 6 900 5 Summon servitor/cubic
Vytvoří Viper Cubic. Cubic využívá magii, která otráví nepřítele prudkým jedem. Vyžaduje 5 D-Grade krystaly. Více
ID=217 60
Sword/Blunt Weapon Mastery
  30 - 69 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Atk o 44.4, při použití meče či tupé zbraně.
ID=217 60
Sword/Blunt Weapon Mastery
  31 - 69 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Atk o 46.4, při použití meče či tupé zbraně.
ID=19160 60
Dragon Wild Magic
K naučení skillu je potřeba specifický svitek: Spellbook: Dragon Wild Magic - level 2
2 15 10 aktivní
magický
- 2 1200 4 Buff
Na 20 minut zvýší šanci na magický kritický zásah o 200%.
ID=221103 60
Dragon Recover Body
K naučení skillu je potřeba specifický svitek: Spellbook: Dragon Recover Body - level 2
2 15 10 aktivní
magický
- 2 1200 4 Buff
Neustále obnovuje určité množství HP po dobu 20 minut.
ID=221104 60
Dragon Recover Soul
K naučení skillu je potřeba specifický svitek: Spellbook: Dragon Recover Soul - level 2
2 15 10 aktivní
magický
- 2 1200 4 Buff
Neustále obnovuje určité množství MP po dobu 20 minut.
nahoru3 097 030 SP je potřeba pro naučení všech skillů na level 60
Level 61
ID=1405 61
Divine Inspiration
K naučení skillu je potřeba specifický svitek: Ancient Book - Divine Inspiration (Original Language Version)
2 - 0 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší celkový maximální počet buffů, které můžete obdržet, o 2.
ID=239 61
Expertise A
  4 - 0 pasivní
fyzický
- - - - -
Schopnost užití A-Grade věcí bez penalizace na rychlost pohybu a rychlost útoku.
nahoru0 SP je potřeba pro naučení všech skillů na level 61
Level 62
ID=28 62
Aggression
  36 - 100 000 aktivní
fyzický
800 0,7 - 6 Aggression
De-buff
Použije 6310 síly k vyprovokování nepřítele k útoku.
ID=28 62
Aggression
  37 - 100 000 aktivní
fyzický
800 0,7 - 6 Aggression
De-buff
Použije 6396 síly k vyprovokování nepřítele k útoku.
ID=402 62
Arrest
  4 29 200 000 aktivní
fyzický
150 2 10 4 Root
De-buff
Zabrání nepříteli v pohybu, po dobu 10 sekund.
ID=18 62
Aura of Hate
  24 85 100 000 aktivní
fyzický
200 1 - 40 Aggression
De-buff
Použije 5737 síly k vyprovokování všech okolních nepřátel k útoku.
ID=18 62
Aura of Hate
  25 86 100 000 aktivní
fyzický
200 1 - 40 Aggression
De-buff
Použije 5815 síly k vyprovokování všech okolních nepřátel k útoku.
ID=450 62
Banish Seraph
  4 58 200 000 aktivní
fyzický
150 2 20 4 Fear
De-buff
Způsobí strach u andělského monstra, které se dá na útěk na 20 sekund. Vyžaduje 7 soul ore. Lethal strike možný. Účinek skillu platí pouze na monstra se statusem "Angel".
ID=2 62
Confusion
  13 29 200 000 aktivní
magický
600 1,5 20 5 Confuse
Vrhne na nepřítele kouzlo zmatení a způsobí změnu cíle jeho útoku.
ID=103 62
Corpse Plague
  3 29 200 000 aktivní
magický
400
200
1,5 30 5 Poison
De-buff
Způsobí, že se z mrtvoly vychrlí jedovatý oblak, který zasáhne okolní nepřátele jedem, a na 30 sekund jim tak způsobí zranění se ztrátou 58 HP za sekundu.
ID=1320 62
Create Common Item
  8 - 0 pasivní
fyzický
- - - - -
Umožní výrobu běžného výrobku levelu 8.
ID=70 62
Drain Health
  40 43 100 000 aktivní
magický
600 3 - 4 Drain
Útok temnoty, který přidá 87 síly do M.Atk a zvýší Dark atribut o 20, a 20% zranění způsobeného nepříteli přemění na HP ve váš prospěch.
ID=70 62
Drain Health
  41 44 100 000 aktivní
magický
600 3 - 4 Drain
Útok temnoty, který přidá 89 síly do M.Atk a zvýší Dark atribut o 20, a 20% zranění způsobeného nepříteli přemění na HP ve váš prospěch.
ID=291 62
Final Fortress
  5 - 200 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 159, pokud počet HP klesne pod 30%.
ID=105 62
Freezing Strike
  18 58 200 000 aktivní
magický
600 3 30 2 Magical damage
De-buff
Útok vody, který přidá 53 síly do M.Atk a zvýší Water atribut o 20. Navíc nepříteli po dobu 30 sekund sníží rychlost pohybu o 20%.
ID=288 62
Guard Stance
  3 12 200 000 přepínací
fyzický
- - - - Toggle
Zvýší P.Def o 212.1 a šanci na vykrytí štítem o 50%. V průběhu používání spotřebovává MP v závislosti na levelu postavy.
ID=232 62
Heavy Armor Mastery
  39 - 100 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 123.8 a zvýší rezistenci proti kritickým útokům nepřítele o 35%, při použití těžkého brnění.
ID=232 62
Heavy Armor Mastery
  40 - 100 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 127.4 a zvýší rezistenci proti kritickým útokům nepřítele o 35%, při použití těžkého brnění.
ID=122 62
Hex
  9 29 200 000 aktivní
magický
600 1,2 30 2 De-buff
Sníží nepříteli P.Def o 23%, po dobu 30 sekund.
ID=401 62
Judgment
  4 60 200 000 aktivní
fyzický
40 1,3 30 4 Physical damage
De-buff
Útok temnoty, který přidá 1181 síly do P.Atk a zvýší Dark atribut o 20. A navíc po dobu 30 sekund, sníží u nepřítele sílu kritických útoků o 25% a rezistenci proti všem typům zbraní na krátkou vzdálenost o 12%. Vyžaduje meč, tupou zbraň či duální meče. Over-hit možný.
ID=289 62
Life Leech
  9 75 200 000 aktivní
magický
600 3 - 4 Drain
Přidá 45 síly do M.Atk v magickém útoku který zraní nepřítele, a 80% zranění způsobeného nepříteli přemění na HP ve váš prospěch.
ID=279 62
Lightning Strike
  2 87 200 000 aktivní
magický
400 3 15 15 Magical damage
De-buff
Trigger
Přidá 89 síly do M.Atk v mohutném útoku, který způsobí paralyzování nepřítele na 15 sekund.
ID=147 62
M. Def.
  38 - 100 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší M.Def o 80 a rezistenci proti magickým útokům o 10%.
ID=147 62
M. Def.
  39 - 100 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší M.Def o 82 a rezistenci proti magickým útokům o 15%.
ID=115 62
Power Break
  11 29 200 000 aktivní
magický
600 1,2 30 2 De-buff
Sníží nepříteli P.Atk o 23%, po dobu 30 sekund.
ID=984 62
Shield Strike
  9 62 240 000 aktivní
fyzický
40 1,08 - 6 Physical damage
Přidá 2460 síly do P.Atk a zaútočí na nepřítele štítem. Vyžaduje štít.
ID=223 62
Sting
  36 61 100 000 aktivní
fyzický
40 1,08 20 3 Physical damage
De-buff
Přidá 789 síly do P.Atk v silném úderu dýkou, který po dobu 20 sekund sníží nepříteli rychlost pohybu o 20% a způsobí mu krvácení se ztrátou 62 HP za sekundu. Vyžaduje meč, dýku, duální meče nebo duální dýky. Over-hit možný.
ID=223 62
Sting
  37 62 100 000 aktivní
fyzický
40 1,08 20 3 Physical damage
De-buff
Přidá 820 síly do P.Atk v silném úderu dýkou, který po dobu 20 sekund sníží nepříteli rychlost pohybu o 20% a způsobí mu krvácení se ztrátou 62 HP za sekundu. Vyžaduje meč, dýku, duální meče nebo duální dýky. Over-hit možný.
ID=33 62
Summon Phantom Cubic
  5 58 200 000 aktivní
magický
- 6 900 5 Summon servitor/cubic
Přivolá Phantom Cubic. Cubic používá magii, která snižuje P.Atk, P.Def a rychlost útoku nepřítele. Vyžaduje 5 D-grade krystaly. Více
ID=217 62
Sword/Blunt Weapon Mastery
  32 - 100 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Atk o 48.4, při použití meče či tupé zbraně.
ID=217 62
Sword/Blunt Weapon Mastery
  33 - 100 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Atk o 50.4, při použití meče či tupé zbraně.
nahoru4 240 000 SP je potřeba pro naučení všech skillů na level 62
Level 64
ID=28 64
Aggression
  38 - 110 000 aktivní
fyzický
800 0,7 - 6 Aggression
De-buff
Použije 6480 síly k vyprovokování nepřítele k útoku.
ID=28 64
Aggression
  39 - 110 000 aktivní
fyzický
800 0,7 - 6 Aggression
De-buff
Použije 6561 síly k vyprovokování nepřítele k útoku.
ID=402 64
Arrest
  5 30 230 000 aktivní
fyzický
150 2 10 4 Root
De-buff
Zabrání nepříteli v pohybu, po dobu 10 sekund.
ID=18 64
Aura of Hate
  26 87 110 000 aktivní
fyzický
200 1 - 40 Aggression
De-buff
Použije 5891 síly k vyprovokování všech okolních nepřátel k útoku.
ID=18 64
Aura of Hate
  27 89 110 000 aktivní
fyzický
200 1 - 40 Aggression
De-buff
Použije 5965 síly k vyprovokování všech okolních nepřátel k útoku.
ID=450 64
Banish Seraph
  5 59 230 000 aktivní
fyzický
150 2 20 4 Fear
De-buff
Způsobí strach u andělského monstra, které se dá na útěk na 20 sekund. Vyžaduje 8 soul ore. Lethal strike možný. Účinek skillu platí pouze na monstra se statusem "Angel".
ID=982 64
Combat Aura
  2 48 230 000 aktivní
fyzický
1000 1,5 1200 2 Buff
Zvýší P.Atk o 4% a rychlost útoku o 4%, u všech členů party po dobu 20 minut.
ID=2 64
Confusion
  14 30 230 000 aktivní
magický
600 1,5 20 5 Confuse
Vrhne na nepřítele kouzlo zmatení a způsobí změnu cíle jeho útoku.
ID=70 64
Drain Health
  42 44 110 000 aktivní
magický
600 3 - 4 Drain
Útok temnoty, který přidá 90 síly do M.Atk a zvýší Dark atribut o 20, a 20% zranění způsobeného nepříteli přemění na HP ve váš prospěch.
ID=70 64
Drain Health
  43 45 110 000 aktivní
magický
600 3 - 4 Drain
Útok temnoty, který přidá 92 síly do M.Atk a zvýší Dark atribut o 20, a 20% zranění způsobeného nepříteli přemění na HP ve váš prospěch.
ID=291 64
Final Fortress
  6 - 230 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 168, pokud počet HP klesne pod 30%.
ID=191 64
Focus Mind
  5 - 230 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší rychlost obnovy many o 2.7.
ID=105 64
Freezing Strike
  19 60 230 000 aktivní
magický
600 3 30 2 Magical damage
De-buff
Útok vody, který přidá 56 síly do M.Atk a zvýší Water atribut o 20. Navíc nepříteli po dobu 30 sekund sníží rychlost pohybu o 20%.
ID=232 64
Heavy Armor Mastery
  41 - 110 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 131.0 a zvýší rezistenci proti kritickým útokům nepřítele o 35%, při použití těžkého brnění.
ID=232 64
Heavy Armor Mastery
  42 - 110 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 134.7 a zvýší rezistenci proti kritickým útokům nepřítele o 35%, při použití těžkého brnění.
ID=122 64
Hex
  10 30 230 000 aktivní
magický
600 1,2 30 2 De-buff
Sníží nepříteli P.Def o 23%, po dobu 30 sekund.
ID=401 64
Judgment
  5 62 230 000 aktivní
fyzický
40 1,3 30 4 Physical damage
De-buff
Útok temnoty, který přidá 1274 síly do P.Atk a zvýší Dark atribut o 20. A navíc po dobu 30 sekund, sníží u nepřítele sílu kritických útoků o 25% a rezistenci proti všem typům zbraní na krátkou vzdálenost o 12%. Vyžaduje meč, tupou zbraň či duální meče. Over-hit možný.
ID=289 64
Life Leech
  10 78 230 000 aktivní
magický
600 3 - 4 Drain
Přidá 46 síly do M.Atk v magickém útoku který zraní nepřítele, a 80% zranění způsobeného nepříteli přemění na HP ve váš prospěch.
ID=147 64
M. Def.
  40 - 110 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší M.Def o 84 a rezistenci proti magickým útokům o 15%.
ID=147 64
M. Def.
  41 - 110 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší M.Def o 86 a rezistenci proti magickým útokům o 15%.
ID=115 64
Power Break
  12 30 230 000 aktivní
magický
600 1,2 30 2 De-buff
Sníží nepříteli P.Atk o 23%, po dobu 30 sekund.
ID=916 64
Shield Deflect Magic
  2 29 230 000 aktivní
fyzický
- 0,5 8 45 Buff
Po dobu 8 sekund, pokud obdržíte zranění z magického skillu, je 40% šance že se stejné množství zranění vrátí zpět na nepřítele. Více
ID=322 64
Shield Fortress
  1 12 230 000 přepínací
fyzický
- - - - Toggle
Zvýší obranu štítem (shield P.Def) o 446. V průběhu používání spotřebovává MP v závislosti na levelu postavy.
ID=984 64
Shield Strike
  10 65 250 000 aktivní
fyzický
40 1,08 - 6 Physical damage
Přidá 2653 síly do P.Atk a zaútočí na nepřítele štítem. Vyžaduje štít.
ID=223 64
Sting
  38 63 110 000 aktivní
fyzický
40 1,08 20 3 Physical damage
De-buff
Přidá 852 síly do P.Atk v silném úderu dýkou, který po dobu 20 sekund sníží nepříteli rychlost pohybu o 20% a způsobí mu krvácení se ztrátou 62 HP za sekundu. Vyžaduje meč, dýku, duální meče nebo duální dýky. Over-hit možný.
ID=223 64
Sting
  39 65 110 000 aktivní
fyzický
40 1,08 20 3 Physical damage
De-buff
Přidá 885 síly do P.Atk v silném úderu dýkou, který po dobu 20 sekund sníží nepříteli rychlost pohybu o 20% a způsobí mu krvácení se ztrátou 62 HP za sekundu. Vyžaduje meč, dýku, duální meče nebo duální dýky. Over-hit možný.
ID=22 64
Summon Vampiric Cubic
  5 60 230 000 aktivní
magický
- 6 900 5 Summon servitor/cubic
Vytvoří Vampiric Cubica. Cubic používá magii, kterou útočí na nepřítele, a část zranění přemění na HP a doplňuje vám tak život. Spotřebuje 11 D-grade krystalů. Více
ID=278 64
Summon Viper Cubic
  4 60 230 000 aktivní
magický
- 6 900 5 Summon servitor/cubic
Vytvoří Viper Cubic. Cubic využívá magii, která otráví nepřítele prudkým jedem. Vyžaduje 6 D-Grade krystaly. Více
ID=217 64
Sword/Blunt Weapon Mastery
  34 - 110 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Atk o 52.5, při použití meče či tupé zbraně.
ID=217 64
Sword/Blunt Weapon Mastery
  35 - 110 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Atk o 54.6, při použití meče či tupé zbraně.
nahoru5 240 000 SP je potřeba pro naučení všech skillů na level 64
Level 66
ID=28 66
Aggression
  40 - 180 000 aktivní
fyzický
800 0,7 - 6 Aggression
De-buff
Použije 6639 síly k vyprovokování nepřítele k útoku.
ID=28 66
Aggression
  41 - 180 000 aktivní
fyzický
800 0,7 - 6 Aggression
De-buff
Použije 6714 síly k vyprovokování nepřítele k útoku.
ID=402 66
Arrest
  6 31 350 000 aktivní
fyzický
150 2 10 4 Root
De-buff
Zabrání nepříteli v pohybu, po dobu 10 sekund.
ID=18 66
Aura of Hate
  28 90 180 000 aktivní
fyzický
200 1 - 40 Aggression
De-buff
Použije 6036 síly k vyprovokování všech okolních nepřátel k útoku.
ID=18 66
Aura of Hate
  29 92 180 000 aktivní
fyzický
200 1 - 40 Aggression
De-buff
Použije 6104 síly k vyprovokování všech okolních nepřátel k útoku.
ID=450 66
Banish Seraph
  6 61 350 000 aktivní
fyzický
150 2 20 4 Fear
De-buff
Způsobí strach u andělského monstra, které se dá na útěk na 20 sekund. Vyžaduje 8 soul ore. Lethal strike možný. Účinek skillu platí pouze na monstra se statusem "Angel".
ID=2 66
Confusion
  15 32 350 000 aktivní
magický
600 1,5 20 5 Confuse
Vrhne na nepřítele kouzlo zmatení a způsobí změnu cíle jeho útoku.
ID=70 66
Drain Health
  44 45 180 000 aktivní
magický
600 3 - 4 Drain
Útok temnoty, který přidá 94 síly do M.Atk a zvýší Dark atribut o 20, a 20% zranění způsobeného nepříteli přemění na HP ve váš prospěch.
ID=70 66
Drain Health
  45 47 180 000 aktivní
magický
600 3 - 4 Drain
Útok temnoty, který přidá 96 síly do M.Atk a zvýší Dark atribut o 20, a 20% zranění způsobeného nepříteli přemění na HP ve váš prospěch.
ID=291 66
Final Fortress
  7 - 350 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 178, pokud počet HP klesne pod 30%.
ID=105 66
Freezing Strike
  20 62 350 000 aktivní
magický
600 3 30 2 Magical damage
De-buff
Útok vody, který přidá 58 síly do M.Atk a zvýší Water atribut o 20. Navíc nepříteli po dobu 30 sekund sníží rychlost pohybu o 20%.
ID=232 66
Heavy Armor Mastery
  43 - 180 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 138.4 a zvýší rezistenci proti kritickým útokům nepřítele o 35%, při použití těžkého brnění.
ID=232 66
Heavy Armor Mastery
  44 - 180 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 142.1 a zvýší rezistenci proti kritickým útokům nepřítele o 35%, při použití těžkého brnění.
ID=122 66
Hex
  11 32 350 000 aktivní
magický
600 1,2 30 2 De-buff
Sníží nepříteli P.Def o 23%, po dobu 30 sekund.
ID=401 66
Judgment
  6 64 350 000 aktivní
fyzický
40 1,3 30 4 Physical damage
De-buff
Útok temnoty, který přidá 1368 síly do P.Atk a zvýší Dark atribut o 20. A navíc po dobu 30 sekund, sníží u nepřítele sílu kritických útoků o 30% a rezistenci proti všem typům zbraní na krátkou vzdálenost o 16%. Vyžaduje meč, tupou zbraň či duální meče. Over-hit možný.
ID=289 66
Life Leech
  11 80 350 000 aktivní
magický
600 3 - 4 Drain
Přidá 48 síly do M.Atk v magickém útoku který zraní nepřítele, a 80% zranění způsobeného nepříteli přemění na HP ve váš prospěch.
ID=279 66
Lightning Strike
  3 93 350 000 aktivní
magický
400 3 15 15 Magical damage
De-buff
Trigger
Přidá 96 síly do M.Atk v mohutném útoku, který způsobí paralyzování nepřítele na 15 sekund.
ID=147 66
M. Def.
  42 - 180 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší M.Def o 88 a rezistenci proti magickým útokům o 15%.
ID=147 66
M. Def.
  43 - 180 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší M.Def o 91 a rezistenci proti magickým útokům o 15%.
ID=129 66
Poison
  4 32 350 000 aktivní
magický
600 3 30 2 Poison
De-buff
Zasáhne nepřítele prudkým jedem, který mu po dobu 30 sekund způsobí zranění se ztrátou 58 HP za sekundu.
ID=115 66
Power Break
  13 32 350 000 aktivní
magický
600 1,2 30 2 De-buff
Sníží nepříteli P.Atk o 23%, po dobu 30 sekund.
ID=322 66
Shield Fortress
  2 13 350 000 přepínací
fyzický
- - - - Toggle
Zvýší obranu štítem (shield P.Def) o 469. V průběhu používání spotřebovává MP v závislosti na levelu postavy.
ID=984 66
Shield Strike
  11 67 390 000 aktivní
fyzický
40 1,08 - 6 Physical damage
Přidá 2850 síly do P.Atk a zaútočí na nepřítele štítem. Vyžaduje štít.
ID=223 66
Sting
  40 66 180 000 aktivní
fyzický
40 1,08 20 3 Physical damage
De-buff
Přidá 917 síly do P.Atk v silném úderu dýkou, který po dobu 20 sekund sníží nepříteli rychlost pohybu o 20% a způsobí mu krvácení se ztrátou 62 HP za sekundu. Vyžaduje meč, dýku, duální meče nebo duální dýky. Over-hit možný.
ID=223 66
Sting
  41 67 180 000 aktivní
fyzický
40 1,08 20 3 Physical damage
De-buff
Přidá 950 síly do P.Atk v silném úderu dýkou, který po dobu 20 sekund sníží nepříteli rychlost pohybu o 20% a způsobí mu krvácení se ztrátou 62 HP za sekundu. Vyžaduje meč, dýku, duální meče nebo duální dýky. Over-hit možný.
ID=33 66
Summon Phantom Cubic
  6 62 350 000 aktivní
magický
- 6 900 5 Summon servitor/cubic
Přivolá Phantom Cubic. Cubic používá magii, která snižuje P.Atk, P.Def a rychlost útoku nepřítele. Vyžaduje 6 D-grade krystaly. Více
ID=217 66
Sword/Blunt Weapon Mastery
  36 - 180 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Atk o 56.8, při použití meče či tupé zbraně.
ID=217 66
Sword/Blunt Weapon Mastery
  37 - 180 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Atk o 58.9, při použití meče či tupé zbraně.
nahoru7 460 000 SP je potřeba pro naučení všech skillů na level 66
Level 68
ID=28 68
Aggression
  42 - 200 000 aktivní
fyzický
800 0,7 - 6 Aggression
De-buff
Použije 6786 síly k vyprovokování nepřítele k útoku.
ID=28 68
Aggression
  43 - 200 000 aktivní
fyzický
800 0,7 - 6 Aggression
De-buff
Použije 6855 síly k vyprovokování nepřítele k útoku.
ID=402 68
Arrest
  7 32 390 000 aktivní
fyzický
150 2 10 4 Root
De-buff
Zabrání nepříteli v pohybu, po dobu 10 sekund.
ID=18 68
Aura of Hate
  30 93 200 000 aktivní
fyzický
200 1 - 40 Aggression
De-buff
Použije 6170 síly k vyprovokování všech okolních nepřátel k útoku.
ID=18 68
Aura of Hate
  31 95 200 000 aktivní
fyzický
200 1 - 40 Aggression
De-buff
Použije 6232 síly k vyprovokování všech okolních nepřátel k útoku.
ID=450 68
Banish Seraph
  7 63 390 000 aktivní
fyzický
150 2 20 4 Fear
De-buff
Způsobí strach u andělského monstra, které se dá na útěk na 20 sekund. Vyžaduje 9 soul ore. Lethal strike možný. Účinek skillu platí pouze na monstra se statusem "Angel".
ID=2 68
Confusion
  16 33 390 000 aktivní
magický
600 1,5 20 5 Confuse
Vrhne na nepřítele kouzlo zmatení a způsobí změnu cíle jeho útoku.
ID=70 68
Drain Health
  46 48 200 000 aktivní
magický
600 3 - 4 Drain
Útok temnoty, který přidá 97 síly do M.Atk a zvýší Dark atribut o 20, a 20% zranění způsobeného nepříteli přemění na HP ve váš prospěch.
ID=70 68
Drain Health
  47 48 200 000 aktivní
magický
600 3 - 4 Drain
Útok temnoty, který přidá 99 síly do M.Atk a zvýší Dark atribut o 20, a 20% zranění způsobeného nepříteli přemění na HP ve váš prospěch.
ID=291 68
Final Fortress
  8 - 390 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 187, pokud počet HP klesne pod 30%.
ID=105 68
Freezing Strike
  21 64 390 000 aktivní
magický
600 3 30 2 Magical damage
De-buff
Útok vody, který přidá 59 síly do M.Atk a zvýší Water atribut o 20. Navíc nepříteli po dobu 30 sekund sníží rychlost pohybu o 20%.
ID=232 68
Heavy Armor Mastery
  45 - 200 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 145.8 a zvýší rezistenci proti kritickým útokům nepřítele o 35%, při použití těžkého brnění.
ID=232 68
Heavy Armor Mastery
  46 - 200 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 149.6 a zvýší rezistenci proti kritickým útokům nepřítele o 35%, při použití těžkého brnění.
ID=122 68
Hex
  12 33 390 000 aktivní
magický
600 1,2 30 2 De-buff
Sníží nepříteli P.Def o 23%, po dobu 30 sekund.
ID=401 68
Judgment
  7 66 390 000 aktivní
fyzický
40 1,3 30 4 Physical damage
De-buff
Útok temnoty, který přidá 1464 síly do P.Atk a zvýší Dark atribut o 20. A navíc po dobu 30 sekund, sníží u nepřítele sílu kritických útoků o 30% a rezistenci proti všem typům zbraní na krátkou vzdálenost o 16%. Vyžaduje meč, tupou zbraň či duální meče. Over-hit možný.
ID=289 68
Life Leech
  12 83 390 000 aktivní
magický
600 3 - 4 Drain
Přidá 50 síly do M.Atk v magickém útoku který zraní nepřítele, a 80% zranění způsobeného nepříteli přemění na HP ve váš prospěch.
ID=147 68
M. Def.
  44 - 200 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší M.Def o 93 a rezistenci proti magickým útokům o 15%.
ID=147 68
M. Def.
  45 - 200 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší M.Def o 95 a rezistenci proti magickým útokům o 15%.
ID=115 68
Power Break
  14 33 390 000 aktivní
magický
600 1,2 30 2 De-buff
Sníží nepříteli P.Atk o 23%, po dobu 30 sekund.
ID=916 68
Shield Deflect Magic
  3 29 390 000 aktivní
fyzický
- 0,5 8 45 Buff
Po dobu 8 sekund, pokud obdržíte zranění z magického skillu, je 45% šance že se stejné množství zranění vrátí zpět na nepřítele. Více
ID=322 68
Shield Fortress
  3 13 390 000 přepínací
fyzický
- - - - Toggle
Zvýší obranu štítem (shield P.Def) o 491. V průběhu používání spotřebovává MP v závislosti na levelu postavy.
ID=984 68
Shield Strike
  12 69 460 000 aktivní
fyzický
40 1,08 - 6 Physical damage
Přidá 3050 síly do P.Atk a zaútočí na nepřítele štítem. Vyžaduje štít.
ID=223 68
Sting
  42 68 200 000 aktivní
fyzický
40 1,08 20 3 Physical damage
De-buff
Přidá 984 síly do P.Atk v silném úderu dýkou, který po dobu 20 sekund sníží nepříteli rychlost pohybu o 20% a způsobí mu krvácení se ztrátou 62 HP za sekundu. Vyžaduje meč, dýku, duální meče nebo duální dýky. Over-hit možný.
ID=223 68
Sting
  43 69 200 000 aktivní
fyzický
40 1,08 20 3 Physical damage
De-buff
Přidá 1017 síly do P.Atk v silném úderu dýkou, který po dobu 20 sekund sníží nepříteli rychlost pohybu o 20% a způsobí mu krvácení se ztrátou 62 HP za sekundu. Vyžaduje meč, dýku, duální meče nebo duální dýky. Over-hit možný.
ID=22 68
Summon Vampiric Cubic
  6 64 390 000 aktivní
magický
- 6 900 5 Summon servitor/cubic
Vytvoří Vampiric Cubica. Cubic používá magii, kterou útočí na nepřítele, a část zranění přemění na HP a doplňuje vám tak život. Spotřebuje 12 D-grade krystalů. Více
ID=278 68
Summon Viper Cubic
  5 64 390 000 aktivní
magický
- 6 900 5 Summon servitor/cubic
Vytvoří Viper Cubic. Cubic využívá magii, která otráví nepřítele prudkým jedem. Vyžaduje 6 D-Grade krystaly. Více
ID=217 68
Sword/Blunt Weapon Mastery
  38 - 200 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Atk o 61.1, při použití meče či tupé zbraně.
ID=217 68
Sword/Blunt Weapon Mastery
  39 - 200 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Atk o 63.3, při použití meče či tupé zbraně.
nahoru8 330 000 SP je potřeba pro naučení všech skillů na level 68
Level 70
ID=28 70
Aggression
  44 - 210 000 aktivní
fyzický
800 0,7 - 6 Aggression
De-buff
Použije 6921 síly k vyprovokování nepřítele k útoku.
ID=28 70
Aggression
  45 - 210 000 aktivní
fyzický
800 0,7 - 6 Aggression
De-buff
Použije 6983 síly k vyprovokování nepřítele k útoku.
ID=402 70
Arrest
  8 33 420 000 aktivní
fyzický
150 2 10 4 Root
De-buff
Zabrání nepříteli v pohybu, po dobu 10 sekund.
ID=18 70
Aura of Hate
  32 96 210 000 aktivní
fyzický
200 1 - 40 Aggression
De-buff
Použije 6292 síly k vyprovokování všech okolních nepřátel k útoku.
ID=18 70
Aura of Hate
  33 97 210 000 aktivní
fyzický
200 1 - 40 Aggression
De-buff
Použije 6349 síly k vyprovokování všech okolních nepřátel k útoku.
ID=450 70
Banish Seraph
  8 65 420 000 aktivní
fyzický
150 2 20 4 Fear
De-buff
Způsobí strach u andělského monstra, které se dá na útěk na 20 sekund. Vyžaduje 9 soul ore. Lethal strike možný. Účinek skillu platí pouze na monstra se statusem "Angel".
ID=982 70
Combat Aura
  3 52 420 000 aktivní
fyzický
1000 1,5 1200 2 Buff
Zvýší P.Atk o 5% a rychlost útoku o 5%, u všech členů party po dobu 20 minut.
ID=2 70
Confusion
  17 33 420 000 aktivní
magický
600 1,5 20 5 Confuse
Vrhne na nepřítele kouzlo zmatení a způsobí změnu cíle jeho útoku.
ID=103 70
Corpse Plague
  4 33 420 000 aktivní
magický
400
200
1,5 30 5 Poison
De-buff
Způsobí, že se z mrtvoly vychrlí jedovatý oblak, který zasáhne okolní nepřátele jedem, a na 30 sekund jim tak způsobí zranění se ztrátou 63 HP za sekundu.
ID=1320 70
Create Common Item
  9 - 0 pasivní
fyzický
- - - - -
Umožní výrobu běžného výrobku levelu 9.
ID=70 70
Drain Health
  48 49 210 000 aktivní
magický
600 3 - 4 Drain
Útok temnoty, který přidá 100 síly do M.Atk a zvýší Dark atribut o 20, a 20% zranění způsobeného nepříteli přemění na HP ve váš prospěch.
ID=70 70
Drain Health
  49 49 210 000 aktivní
magický
600 3 - 4 Drain
Útok temnoty, který přidá 102 síly do M.Atk a zvýší Dark atribut o 20, a 20% zranění způsobeného nepříteli přemění na HP ve váš prospěch.
ID=291 70
Final Fortress
  9 - 420 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 197, pokud počet HP klesne pod 30%.
ID=105 70
Freezing Strike
  22 65 420 000 aktivní
magický
600 3 30 2 Magical damage
De-buff
Útok vody, který přidá 61 síly do M.Atk a zvýší Water atribut o 20. Navíc nepříteli po dobu 30 sekund sníží rychlost pohybu o 20%.
ID=288 70
Guard Stance
Zobrazit možnosti enchantování skillu 4 13 420 000 přepínací
fyzický
- - - - Toggle
Zvýší P.Def o 256.5 a šanci na vykrytí štítem o 50%. V průběhu používaní spotřebovává MP v závislosti na levelu postavy.
ID=232 70
Heavy Armor Mastery
  47 - 210 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 153.4 a zvýší rezistenci proti kritickým útokům nepřítele o 35%, při použití těžkého brnění.
ID=232 70
Heavy Armor Mastery
  48 - 210 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 157.2 a zvýší rezistenci proti kritickým útokům nepřítele o 35%, při použití těžkého brnění.
ID=122 70
Hex
  13 33 420 000 aktivní
magický
600 1,2 30 2 De-buff
Sníží nepříteli P.Def o 23%, po dobu 30 sekund.
ID=401 70
Judgment
  8 68 420 000 aktivní
fyzický
40 1,3 30 4 Physical damage
De-buff
Útok temnoty, který přidá 1561 síly do P.Atk a zvýší Dark atribut o 20. A navíc po dobu 30 sekund, sníží u nepřítele sílu kritických útoků o 30% a rezistenci proti všem typům zbraní na krátkou vzdálenost o 16%. Vyžaduje meč, tupou zbraň či duální meče. Over-hit možný.
ID=289 70
Life Leech
  13 85 420 000 aktivní
magický
600 3 - 4 Drain
Přidá 51 síly do M.Atk v magickém útoku který zraní nepřítele, a 80% zranění způsobeného nepříteli přemění na HP ve váš prospěch.
ID=279 70
Lightning Strike
  4 98 420 000 aktivní
magický
400 3 15 15 Magical damage
De-buff
Trigger
Přidá 102 síly do M.Atk v mohutném útoku, který způsobí paralyzování nepřítele na 15 sekund.
ID=147 70
M. Def.
  46 - 210 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší M.Def o 97 a rezistenci proti magickým útokům o 20%.
ID=147 70
M. Def.
  47 - 210 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší M.Def o 99 a rezistenci proti magickým útokům o 20%.
ID=115 70
Power Break
  15 33 420 000 aktivní
magický
600 1,2 30 2 De-buff
Sníží nepříteli P.Atk o 23%, po dobu 30 sekund.
ID=322 70
Shield Fortress
  4 13 420 000 přepínací
fyzický
- - - - Toggle
Zvýší obranu štítem (shield P.Def) o 514. V průběhu používání spotřebovává MP v závislosti na levelu postavy.
ID=984 70
Shield Strike
  13 71 520 000 aktivní
fyzický
40 1,08 - 6 Physical damage
Přidá 3252 síly do P.Atk a zaútočí na nepřítele štítem. Vyžaduje štít.
ID=223 70
Sting
  44 70 210 000 aktivní
fyzický
40 1,08 20 3 Physical damage
De-buff
Přidá 1051 síly do P.Atk v silném úderu dýkou, který po dobu 20 sekund sníží nepříteli rychlost pohybu o 20% a způsobí mu krvácení se ztrátou 62 HP za sekundu. Vyžaduje meč, dýku, duální meče nebo duální dýky. Over-hit možný.
ID=223 70
Sting
  45 71 210 000 aktivní
fyzický
40 1,08 20 3 Physical damage
De-buff
Přidá 1084 síly do P.Atk v silném úderu dýkou, který po dobu 20 sekund sníží nepříteli rychlost pohybu o 20% a způsobí mu krvácení se ztrátou 62 HP za sekundu. Vyžaduje meč, dýku, duální meče nebo duální dýky. Over-hit možný.
ID=33 70
Summon Phantom Cubic
  7 65 420 000 aktivní
magický
- 6 900 5 Summon servitor/cubic
Přivolá Phantom Cubic. Cubic používá magii, která snižuje P.Atk, P.Def a rychlost útoku nepřítele. Vyžaduje 6 D-grade krystaly. Více
ID=217 70
Sword/Blunt Weapon Mastery
  40 - 210 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Atk o 65.5, při použití meče či tupé zbraně.
ID=217 70
Sword/Blunt Weapon Mastery
  41 - 210 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Atk o 67.6, při použití meče či tupé zbraně.
ID=10330 70
Dragon Might
K naučení skillu je potřeba specifický svitek: Spellbook: Dragon Might - level 4
4 15 10 aktivní
magický
- 2 1200 4 Buff
Zvýší P. Atk. o 250 po dobu 20 minut.
ID=10097 70
Dragon Shield
K naučení skillu je potřeba specifický svitek: Spellbook: Dragon Shield - level 4
4 15 10 aktivní
magický
- 2 1200 4 Buff
Zvýší P. Def. o 325 po dobu 20 minut.
ID=10501 70
Dragon Focus
K naučení skillu je potřeba specifický svitek: Spellbook: Dragon Focus - level 4
4 15 10 aktivní
magický
- 2 1200 4 Buff
Zvýší P. Critikal Rate o 45 po dobu 20 minut.
ID=11571 70
Dragon Death Whisper
K naučení skillu je potřeba specifický svitek: Spellbook: Dragon Death Whisper - level 4
4 15 10 aktivní
magický
- 2 1200 4 Buff
Zvýší Critical Damage o 35% po dobu 20 minut.
ID=11068 70
Dragon Empower
K naučení skillu je potřeba specifický svitek: Spellbook: Dragon Empower - level 4
4 15 10 aktivní
magický
- 2 1200 4 Buff
Zvýší M. Atk. o 300 po dobu 20 minut.
ID=19193 70
Dragon Acumen
K naučení skillu je potřeba specifický svitek: Spellbook: Dragon Acumen - level 4
4 15 10 aktivní
magický
- 2 1200 4 Buff
Zvýší Casting Spd. by 30% po dobu 20 minut.
nahoru9 760 060 SP je potřeba pro naučení všech skillů na level 70
Level 72
ID=28 72
Aggression
  46 - 290 000 aktivní
fyzický
800 0,7 - 6 Aggression
De-buff
Použije 7042 síly k vyprovokování nepřítele k útoku.
ID=28 72
Aggression
  47 - 290 000 aktivní
fyzický
800 0,7 - 6 Aggression
De-buff
Použije 7097 síly k vyprovokování nepřítele k útoku.
ID=402 72
Arrest
  9 34 570 000 aktivní
fyzický
150 2 10 4 Root
De-buff
Zabrání nepříteli v pohybu, po dobu 10 sekund.
ID=18 72
Aura of Hate
  34 99 290 000 aktivní
fyzický
200 1 - 40 Aggression
De-buff
Použije 6402 síly k vyprovokování všech okolních nepřátel k útoku.
ID=18 72
Aura of Hate
  35 100 290 000 aktivní
fyzický
200 1 - 40 Aggression
De-buff
Použije 6452 síly k vyprovokování všech okolních nepřátel k útoku.
ID=450 72
Banish Seraph
  9 67 570 000 aktivní
fyzický
150 2 20 4 Fear
De-buff
Způsobí strach u andělského monstra, které se dá na útěk na 20 sekund. Vyžaduje 10 soul ore. Lethal strike možný. Účinek skillu platí pouze na monstra se statusem "Angel".
ID=2 72
Confusion
  18 34 570 000 aktivní
magický
600 1,5 20 5 Confuse
Vrhne na nepřítele kouzlo zmatení a způsobí změnu cíle jeho útoku.
ID=70 72
Drain Health
  50 50 290 000 aktivní
magický
600 3 - 4 Drain
Útok temnoty, který přidá 104 síly do M.Atk a zvýší Dark atribut o 20, a 20% zranění způsobeného nepříteli přemění na HP ve váš prospěch.
ID=70 72
Drain Health
  51 50 290 000 aktivní
magický
600 3 - 4 Drain
Útok temnoty, který přidá 105 síly do M.Atk a zvýší Dark atribut o 20, a 20% zranění způsobeného nepříteli přemění na HP ve váš prospěch.
ID=291 72
Final Fortress
  10 - 570 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 206, pokud počet HP klesne pod 30%.
ID=191 72
Focus Mind
Zobrazit možnosti enchantování skillu 6 - 570 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší rychlost obnovy many o 3.1.
ID=105 72
Freezing Strike
  23 67 570 000 aktivní
magický
600 3 30 2 Magical damage
De-buff
Útok vody, který přidá 63 síly do M.Atk a zvýší Water atribut o 20. Navíc nepříteli po dobu 30 sekund sníží rychlost pohybu o 20%.
ID=232 72
Heavy Armor Mastery
  49 - 290 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 161.0 a zvýší rezistenci proti kritickým útokům nepřítele o 35%, při použití těžkého brnění.
ID=232 72
Heavy Armor Mastery
  50 - 290 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 164.9 a zvýší rezistenci proti kritickým útokům nepřítele o 35%, při použití těžkého brnění.
ID=122 72
Hex
  14 34 570 000 aktivní
magický
600 1,2 30 2 De-buff
Sníží nepříteli P.Def o 23%, po dobu 30 sekund.
ID=401 72
Judgment
  9 70 570 000 aktivní
fyzický
40 1,3 30 4 Physical damage
De-buff
Útok temnoty, který přidá 1658 síly do P.Atk a zvýší Dark atribut o 20. A navíc po dobu 30 sekund, sníží u nepřítele sílu kritických útoků o 30% a rezistenci proti všem typům zbraní na krátkou vzdálenost o 16%. Vyžaduje meč, tupou zbraň či duální meče. Over-hit možný.
ID=289 72
Life Leech
  14 87 570 000 aktivní
magický
600 3 - 4 Drain
Přidá 53 síly do M.Atk v magickém útoku který zraní nepřítele, a 80% zranění způsobeného nepříteli přemění na HP ve váš prospěch.
ID=147 72
M. Def.
  48 - 290 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší M.Def o 102 a rezistenci proti magickým útokům o 20%.
ID=147 72
M. Def.
  49 - 290 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší M.Def o 104 a rezistenci proti magickým útokům o 20%.
ID=115 72
Power Break
  16 34 570 000 aktivní
magický
600 1,2 30 2 De-buff
Sníží nepříteli P.Atk o 23%, po dobu 30 sekund.
ID=916 72
Shield Deflect Magic
  4 29 570 000 aktivní
fyzický
- 0,5 8 45 Buff
Po dobu 8 sekund, pokud obdržíte zranění z magického skillu, je 50% šance že se stejné množství zranění vrátí zpět na nepřítele. Více
ID=322 72
Shield Fortress
  5 14 570 000 přepínací
fyzický
- - - - Toggle
Zvýší obranu štítem (shield P.Def) o 537. V průběhu používání spotřebovává MP v závislosti na levelu postavy.
ID=984 72
Shield Strike
  14 73 670 000 aktivní
fyzický
40 1,08 - 6 Physical damage
Přidá 3453 síly do P.Atk a zaútočí na nepřítele štítem. Vyžaduje štít.
ID=223 72
Sting
  46 72 290 000 aktivní
fyzický
40 1,08 20 3 Physical damage
De-buff
Přidá 1118 síly do P.Atk v silném úderu dýkou, který po dobu 20 sekund sníží nepříteli rychlost pohybu o 20% a způsobí mu krvácení se ztrátou 67 HP za sekundu. Vyžaduje meč, dýku, duální meče nebo duální dýky. Over-hit možný.
ID=223 72
Sting
  47 73 290 000 aktivní
fyzický
40 1,08 20 3 Physical damage
De-buff
Přidá 1151 síly do P.Atk v silném úderu dýkou, který po dobu 20 sekund sníží nepříteli rychlost pohybu o 20% a způsobí mu krvácení se ztrátou 67 HP za sekundu. Vyžaduje meč, dýku, duální meče nebo duální dýky. Over-hit možný.
ID=22 72
Summon Vampiric Cubic
Zobrazit možnosti enchantování skillu 7 67 570 000 aktivní
magický
- 6 900 5 Summon servitor/cubic
Vytvoří Vampiric Cubica. Cubic používá magii, kterou útočí na nepřítele, a část zranění přemění na HP a doplňuje vám tak život. Spotřebuje 13 D-grade krystalů. Více
ID=278 72
Summon Viper Cubic
Zobrazit možnosti enchantování skillu 6 67 570 000 aktivní
magický
- 6 900 5 Summon servitor/cubic
Vytvoří Viper Cubic. Cubic využívá magii, která otráví nepřítele prudkým jedem. Vyžaduje 6 D-Grade krystaly. Více
ID=217 72
Sword/Blunt Weapon Mastery
  42 - 290 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Atk o 69.8, při použití meče či tupé zbraně.
ID=217 72
Sword/Blunt Weapon Mastery
  43 - 290 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Atk o 72.0, při použití meče či tupé zbraně.
nahoru12 710 000 SP je potřeba pro naučení všech skillů na level 72
Level 74
ID=28 74
Aggression
  48 - 650 000 aktivní
fyzický
800 0,7 - 6 Aggression
De-buff
Použije 7148 síly k vyprovokování nepřítele k útoku.
ID=28 74
Aggression
Zobrazit možnosti enchantování skillu 49 - 650 000 aktivní
fyzický
800 0,7 - 6 Aggression
De-buff
Použije 7196 síly k vyprovokování nepřítele k útoku.
ID=402 74
Arrest
Zobrazit možnosti enchantování skillu 10 34 1 300 000 aktivní
fyzický
150 2 10 4 Root
De-buff
Zabrání nepříteli v pohybu, po dobu 10 sekund.
ID=18 74
Aura of Hate
  36 101 650 000 aktivní
fyzický
200 1 - 40 Aggression
De-buff
Použije 6499 síly k vyprovokování všech okolních nepřátel k útoku.
ID=18 74
Aura of Hate
Zobrazit možnosti enchantování skillu 37 102 650 000 aktivní
fyzický
200 1 - 40 Aggression
De-buff
Použije 6542 síly k vyprovokování všech okolních nepřátel k útoku.
ID=450 74
Banish Seraph
Zobrazit možnosti enchantování skillu 10 68 1 300 000 aktivní
fyzický
150 2 20 4 Fear
De-buff
Způsobí strach u andělského monstra, které se dá na útěk na 20 sekund. Vyžaduje 10 soul ore. Lethal strike možný. Účinek skillu platí pouze na monstra se statusem "Angel".
ID=2 74
Confusion
  19 35 1 300 000 aktivní
magický
600 1,5 20 5 Confuse
Vrhne na nepřítele kouzlo zmatení a způsobí změnu cíle jeho útoku.
ID=70 74
Drain Health
  52 52 650 000 aktivní
magický
600 3 - 4 Drain
Útok temnoty, který přidá 107 síly do M.Atk a zvýší Dark atribut o 20, a 20% zranění způsobeného nepříteli přemění na HP ve váš prospěch.
ID=70 74
Drain Health
Zobrazit možnosti enchantování skillu 53 52 650 000 aktivní
magický
600 3 - 4 Drain
Útok temnoty, který přidá 108 síly do M.Atk a zvýší Dark atribut o 20, a 20% zranění způsobeného nepříteli přemění na HP ve váš prospěch.
ID=291 74
Final Fortress
Zobrazit možnosti enchantování skillu 11 - 1 300 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 216, pokud počet HP klesne pod 30%.
ID=105 74
Freezing Strike
Zobrazit možnosti enchantování skillu 24 69 1 300 000 aktivní
magický
600 3 30 2 Magical damage
De-buff
Útok vody, který přidá 65 síly do M.Atk a zvýší Water atribut o 20. Navíc nepříteli po dobu 30 sekund sníží rychlost pohybu o 20%.
ID=232 74
Heavy Armor Mastery
  51 - 650 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 168.7 a zvýší rezistenci proti kritickým útokům nepřítele o 35%, při použití těžkého brnění.
ID=232 74
Heavy Armor Mastery
Zobrazit možnosti enchantování skillu 52 - 650 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 172.6 a zvýší rezistenci proti kritickým útokům nepřítele o 35%, při použití těžkého brnění.
ID=122 74
Hex
Zobrazit možnosti enchantování skillu 15 35 1 300 000 aktivní
magický
600 1,2 30 2 De-buff
Sníží nepříteli P.Def o 23%, po dobu 30 sekund.
ID=401 74
Judgment
Zobrazit možnosti enchantování skillu 10 72 1 300 000 aktivní
fyzický
40 1,3 30 4 Physical damage
De-buff
Útok temnoty, který přidá 1754 síly do P.Atk a zvýší Dark atribut o 20. A navíc po dobu 30 sekund, sníží u nepřítele sílu kritických útoků o 35% a rezistenci proti všem typům zbraní na krátkou vzdálenost o 20%. Vyžaduje meč, tupou zbraň či duální meče. Over-hit možný.
ID=289 74
Life Leech
Zobrazit možnosti enchantování skillu 15 89 1 300 000 aktivní
magický
600 3 - 4 Drain
Přidá 54 síly do M.Atk v magickém útoku který zraní nepřítele, a 80% zranění způsobeného nepříteli přemění na HP ve váš prospěch.
ID=279 74
Lightning Strike
Zobrazit možnosti enchantování skillu 5 103 1 300 000 aktivní
magický
400 3 15 15 Magical damage
De-buff
Trigger
Přidá 108 síly do M.Atk v mohutném útoku, který způsobí paralyzování nepřítele na 15 sekund.
ID=147 74
M. Def.
  50 - 650 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší M.Def o 106 a rezistenci proti magickým útokům o 20%.
ID=147 74
M. Def.
Zobrazit možnosti enchantování skillu 51 - 650 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší M.Def o 108 a rezistenci proti magickým útokům o 20%.
ID=129 74
Poison
  5 35 1 300 000 aktivní
magický
600 3 30 2 Poison
De-buff
Zasáhne nepřítele prudkým jedem, který mu po dobu 30 sekund způsobí zranění se ztrátou 63 HP za sekundu.
ID=115 74
Power Break
Zobrazit možnosti enchantování skillu 17 35 1 300 000 aktivní
magický
600 1,2 30 2 De-buff
Sníží nepříteli P.Atk o 23%, po dobu 30 sekund.
ID=322 74
Shield Fortress
Zobrazit možnosti enchantování skillu 6 14 1 300 000 přepínací
fyzický
- - - - Toggle
Zvýší obranu štítem (shield P.Def) o 560. V průběhu používání spotřebovává MP v závislosti na levelu postavy.
ID=984 74
Shield Strike
  15 75 1 400 000 aktivní
fyzický
40 1,08 - 6 Physical damage
Přidá 3653 síly do P.Atk a zaútočí na nepřítele štítem. Vyžaduje štít.
ID=223 74
Sting
  48 74 650 000 aktivní
fyzický
40 1,08 20 3 Physical damage
De-buff
Přidá 1185 síly do P.Atk v silném úderu dýkou, který po dobu 20 sekund sníží nepříteli rychlost pohybu o 20% a způsobí mu krvácení se ztrátou 67 HP za sekundu. Vyžaduje meč, dýku, duální meče nebo duální dýky. Over-hit možný.
ID=223 74
Sting
Zobrazit možnosti enchantování skillu 49 75 650 000 aktivní
fyzický
40 1,08 20 3 Physical damage
De-buff
Přidá 1218 síly do P.Atk v silném úderu dýkou, který po dobu 20 sekund sníží nepříteli rychlost pohybu o 20% a způsobí mu krvácení se ztrátou 67 HP za sekundu. Vyžaduje meč, dýku, duální meče nebo duální dýky. Over-hit možný.
ID=33 74
Summon Phantom Cubic
Zobrazit možnosti enchantování skillu 8 69 1 300 000 aktivní
magický
- 6 900 5 Summon servitor/cubic
Přivolá Phantom Cubic. Cubic používá magii, která snižuje P.Atk, P.Def a rychlost útoku nepřítele. Vyžaduje 7 D-grade krystaly. Více
ID=217 74
Sword/Blunt Weapon Mastery
  44 - 650 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Atk o 74.2, při použití meče či tupé zbraně.
ID=217 74
Sword/Blunt Weapon Mastery
Zobrazit možnosti enchantování skillu 45 - 650 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Atk o 76.4, při použití meče či tupé zbraně.
nahoru27 400 000 SP je potřeba pro naučení všech skillů na level 74
Level 75
ID=841 75
Aura Bird - Falcon
K naučení skillu je potřeba specifický svitek: Spellbook - Aurabird Falcon
1 72 0 aktivní
fyzický
- 2,5 - 10 Toggle
Mounts the Aura Bird - Falcon.
ID=842 75
Aura Bird - Owl
K naučení skillu je potřeba specifický svitek: Spellbook - Aurabird Owl
1 72 0 aktivní
fyzický
- 2,5 - 10 Toggle
Mounts the Aura Bird - Owl.
nahoru0 SP je potřeba pro naučení všech skillů na level 75
Level 76
ID=1405 76
Divine Inspiration
K naučení skillu je potřeba specifický svitek: Ancient Book - Divine Inspiration (Manuscript)
3 - 0 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší celkový maximální počet buffů, které můžete obdržet, o 3.
ID=1405 76
Divine Inspiration
K naučení skillu je potřeba specifický svitek: Ancient Book - Divine Inspiration (Original Version)
4 - 0 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší celkový maximální počet buffů, které můžete obdržet, o 4.
nahoru0 SP je potřeba pro naučení všech skillů na level 76
Data jsou převzata z nastavení serveru Dark Dragon Lineage 2 - High Five. Pokud budete chtít naše stránky distribuovat, tak pouze s odkazem na náš server jako poděkování za naši práci.
Vytvořil © Dark Dragon & Shad 2011-2024, všechna práva vyhrazena.