Název skillu
- označuje nefunkční skill
- označuje skill který vyžaduje svitek
- označuje skill který lze enchantovat
Level MP
HP
SP Druh Dosah
Radius
Rychl. kouzl. Trvání Opět. použ.
- typ skillu (zobrazí se po najetí kurzoru na obrázek)
- označuje buff skill, nebo skill který obsahuje buff efekt
- označuje de-buff skill, nebo skill který obsahuje de-buff efekt
- označuje skill který obsahuje trigger
Popis skillu
Level 40
ID=146 40
Anti Magic
  13 - 10 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší M.Def o 40 a rezistenci proti magickým útokům o 15%.
ID=146 40
Anti Magic
  14 - 10 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší M.Def o 42 a rezistenci proti magickým útokům o 15%.
ID=146 40
Anti Magic
  15 - 10 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší M.Def o 43 a rezistenci proti magickým útokům o 15%.
ID=213 40
Boost Mana
  3 - 30 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší maximální počet MP o 70.
ID=1558 40
Dimension Spiral
  1 38 30 000 aktivní
magický
900 3 - 15 Magical damage
Trigger
Vytvoří trhlinu v dimenzi, která způsobí zranění vybranému cíly, přidá 57 do síly M. Atk. Over-hit je možný.
ID=239 40
Expertise C
  2 - 0 pasivní
fyzický
- - - - -
Schopnost užití C-Grade věcí bez penalizace na rychlost pohybu a rychlost útoku.
ID=228 40
Fast Spell Casting
  2 - 30 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší rychlost čarování o 7%.
ID=258 40
Light Armor Mastery
  1 - 10 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 11.1, rychlost čarování o 88%, rychlost útoku o 25% a rychlost obnovy MP o 20%, při použití lehkého brnění.
ID=258 40
Light Armor Mastery
  2 - 10 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 11.8, rychlost čarování o 88%, rychlost útoku o 25% a rychlost obnovy MP o 20%, při použití lehkého brnění.
ID=258 40
Light Armor Mastery
  3 - 10 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 12.5, rychlost čarování o 88%, rychlost útoku o 25% a rychlost obnovy MP o 20%, při použití lehkého brnění.
ID=1329 40
Mass Summon Aqua Cubic
  1 139 30 000 aktivní
magický
1000 6 900 5 Summon servitor/cubic
Přivolá Aqua Cubic všem členům party. Cubic využívá magii, kterou útočí na nepřátele. Vyžaduje 8 D-Grade krystalů. Více
ID=234 40
Robe Mastery
  9 - 10 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 14.5 při použití róby.
ID=234 40
Robe Mastery
  10 - 10 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 15.3 při použití róby.
ID=234 40
Robe Mastery
  11 - 10 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 16.2 při použití róby.
ID=1300 40
Servitor Cure
  1 35 30 000 aktivní
magický
600 4 - 4 Negate de-buff
Vyléčí lehké krvácení a lehkou otravu jedem u vašeho summona (zruší účinek Bleed a Poison de-buffů až do levelu 3).
ID=1127 40
Servitor Heal
  13 58 10 000 aktivní
magický
600 4 - 3 HP heal
Použije 404 síly léčení k obnově HP summona.
ID=1127 40
Servitor Heal
  14 60 10 000 aktivní
magický
600 4 - 3 HP heal
Použije 419 síly léčení k obnově HP summona.
ID=1127 40
Servitor Heal
  15 62 10 000 aktivní
magický
600 4 - 3 HP heal
Použije 434 síly léčení k obnově HP summona.
ID=1140 40
Servitor Physical Shield
  1 35 30 000 aktivní
magický
400 4 1200 2 Buff
Zvýší P.Def summona o 8%, po dobu 20 minut.
ID=1126 40
Servitor Recharge
  7 67 15 000 aktivní
magický
400 4 - 3 -
Použije 66 síly k obnově MP summona.
ID=1126 40
Servitor Recharge
  8 70 15 000 aktivní
magický
400 4 - 3 -
Použije 70 síly k obnově MP summona.
ID=1280 40
Summon Aqua Cubic
  1 35 30 000 aktivní
magický
- 6 900 5 Summon servitor/cubic
Přivolá Aqua Cubic. Cubic využívá magii, kterou útočí na nepřítele. Vyžaduje 2 D-Grade krystaly. Více
ID=1226 40
Summon Boxer the Unicorn
  5 70 30 000 aktivní
magický
- 15 3600 5 Summon servitor/cubic
Vytvoří Boxer the Unicorn, který obnovuje MP. Vyžaduje 5 D-Grade krystaly, a 1 další krystal v průběhu boje. Spotřebuje 30% veškerých získaných zkušenostních bodů. Více
ID=67 40
Summon Life Cubic
  1 38 30 000 aktivní
magický
- 6 900 5 Summon servitor/cubic
Vyvolá Life Cubic. Cubic používá magii k regeneraci HP svého pána i členů party. Vyžaduje 6 D-Grade krystalů. Více
ID=1277 40
Summon Merrow the Unicorn
  1 70 30 000 aktivní
magický
- 15 3600 5 Summon servitor/cubic
Přivolá summona Merrow the Unicorn. Vyžaduje 1 C-Grade krystal. V průběhu boje spotřebovává 10% veškerých získaných zkušenostních bodů, a dále spotřebuje 1 krystal za určitou dobu. Více
ID=1227 40
Summon Mirage the Unicorn
  5 70 30 000 aktivní
magický
- 15 3600 5 Summon servitor/cubic
Vytvoří Mirage the Unicorn, který bude bojovat po vašem boku. Vyžaduje 1 D-Grade krystal. Spotřebuje 90% veškerých získaných zkušenostních bodů. Více
ID=1262 40
Transfer Pain
  1 7 30 000 přepínací
fyzický
- - - - Toggle
Přesměruje 10% veškerého útoku od nepřítele do vašeho summona. V průběhu používání spotřebovává MP v závislosti na levelu postavy.
ID=249 40
Weapon Mastery
  10 - 10 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Atk o 45% a M.Atk o 17%, a dále zvýší P.Atk o 16.0 a M.Atk o 20.0. Při použití luku nebo tyčové zbraně sníží rychlost čarování o 30% a accuracy o 9.
ID=249 40
Weapon Mastery
  11 - 10 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Atk o 45% a M.Atk o 17%, a dále zvýší P.Atk o 17.0 a M.Atk o 21.3. Při použití luku nebo tyčové zbraně sníží rychlost čarování o 30% a accuracy o 9.
ID=249 40
Weapon Mastery
  12 - 10 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Atk o 45% a M.Atk o 17%, a dále zvýší P.Atk o 18.1 a M.Atk o 22.6. Při použití luku nebo tyčové zbraně sníží rychlost čarování o 30% a accuracy o 9.
ID=1206 40
Wind Shackle
  6 35 30 000 aktivní
magický
600 1,5 30 2 De-buff
U nepřítele sníží rychlost útoku o 23%, po dobu 30 sekund.
ID=10329 40
Dragon Might
  3 15 10 aktivní
magický
- 2 1200 4 Buff
Zvýší P. Atk. o 150 po dobu 20 minut.
ID=10003 40
Dragon Shield
  3 15 10 aktivní
magický
- 2 1200 4 Buff
Zvýší P. Def. o 200 po dobu 20 minut.
ID=10504 40
Dragon Wind Walk
  3 15 10 aktivní
magický
- 2 1200 4 Buff
Zvýší rychlost pohybu o 35 po dobu 20 minut.
ID=10501 40
Dragon Focus
  3 15 10 aktivní
magický
- 2 1200 4 Buff
Zvýší P. Critikal Rate o 35 po dobu 20 minut.
ID=11571 40
Dragon Death Whisper
  3 15 10 aktivní
magický
- 2 1200 4 Buff
Zvýší Critical Damage o 30% po dobu 20 minut.
ID=11068 40
Dragon Empower
  3 15 10 aktivní
magický
- 2 1200 4 Buff
Zvýší M. Atk. o 200 po dobu 20 minut.
ID=19193 40
Dragon Acumen
  3 15 10 aktivní
magický
- 2 1200 4 Buff
Zvýší Casting Spd. by 25% po dobu 20 minut.
ID=11864 40
Dragon Clarity
  2 15 10 aktivní
magický
- 2 1200 4 Buff
Na dobu 20 minut sníží spotřebu many na fyzické skilly o 20%, magické skilly o 10%, Song/Dance MP spotřebu o 20%.
ID=10329 40
Dragon Concentration
  2 15 10 aktivní
magický
- 2 1200 4 Buff
Sníži šanci na přerušní magických skillů o 30% po dobu 20 minut.
ID=30516 40
Dragon Mental Shield
  2 15 10 aktivní
magický
- 2 1200 4 Buff
Zvýší P. Atk. o 150 po dobu 20 minut.
nahoru570 100 SP je potřeba pro naučení všech skillů na level 40
Level 43
ID=1320 43
Create Common Item
  5 - 0 pasivní
fyzický
- - - - -
Umožní výrobu běžného výrobku levelu 5.
nahoru0 SP je potřeba pro naučení všech skillů na level 43
Level 44
ID=146 44
Anti Magic
  16 - 14 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší M.Def o 46 a rezistenci proti magickým útokům o 15%.
ID=146 44
Anti Magic
  17 - 14 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší M.Def o 47 a rezistenci proti magickým útokům o 15%.
ID=146 44
Anti Magic
  18 - 14 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší M.Def o 49 a rezistenci proti magickým útokům o 15%.
ID=143 44
Cubic Mastery
  1 - 41 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Schopnost vytvořit 2 cubiky zároveň.
ID=1558 44
Dimension Spiral
  2 43 37 000 aktivní
magický
900 3 - 15 Magical damage
Trigger
Vytvoří trhlinu v dimenzi, která způsobí zranění vybranému cíly, přidá 58 do síly M. Atk. Over-hit je možný.
ID=212 44
Fast HP Recovery
  2 - 41 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší rychlost obnovy HP o 1.6.
ID=229 44
Fast Mana Recovery
  3 - 41 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší rychlost obnovy MP o 1.9.
ID=258 44
Light Armor Mastery
  4 - 14 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 14.0, rychlost čarování o 88%, rychlost útoku o 25% a rychlost obnovy MP o 20%, při použití lehkého brnění.
ID=258 44
Light Armor Mastery
  5 - 14 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 14.8, rychlost čarování o 88%, rychlost útoku o 25% a rychlost obnovy MP o 20%, při použití lehkého brnění.
ID=258 44
Light Armor Mastery
  6 - 14 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 15.6, rychlost čarování o 88%, rychlost útoku o 25% a rychlost obnovy MP o 20%, při použití lehkého brnění.
ID=1329 44
Mass Summon Aqua Cubic
  2 154 41 000 aktivní
magický
1000 6 900 5 Summon servitor/cubic
Přivolá Aqua Cubic všem členům party. Cubic využívá magii, kterou útočí na nepřátele. Vyžaduje 12 D-Grade krystalů. Více
ID=234 44
Robe Mastery
  12 - 14 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 17.9 při použití róby.
ID=234 44
Robe Mastery
  13 - 14 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 18.8 při použití róby.
ID=234 44
Robe Mastery
  14 - 14 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 19.8 při použití róby.
ID=1141 44
Servitor Haste
  1 39 41 000 aktivní
magický
400 4 1200 2 Buff
Zvýší rychlost útoku summona o 15%, po dobu 20 minut.
ID=1127 44
Servitor Heal
  16 64 14 000 aktivní
magický
600 4 - 3 HP heal
Použije 465 síly léčení k obnově HP summona.
ID=1127 44
Servitor Heal
  17 65 14 000 aktivní
magický
600 4 - 3 HP heal
Použije 481 síly léčení k obnově HP summona.
ID=1127 44
Servitor Heal
  18 68 14 000 aktivní
magický
600 4 - 3 HP heal
Použije 496 síly léčení k obnově HP summona.
ID=1139 44
Servitor Magic Shield
  1 39 41 000 aktivní
magický
400 4 1200 2 Buff
Zvýší M.Def summona o 23%, po dobu 20 minut.
ID=1126 44
Servitor Recharge
  9 74 21 000 aktivní
magický
400 4 - 3 -
Použije 73 síly k obnově MP summona.
ID=1126 44
Servitor Recharge
  10 78 21 000 aktivní
magický
400 4 - 3 -
Použije 77 síly k obnově MP summona.
ID=1547 44
Spirit Sharing
  1 39 41 000 aktivní
magický
- 4 1200 2 Buff
Po dobu 20 minut, zvýší P.Atk a M.Atk o 3%, rychlost útoku o 2% a rychlost čarování o 1%, sílu fyzických skillů o 5% a šanci na kritický zásah o 5%. The master's abilities are extended to the servitor.
ID=1280 44
Summon Aqua Cubic
  2 39 41 000 aktivní
magický
- 6 900 5 Summon servitor/cubic
Přivolá Aqua Cubic. Cubic využívá magii, kterou útočí na nepřítele. Vyžaduje 3 D-Grade krystaly. Více
ID=1226 44
Summon Boxer the Unicorn
  6 78 41 000 aktivní
magický
- 15 3600 5 Summon servitor/cubic
Vytvoří Boxer the Unicorn, který obnovuje MP. Vyžaduje 3 D-Grade krystaly, a 2 další krystaly v průběhu boje. Spotřebuje 30% veškerých získaných zkušenostních bodů. Více
ID=1277 44
Summon Merrow the Unicorn
  2 78 41 000 aktivní
magický
- 15 3600 5 Summon servitor/cubic
Přivolá summona Merrow the Unicorn. Vyžaduje 1 C-Grade krystal. V průběhu boje spotřebovává 10% veškerých získaných zkušenostních bodů, a dále spotřebuje 1 krystal za určitou dobu. Více
ID=1227 44
Summon Mirage the Unicorn
  6 78 41 000 aktivní
magický
- 15 3600 5 Summon servitor/cubic
Vytvoří Mirage the Unicorn, který bude bojovat po vašem boku. Vyžaduje 1 D-Grade krystal. Spotřebuje 90% veškerých získaných zkušenostních bodů. Více
ID=249 44
Weapon Mastery
  13 - 14 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Atk o 45% a M.Atk o 17%, a dále zvýší P.Atk o 20.4 a M.Atk o 25.4. Při použití luku nebo tyčové zbraně sníží rychlost čarování o 30% a accuracy o 9.
ID=249 44
Weapon Mastery
  14 - 14 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Atk o 45% a M.Atk o 17%, a dále zvýší P.Atk o 21.6 a M.Atk o 26.9. Při použití luku nebo tyčové zbraně sníží rychlost čarování o 30% a accuracy o 9.
ID=249 44
Weapon Mastery
  15 - 14 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Atk o 45% a M.Atk o 17%, a dále zvýší P.Atk o 22.8 a M.Atk o 28.5. Při použití luku nebo tyčové zbraně sníží rychlost čarování o 30% a accuracy o 9.
ID=1206 44
Wind Shackle
  7 39 41 000 aktivní
magický
600 1,5 30 2 De-buff
U nepřítele sníží rychlost útoku o 23%, po dobu 30 sekund.
nahoru781 000 SP je potřeba pro naučení všech skillů na level 44
Level 48
ID=146 48
Anti Magic
  19 - 21 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší M.Def o 52 a rezistenci proti magickým útokům o 15%.
ID=146 48
Anti Magic
  20 - 21 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší M.Def o 54 a rezistenci proti magickým útokům o 15%.
ID=146 48
Anti Magic
  21 - 21 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší M.Def o 56 a rezistenci proti magickým útokům o 15%.
ID=213 48
Boost Mana
  4 - 63 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší maximální počet MP o 100.
ID=1145 48
Bright Servitor
  2 46 63 000 aktivní
magický
400 4 1200 2 Buff
Zvýší M.Atk summona o 65%, po dobu 20 minut.
ID=1558 48
Dimension Spiral
  3 47 71 000 aktivní
magický
900 3 - 15 Magical damage
Trigger
Vytvoří trhlinu v dimenzi, která způsobí zranění vybranému cíly, přidá 60 do síly M. Atk. Over-hit je možný.
ID=258 48
Light Armor Mastery
  7 - 21 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 17.3, rychlost čarování o 88%, rychlost útoku o 25% a rychlost obnovy MP o 20%, při použití lehkého brnění.
ID=258 48
Light Armor Mastery
  8 - 21 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 18.1, rychlost čarování o 88%, rychlost útoku o 25% a rychlost obnovy MP o 20%, při použití lehkého brnění.
ID=258 48
Light Armor Mastery
  9 - 21 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 19.0, rychlost čarování o 88%, rychlost útoku o 25% a rychlost obnovy MP o 20%, při použití lehkého brnění.
ID=1329 48
Mass Summon Aqua Cubic
  3 172 63 000 aktivní
magický
1000 6 900 5 Summon servitor/cubic
Přivolá Aqua Cubic všem členům party. Cubic využívá magii, kterou útočí na nepřátele. Vyžaduje 12 D-Grade krystalů. Více
ID=164 48
Quick Recycle
  3 - 63 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Sníží čas na opětovné použití magických skillů o 20%.
ID=234 48
Robe Mastery
  15 - 21 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 21.7 při použití róby.
ID=234 48
Robe Mastery
  16 - 21 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 22.7 při použití róby.
ID=234 48
Robe Mastery
  17 - 21 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 23.7 při použití róby.
ID=1300 48
Servitor Cure
  2 44 63 000 aktivní
magický
600 4 - 4 Negate de-buff
Vyléčí těžké krvácení a těžkou otravu jedem u vašeho summona (zruší účinek Bleed a Poison de-buffů až do levelu 7).
ID=1127 48
Servitor Heal
  19 72 21 000 aktivní
magický
600 4 - 3 HP heal
Použije 528 síly léčení k obnově HP summona.
ID=1127 48
Servitor Heal
  20 74 21 000 aktivní
magický
600 4 - 3 HP heal
Použije 544 síly léčení k obnově HP summona.
ID=1127 48
Servitor Heal
  21 77 21 000 aktivní
magický
600 4 - 3 HP heal
Použije 561 síly léčení k obnově HP summona.
ID=1140 48
Servitor Physical Shield
  2 44 63 000 aktivní
magický
400 4 1200 2 Buff
Zvýší P.Def summona o 12%, po dobu 20 minut.
ID=1126 48
Servitor Recharge
  11 82 32 000 aktivní
magický
400 4 - 3 -
Použije 81 síly k obnově MP summona.
ID=1126 48
Servitor Recharge
  12 87 32 000 aktivní
magický
400 4 - 3 -
Použije 86 síly k obnově MP summona.
ID=1280 48
Summon Aqua Cubic
  3 44 63 000 aktivní
magický
- 6 900 5 Summon servitor/cubic
Přivolá Aqua Cubic. Cubic využívá magii, kterou útočí na nepřítele. Vyžaduje 4 D-Grade krystaly. Více
ID=1226 48
Summon Boxer the Unicorn
  7 87 63 000 aktivní
magický
- 15 3600 5 Summon servitor/cubic
Vytvoří Boxer the Unicorn, který obnovuje MP. Vyžaduje 4 D-Grade krystaly, a 2 další krystaly v průběhu boje. Spotřebuje 30% veškerých získaných zkušenostních bodů. Více
ID=67 48
Summon Life Cubic
  2 44 63 000 aktivní
magický
- 6 900 5 Summon servitor/cubic
Vyvolá Life Cubic. Cubic používá magii k regeneraci HP svého pána i členů party. Vyžaduje 7 D-Grade krystalů. Více
ID=1277 48
Summon Merrow the Unicorn
  3 87 63 000 aktivní
magický
- 15 3600 5 Summon servitor/cubic
Přivolá summona Merrow the Unicorn. Vyžaduje 1 C-Grade krystal. V průběhu boje spotřebovává 10% veškerých získaných zkušenostních bodů, a dále spotřebuje 1 krystal za určitou dobu. Více
ID=1227 48
Summon Mirage the Unicorn
  7 87 63 000 aktivní
magický
- 15 3600 5 Summon servitor/cubic
Vytvoří Mirage the Unicorn, který bude bojovat po vašem boku. Vyžaduje 1 D-Grade krystal. Spotřebuje 90% veškerých získaných zkušenostních bodů. Více
ID=1262 48
Transfer Pain
  2 9 63 000 přepínací
fyzický
- - - - Toggle
Přesměruje 20% veškerého útoku od nepřítele do vašeho summona. V průběhu používání spotřebovává MP v závislosti na levelu postavy.
ID=249 48
Weapon Mastery
  16 - 21 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Atk o 45% a M.Atk o 17%, a dále zvýší P.Atk o 25.5 a M.Atk o 31.8. Při použití luku nebo tyčové zbraně sníží rychlost čarování o 30% a accuracy o 9.
ID=249 48
Weapon Mastery
  17 - 21 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Atk o 45% a M.Atk o 17%, a dále zvýší P.Atk o 26.9 a M.Atk o 33.6. Při použití luku nebo tyčové zbraně sníží rychlost čarování o 30% a accuracy o 9.
ID=249 48
Weapon Mastery
  18 - 21 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Atk o 45% a M.Atk o 17%, a dále zvýší P.Atk o 28.3 a M.Atk o 35.4. Při použití luku nebo tyčové zbraně sníží rychlost čarování o 30% a accuracy o 9.
ID=1206 48
Wind Shackle
  8 44 63 000 aktivní
magický
600 1,5 30 2 De-buff
U nepřítele sníží rychlost útoku o 23%, po dobu 30 sekund.
nahoru1 269 000 SP je potřeba pro naučení všech skillů na level 48
Level 49
ID=1320 49
Create Common Item
  6 - 0 pasivní
fyzický
- - - - -
Umožní výrobu běžného výrobku levelu 6.
nahoru0 SP je potřeba pro naučení všech skillů na level 49
Level 50
ID=10546 50
Dragon Haste
  2 15 10 aktivní
magický
- 2 1200 4 Buff
Zvýší rychlost mlácení o 30% po dobu 20 minut.
ID=10762 50
Dragon Guidance
  2 15 10 aktivní
magický
- 2 1200 4 Buff
Zvýší přesnost zásahu o 3 po dobu 20 minut.
ID=10776 50
Dragon Agility
  2 15 10 aktivní
magický
- 2 1200 4 Buff
Zvýší schopnost uhýbání o 3 po dobu 20 minut.
ID=19121 50
Dragon Magic Barrier
  2 15 10 aktivní
magický
- 2 1200 4 Buff
Zvýší M. Def. o 300 po dobu 20 minut.
nahoru40 SP je potřeba pro naučení všech skillů na level 50
Level 52
ID=146 52
Anti Magic
  22 - 33 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší M.Def o 59 a rezistenci proti magickým útokům o 20%.
ID=146 52
Anti Magic
  23 - 33 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší M.Def o 61 a rezistenci proti magickým útokům o 20%.
ID=146 52
Anti Magic
  24 - 33 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší M.Def o 63 a rezistenci proti magickým útokům o 20%.
ID=1558 52
Dimension Spiral
  4 50 100 000 aktivní
magický
900 3 - 15 Magical damage
Trigger
Vytvoří trhlinu v dimenzi, která způsobí zranění vybranému cíly, přidá 61 do síly M. Atk. Over-hit je možný.
ID=1405 52
Divine Inspiration
K naučení skillu je potřeba specifický svitek: Ancient Book - Divine Inspiration (Modern Language Version)
1 - 0 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší celkový maximální počet buffů, které můžete obdržet, o 1.
ID=239 52
Expertise B
  3 - 0 pasivní
fyzický
- - - - -
Schopnost užití B-Grade věcí bez penalizace na rychlost pohybu a rychlost útoku.
ID=212 52
Fast HP Recovery
  3 - 100 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší rychlost obnovy HP o 1.7.
ID=229 52
Fast Mana Recovery
  4 - 100 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší rychlost obnovy MP o 2.3.
ID=258 52
Light Armor Mastery
  10 - 33 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 20.8, rychlost čarování o 88%, rychlost útoku o 25% a rychlost obnovy MP o 20%, při použití lehkého brnění.
ID=258 52
Light Armor Mastery
  11 - 33 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 21.7, rychlost čarování o 88%, rychlost útoku o 25% a rychlost obnovy MP o 20%, při použití lehkého brnění.
ID=258 52
Light Armor Mastery
  12 - 33 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 22.6, rychlost čarování o 88%, rychlost útoku o 25% a rychlost obnovy MP o 20%, při použití lehkého brnění.
ID=1329 52
Mass Summon Aqua Cubic
  4 188 100 000 aktivní
magický
1000 6 900 5 Summon servitor/cubic
Přivolá Aqua Cubic všem členům party. Cubic využívá magii, kterou útočí na nepřátele. Vyžaduje 16 D-Grade krystalů. Více
ID=234 52
Robe Mastery
  18 - 33 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 25.8 při použití róby.
ID=234 52
Robe Mastery
  19 - 33 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 26.8 při použití róby.
ID=234 52
Robe Mastery
  20 - 33 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 27.9 při použití róby.
ID=1299 52
Servitor Empowerment
  1 48 100 000 aktivní
magický
400 1 30 900 Buff
Zvýší vašemu summonovi P.Def o 1800 a M.Def o 1350 na 30 sekund. Po dobu trvání se váš summon nemůže hýbat.
ID=1141 52
Servitor Haste
Zobrazit možnosti enchantování skillu 2 48 100 000 aktivní
magický
400 4 1200 2 Buff
Zvýší rychlost útoku summona o 33%, po dobu 20 minut.
ID=1127 52
Servitor Heal
  22 80 33 000 aktivní
magický
600 4 - 3 HP heal
Použije 593 síly léčení k obnově HP summona.
ID=1127 52
Servitor Heal
  23 80 33 000 aktivní
magický
600 4 - 3 HP heal
Použije 609 síly léčení k obnově HP summona.
ID=1127 52
Servitor Heal
  24 83 33 000 aktivní
magický
600 4 - 3 HP heal
Použije 626 síly léčení k obnově HP summona.
ID=1139 52
Servitor Magic Shield
Zobrazit možnosti enchantování skillu 2 48 100 000 aktivní
magický
400 4 1200 2 Buff
Zvýší M.Def summona o 30%, po dobu 20 minut.
ID=1126 52
Servitor Recharge
  13 90 50 000 aktivní
magický
400 4 - 3 -
Použije 90 síly k obnově MP summona.
ID=1126 52
Servitor Recharge
  14 94 50 000 aktivní
magický
400 4 - 3 -
Použije 94 síly k obnově MP summona.
ID=1280 52
Summon Aqua Cubic
  4 48 100 000 aktivní
magický
- 6 900 5 Summon servitor/cubic
Přivolá Aqua Cubic. Cubic využívá magii, kterou útočí na nepřítele. Vyžaduje 4 D-Grade krystaly. Více
ID=1226 52
Summon Boxer the Unicorn
  8 94 100 000 aktivní
magický
- 15 3600 5 Summon servitor/cubic
Vytvoří Boxer the Unicorn, který obnovuje MP. Vyžaduje 4 D-Grade krystaly, a 3 další krystaly v průběhu boje. Spotřebuje 29% veškerých získaných zkušenostních bodů. Více
ID=67 52
Summon Life Cubic
  3 50 100 000 aktivní
magický
- 6 900 5 Summon servitor/cubic
Vyvolá Life Cubic. Cubic používá magii k regeneraci HP svého pána i členů party. Vyžaduje 8 D-Grade krystalů. Více
ID=1277 52
Summon Merrow the Unicorn
  4 94 100 000 aktivní
magický
- 15 3600 5 Summon servitor/cubic
Přivolá summona Merrow the Unicorn. Vyžaduje 2 C-Grade krystaly. V průběhu boje spotřebovává 10% veškerých získaných zkušenostních bodů, a dále spotřebuje 1 krystal za určitou dobu. Více
ID=1227 52
Summon Mirage the Unicorn
  8 94 100 000 aktivní
magický
- 15 3600 5 Summon servitor/cubic
Vytvoří Mirage the Unicorn, který bude bojovat po vašem boku. Vyžaduje 1 D-Grade krystal. Spotřebuje 90% veškerých získaných zkušenostních bodů. Více
ID=249 52
Weapon Mastery
  19 - 33 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Atk o 45% a M.Atk o 17%, a dále zvýší P.Atk o 31.4 a M.Atk o 39.2. Při použití luku nebo tyčové zbraně sníží rychlost čarování o 30% a accuracy o 9.
ID=249 52
Weapon Mastery
  20 - 33 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Atk o 45% a M.Atk o 17%, a dále zvýší P.Atk o 33.0 a M.Atk o 41.2. Při použití luku nebo tyčové zbraně sníží rychlost čarování o 30% a accuracy o 9.
ID=249 52
Weapon Mastery
  21 - 33 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Atk o 45% a M.Atk o 17%, a dále zvýší P.Atk o 34.6 a M.Atk o 43.2. Při použití luku nebo tyčové zbraně sníží rychlost čarování o 30% a accuracy o 9.
ID=1206 52
Wind Shackle
  9 48 100 000 aktivní
magický
600 1,5 30 2 De-buff
U nepřítele sníží rychlost útoku o 23%, po dobu 30 sekund.
nahoru1 895 000 SP je potřeba pro naučení všech skillů na level 52
Level 55
ID=1320 55
Create Common Item
  7 - 0 pasivní
fyzický
- - - - -
Umožní výrobu běžného výrobku levelu 7.
nahoru0 SP je potřeba pro naučení všech skillů na level 55
Level 56
ID=146 56
Anti Magic
  25 - 32 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší M.Def o 66 a rezistenci proti magickým útokům o 20%.
ID=146 56
Anti Magic
  26 - 32 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší M.Def o 68 a rezistenci proti magickým útokům o 20%.
ID=146 56
Anti Magic
  27 - 32 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší M.Def o 70 a rezistenci proti magickým útokům o 20%.
ID=1380 56
Betray
  1 52 95 000 aktivní
magický
600 4 30 3 Betray
De-buff
Po dobu 30 sekund způsobí zmatení nepřátelského summona, který začně útočit na svého pána. Vyžaduje 3 Spirit Ore.
ID=213 56
Boost Mana
  5 - 95 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší maximální počet MP o 140.
ID=1145 56
Bright Servitor
Zobrazit možnosti enchantování skillu 3 54 95 000 aktivní
magický
400 4 1200 2 Buff
Zvýší M.Atk summona o 75%, po dobu 20 minut.
ID=143 56
Cubic Mastery
  2 - 95 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Schopnost vytvořit 3 cubiky zároveň.
ID=1558 56
Dimension Spiral
  5 53 105 000 aktivní
magický
900 3 - 15 Magical damage
Trigger
Vytvoří trhlinu v dimenzi, která způsobí zranění vybranému cíly, přidá 63 do síly M. Atk. Over-hit je možný.
ID=228 56
Fast Spell Casting
Zobrazit možnosti enchantování skillu 3 - 95 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší rychlost čarování o 10%.
ID=258 56
Light Armor Mastery
  13 - 32 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 24.5, rychlost čarování o 88%, rychlost útoku o 25% a rychlost obnovy MP o 20%, při použití lehkého brnění.
ID=258 56
Light Armor Mastery
  14 - 32 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 25.5, rychlost čarování o 88%, rychlost útoku o 25% a rychlost obnovy MP o 20%, při použití lehkého brnění.
ID=258 56
Light Armor Mastery
  15 - 32 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 26.4, rychlost čarování o 88%, rychlost útoku o 25% a rychlost obnovy MP o 20%, při použití lehkého brnění.
ID=1329 56
Mass Summon Aqua Cubic
  5 204 95 000 aktivní
magický
1000 6 900 5 Summon servitor/cubic
Přivolá Aqua Cubic všem členům party. Cubic využívá magii, kterou útočí na nepřátele. Vyžaduje 16 D-Grade krystalů. Více
ID=234 56
Robe Mastery
  21 - 32 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 30.1 při použití róby.
ID=234 56
Robe Mastery
  22 - 32 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 31.2 při použití róby.
ID=234 56
Robe Mastery
  23 - 32 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 32.4 při použití róby.
ID=1127 56
Servitor Heal
  25 87 32 000 aktivní
magický
600 4 - 3 HP heal
Použije 658 síly léčení k obnově HP summona.
ID=1127 56
Servitor Heal
  26 89 32 000 aktivní
magický
600 4 - 3 HP heal
Použije 674 síly léčení k obnově HP summona.
ID=1127 56
Servitor Heal
  27 90 32 000 aktivní
magický
600 4 - 3 HP heal
Použije 690 síly léčení k obnově HP summona.
ID=1140 56
Servitor Physical Shield
Zobrazit možnosti enchantování skillu 3 52 95 000 aktivní
magický
400 4 1200 2 Buff
Zvýší P.Def summona o 15%, po dobu 20 minut.
ID=1126 56
Servitor Recharge
  15 98 48 000 aktivní
magický
400 4 - 3 -
Použije 98 síly k obnově MP summona.
ID=1126 56
Servitor Recharge
  16 103 48 000 aktivní
magický
400 4 - 3 -
Použije 102 síly k obnově MP summona.
ID=1280 56
Summon Aqua Cubic
  5 52 95 000 aktivní
magický
- 6 900 5 Summon servitor/cubic
Přivolá Aqua Cubic. Cubic využívá magii, kterou útočí na nepřítele. Vyžaduje 4 D-Grade krystaly. Více
ID=1226 56
Summon Boxer the Unicorn
  9 103 95 000 aktivní
magický
- 15 3600 5 Summon servitor/cubic
Vytvoří Boxer the Unicorn, který obnovuje MP. Vyžaduje 5 D-Grade krystaly, a 3 další krystaly v průběhu boje. Spotřebuje 28% veškerých získaných zkušenostních bodů. Více
ID=1403 56
Summon Friend
  1 180 95 000 aktivní
magický
- 15 - 150 Summon friend
Přivolá (teleportuje) konkrétního člena party na vaše místo. Vyžaduje 1 Summon Crystal.
ID=1277 56
Summon Merrow the Unicorn
  5 103 95 000 aktivní
magický
- 15 3600 5 Summon servitor/cubic
Přivolá summona Merrow the Unicorn. Vyžaduje 2 C-Grade krystaly. V průběhu boje spotřebovává 10% veškerých získaných zkušenostních bodů, a dále spotřebuje 1 krystal za určitou dobu. Více
ID=1227 56
Summon Mirage the Unicorn
  9 103 95 000 aktivní
magický
- 15 3600 5 Summon servitor/cubic
Vytvoří Mirage the Unicorn, který bude bojovat po vašem boku. Vyžaduje 1 D-Grade krystal. Spotřebuje 90% veškerých získaných zkušenostních bodů. Více
ID=1332 56
Summon Seraphim the Unicorn
  1 70 95 000 aktivní
magický
- 15 3600 5 Summon servitor/cubic
Přivolá summona Seraphim the Unicorn. Vyžaduje 1 C-Grade krystal. V průběhu boje spotřebovává 5% veškerých získaných zkušenostních bodů, a dále spotřebovává 1 krystal za určitou dobu. Více
ID=1262 56
Transfer Pain
  3 11 95 000 přepínací
fyzický
- - - - Toggle
Přesměruje 30% veškerého útoku od nepřítele do vašeho summona. V průběhu používání spotřebovává MP v závislosti na levelu postavy.
ID=249 56
Weapon Mastery
  22 - 32 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Atk o 45% a M.Atk o 17%, a dále zvýší P.Atk o 38.0 a M.Atk o 47.5. Při použití luku nebo tyčové zbraně sníží rychlost čarování o 30% a accuracy o 9.
ID=249 56
Weapon Mastery
  23 - 32 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Atk o 45% a M.Atk o 17%, a dále zvýší P.Atk o 39.8 a M.Atk o 49.8. Při použití luku nebo tyčové zbraně sníží rychlost čarování o 30% a accuracy o 9.
ID=249 56
Weapon Mastery
  24 - 32 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Atk o 45% a M.Atk o 17%, a dále zvýší P.Atk o 41.7 a M.Atk o 52.1. Při použití luku nebo tyčové zbraně sníží rychlost čarování o 30% a accuracy o 9.
ID=1206 56
Wind Shackle
  10 52 95 000 aktivní
magický
600 1,5 30 2 De-buff
U nepřítele sníží rychlost útoku o 23%, po dobu 30 sekund.
nahoru2 106 000 SP je potřeba pro naučení všech skillů na level 56
Level 58
ID=146 58
Anti Magic
  28 - 73 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší M.Def o 72 a rezistenci proti magickým útokům o 20%.
ID=146 58
Anti Magic
  29 - 73 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší M.Def o 74 a rezistenci proti magickým útokům o 20%.
ID=1380 58
Betray
  2 54 147 000 aktivní
magický
600 4 30 3 Betray
De-buff
Po dobu 30 sekund způsobí zmatení nepřátelského summona, který začně útočit na svého pána. Vyžaduje 3 Spirit Ore.
ID=1558 58
Dimension Spiral
  6 55 120 000 aktivní
magický
900 3 - 15 Magical damage
Trigger
Vytvoří trhlinu v dimenzi, která způsobí zranění vybranému cíly, přidá 66 do síly M. Atk. Over-hit je možný.
ID=212 58
Fast HP Recovery
  4 - 147 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší rychlost obnovy HP o 2.1.
ID=258 58
Light Armor Mastery
  16 - 73 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 27.4, rychlost čarování o 88%, rychlost útoku o 25% a rychlost obnovy MP o 20%, při použití lehkého brnění.
ID=258 58
Light Armor Mastery
  17 - 73 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 28.4, rychlost čarování o 88%, rychlost útoku o 25% a rychlost obnovy MP o 20%, při použití lehkého brnění.
ID=1384 58
Mass Surrender to Water
  1 80 147 000 aktivní
magický
900
200
6 30 8 De-buff
Všem okolním nepřátelům po dobu 30 sekund, sníží rezistenci na útoky vody (Water) o 30, ale zároveň jim i zvýší rezistenci na útoky ohně (Fire) o 15. Vyžaduje 2 Spirit Ore.
ID=234 58
Robe Mastery
  24 - 73 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 33.5 při použití róby.
ID=234 58
Robe Mastery
  25 - 73 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 34.7 při použití róby.
ID=1127 58
Servitor Heal
  28 93 73 000 aktivní
magický
600 4 - 3 HP heal
Použije 706 síly léčení k obnově HP summona.
ID=1127 58
Servitor Heal
  29 95 73 000 aktivní
magický
600 4 - 3 HP heal
Použije 722 síly léčení k obnově HP summona.
ID=1126 58
Servitor Recharge
  17 104 73 000 aktivní
magický
400 4 - 3 -
Použije 104 síly k obnově MP summona.
ID=1126 58
Servitor Recharge
  18 107 73 000 aktivní
magický
400 4 - 3 -
Použije 106 síly k obnově MP summona.
ID=1226 58
Summon Boxer the Unicorn
  10 107 147 000 aktivní
magický
- 15 3600 5 Summon servitor/cubic
Vytvoří Boxer the Unicorn, který obnovuje MP. Vyžaduje 6 D-Grade krystaly, a 3 další krystaly v průběhu boje. Spotřebuje 27% veškerých získaných zkušenostních bodů. Více
ID=1277 58
Summon Merrow the Unicorn
  6 107 147 000 aktivní
magický
- 15 3600 5 Summon servitor/cubic
Přivolá summona Merrow the Unicorn. Vyžaduje 2 C-Grade krystaly. V průběhu boje spotřebovává 10% veškerých získaných zkušenostních bodů, a dále spotřebuje 1 krystal za určitou dobu. Více
ID=1227 58
Summon Mirage the Unicorn
  10 107 147 000 aktivní
magický
- 15 3600 5 Summon servitor/cubic
Vytvoří Mirage the Unicorn, který bude bojovat po vašem boku. Vyžaduje 1 D-Grade krystal. Spotřebuje 90% veškerých získaných zkušenostních bodů. Více
ID=1332 58
Summon Seraphim the Unicorn
  2 78 147 000 aktivní
magický
- 15 3600 5 Summon servitor/cubic
Přivolá summona Seraphim the Unicorn. Vyžaduje 1 C-Grade krystal. V průběhu boje spotřebovává 5% veškerých získaných zkušenostních bodů, a dále spotřebovává 1 krystal za určitou dobu. Více
ID=1262 58
Transfer Pain
  4 12 147 000 přepínací
fyzický
- - - - Toggle
Přesměruje 40% veškerého útoku od nepřítele do vašeho summona. V průběhu používání spotřebovává MP v závislosti na levelu postavy.
ID=249 58
Weapon Mastery
  25 - 73 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Atk o 45% a M.Atk o 17%, a dále zvýší P.Atk o 43.5 a M.Atk o 54.4. Při použití luku nebo tyčové zbraně sníží rychlost čarování o 30% a accuracy o 9.
ID=249 58
Weapon Mastery
  26 - 73 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Atk o 45% a M.Atk o 17%, a dále zvýší P.Atk o 45.4 a M.Atk o 56.8. Při použití luku nebo tyčové zbraně sníží rychlost čarování o 30% a accuracy o 9.
ID=1206 58
Wind Shackle
  11 54 147 000 aktivní
magický
600 1,5 30 2 De-buff
U nepřítele sníží rychlost útoku o 23%, po dobu 30 sekund.
nahoru2 319 000 SP je potřeba pro naučení všech skillů na level 58
Level 60
ID=146 60
Anti Magic
  30 - 94 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší M.Def o 76 a rezistenci proti magickým útokům o 20%.
ID=146 60
Anti Magic
  31 - 94 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší M.Def o 78 a rezistenci proti magickým útokům o 20%.
ID=1380 60
Betray
  3 55 188 000 aktivní
magický
600 4 30 3 Betray
De-buff
Po dobu 30 sekund způsobí zmatení nepřátelského summona, který začně útočit na svého pána. Vyžaduje 3 Spirit Ore.
ID=213 60
Boost Mana
  6 - 188 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší maximální počet MP o 150.
ID=1558 60
Dimension Spiral
  7 57 180 000 aktivní
magický
900 3 - 15 Magical damage
Trigger
Vytvoří trhlinu v dimenzi, která způsobí zranění vybranému cíly, přidá 68 do síly M. Atk. Over-hit je možný.
ID=229 60
Fast Mana Recovery
  5 - 188 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší rychlost obnovy MP o 2.7.
ID=258 60
Light Armor Mastery
  18 - 94 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 29.5, rychlost čarování o 88%, rychlost útoku o 25% a rychlost obnovy MP o 20%, při použití lehkého brnění.
ID=258 60
Light Armor Mastery
  19 - 94 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 30.5, rychlost čarování o 88%, rychlost útoku o 25% a rychlost obnovy MP o 20%, při použití lehkého brnění.
ID=234 60
Robe Mastery
  26 - 94 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 35.9 při použití róby.
ID=234 60
Robe Mastery
  27 - 94 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 37.1 při použití róby.
ID=1300 60
Servitor Cure
  3 55 188 000 aktivní
magický
600 4 - 4 Negate de-buff
Vyléčí vážné krvácení a vážnou otravu jedem u vašeho summona (zruší účinek Bleed a Poison de-buffů až do levelu 9).
ID=1127 60
Servitor Heal
  30 97 94 000 aktivní
magický
600 4 - 3 HP heal
Použije 737 síly léčení k obnově HP summona.
ID=1127 60
Servitor Heal
  31 98 94 000 aktivní
magický
600 4 - 3 HP heal
Použije 753 síly léčení k obnově HP summona.
ID=1126 60
Servitor Recharge
  19 109 94 000 aktivní
magický
400 4 - 3 -
Použije 108 síly k obnově MP summona.
ID=1126 60
Servitor Recharge
  20 110 94 000 aktivní
magický
400 4 - 3 -
Použije 110 síly k obnově MP summona.
ID=1226 60
Summon Boxer the Unicorn
  11 110 188 000 aktivní
magický
- 15 3600 5 Summon servitor/cubic
Vytvoří Boxer the Unicorn, který obnovuje MP. Vyžaduje 6 D-Grade krystaly, a 4 další krystaly v průběhu boje. Spotřebuje 26% veškerých získaných zkušenostních bodů. Více
ID=67 60
Summon Life Cubic
  4 55 188 000 aktivní
magický
- 6 900 5 Summon servitor/cubic
Vyvolá Life Cubic. Cubic používá magii k regeneraci HP svého pána i členů party. Vyžaduje 9 D-Grade krystalů. Více
ID=1277 60
Summon Merrow the Unicorn
  7 110 188 000 aktivní
magický
- 15 3600 5 Summon servitor/cubic
Přivolá summona Merrow the Unicorn. Vyžaduje 2 C-Grade krystaly. V průběhu boje spotřebovává 5% veškerých získaných zkušenostních bodů, a dále spotřebuje 2 krystaly za určitou dobu. Více
ID=1227 60
Summon Mirage the Unicorn
  11 110 188 000 aktivní
magický
- 15 3600 5 Summon servitor/cubic
Vytvoří Mirage the Unicorn, který bude bojovat po vašem boku. Vyžaduje 1 D-Grade krystal. Spotřebuje 90% veškerých získaných zkušenostních bodů. Více
ID=1332 60
Summon Seraphim the Unicorn
  3 87 188 000 aktivní
magický
- 15 3600 5 Summon servitor/cubic
Přivolá summona Seraphim the Unicorn. Vyžaduje 2 C-Grade krystaly. V průběhu boje spotřebovává 3% veškerých získaných zkušenostních bodů, a dále spotřebovává 1 krystal za určitou dobu. Více
ID=249 60
Weapon Mastery
  27 - 94 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Atk o 45% a M.Atk o 17%, a dále zvýší P.Atk o 47.4 a M.Atk o 59.2. Při použití luku nebo tyčové zbraně sníží rychlost čarování o 30% a accuracy o 9.
ID=249 60
Weapon Mastery
  28 - 94 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Atk o 45% a M.Atk o 17%, a dále zvýší P.Atk o 49.4 a M.Atk o 61.7. Při použití luku nebo tyčové zbraně sníží rychlost čarování o 30% a accuracy o 9.
ID=1206 60
Wind Shackle
  12 55 188 000 aktivní
magický
600 1,5 30 2 De-buff
U nepřítele sníží rychlost útoku o 23%, po dobu 30 sekund.
ID=19160 60
Dragon Wild Magic
K naučení skillu je potřeba specifický svitek: Spellbook: Dragon Wild Magic - level 2
2 15 10 aktivní
magický
- 2 1200 4 Buff
Na 20 minut zvýší šanci na magický kritický zásah o 200%.
ID=221103 60
Dragon Recover Body
K naučení skillu je potřeba specifický svitek: Spellbook: Dragon Recover Body - level 2
2 15 10 aktivní
magický
- 2 1200 4 Buff
Neustále obnovuje určité množství HP po dobu 20 minut.
ID=221104 60
Dragon Recover Soul
K naučení skillu je potřeba specifický svitek: Spellbook: Dragon Recover Soul - level 2
2 15 10 aktivní
magický
- 2 1200 4 Buff
Neustále obnovuje určité množství MP po dobu 20 minut.
nahoru3 188 030 SP je potřeba pro naučení všech skillů na level 60
Level 61
ID=1405 61
Divine Inspiration
K naučení skillu je potřeba specifický svitek: Ancient Book - Divine Inspiration (Original Language Version)
2 - 0 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší celkový maximální počet buffů, které můžete obdržet, o 2.
ID=239 61
Expertise A
  4 - 0 pasivní
fyzický
- - - - -
Schopnost užití A-Grade věcí bez penalizace na rychlost pohybu a rychlost útoku.
nahoru0 SP je potřeba pro naučení všech skillů na level 61
Level 62
ID=146 62
Anti Magic
  32 - 130 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší M.Def o 80 a rezistenci proti magickým útokům o 20%.
ID=146 62
Anti Magic
  33 - 130 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší M.Def o 82 a rezistenci proti magickým útokům o 20%.
ID=1380 62
Betray
  4 58 250 000 aktivní
magický
600 4 30 3 Betray
De-buff
Po dobu 30 sekund způsobí zmatení nepřátelského summona, který začně útočit na svého pána. Vyžaduje 3 Spirit Ore.
ID=1320 62
Create Common Item
  8 - 0 pasivní
fyzický
- - - - -
Umožní výrobu běžného výrobku levelu 8.
ID=1558 62
Dimension Spiral
  8 59 220 000 aktivní
magický
900 3 - 15 Magical damage
Trigger
Vytvoří trhlinu v dimenzi, která způsobí zranění vybranému cíly, přidá 71 do síly M. Atk. Over-hit je možný.
ID=258 62
Light Armor Mastery
  20 - 130 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 31.6, rychlost čarování o 88%, rychlost útoku o 25% a rychlost obnovy MP o 20%, při použití lehkého brnění.
ID=258 62
Light Armor Mastery
  21 - 130 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 32.6, rychlost čarování o 88%, rychlost útoku o 25% a rychlost obnovy MP o 20%, při použití lehkého brnění.
ID=1329 62
Mass Summon Aqua Cubic
  6 229 250 000 aktivní
magický
1000 6 900 5 Summon servitor/cubic
Přivolá Aqua Cubic všem členům party. Cubic využívá magii, kterou útočí na nepřátele. Vyžaduje 20 D-Grade krystalů. Více
ID=1384 62
Mass Surrender to Water
  2 87 250 000 aktivní
magický
900
200
6 30 8 De-buff
Všem okolním nepřátelům po dobu 30 sekund, sníží rezistenci na útoky vody (Water) o 30, ale zároveň jim i zvýší rezistenci na útoky ohně (Fire) o 15. Vyžaduje 2 Spirit Ore.
ID=234 62
Robe Mastery
  28 - 130 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 38.4 při použití róby.
ID=234 62
Robe Mastery
  29 - 130 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 39.6 při použití róby.
ID=1301 62
Servitor Blessing
  1 58 250 000 aktivní
magický
600 4 - 4 Negate de-buff
Odstraní vašemu summonovi de-buffy, které mu zabraňují v pohybu, nebo které mu snižují bojové a obranné schopnosti. Více
ID=1127 62
Servitor Heal
  32 98 130 000 aktivní
magický
600 4 - 3 HP heal
Použije 768 síly léčení k obnově HP summona.
ID=1127 62
Servitor Heal
  33 100 130 000 aktivní
magický
600 4 - 3 HP heal
Použije 783 síly léčení k obnově HP summona.
ID=1126 62
Servitor Recharge
  21 113 130 000 aktivní
magický
400 4 - 3 -
Použije 113 síly k obnově MP summona.
ID=1126 62
Servitor Recharge
  22 115 130 000 aktivní
magický
400 4 - 3 -
Použije 115 síly k obnově MP summona.
ID=1547 62
Spirit Sharing
  2 58 250 000 aktivní
magický
- 4 1200 2 Buff
Po dobu 20 minut, zvýší P.Atk a M.Atk o 4%, rychlost útoku o 5% a rychlost čarování o 3%, sílu fyzických skillů o 7% a šanci na kritický zásah o 7%. The master's abilities are extended to the servitor.
ID=1280 62
Summon Aqua Cubic
  6 57 250 000 aktivní
magický
- 6 900 5 Summon servitor/cubic
Přivolá Aqua Cubic. Cubic využívá magii, kterou útočí na nepřítele. Vyžaduje 5 D-Grade krystalů. Více
ID=1226 62
Summon Boxer the Unicorn
  12 115 250 000 aktivní
magický
- 15 3600 5 Summon servitor/cubic
Vytvoří Boxer the Unicorn, který obnovuje MP. Vyžaduje 7 D-Grade krystaly, a 4 další krystaly v průběhu boje. Spotřebuje 25% veškerých získaných zkušenostních bodů. Více
ID=1277 62
Summon Merrow the Unicorn
  8 115 250 000 aktivní
magický
- 15 3600 5 Summon servitor/cubic
Přivolá summona Merrow the Unicorn. Vyžaduje 2 C-Grade krystaly. V průběhu boje spotřebovává 5% veškerých získaných zkušenostních bodů, a dále spotřebuje 2 krystaly za určitou dobu. Více
ID=1227 62
Summon Mirage the Unicorn
  12 115 250 000 aktivní
magický
- 15 3600 5 Summon servitor/cubic
Vytvoří Mirage the Unicorn, který bude bojovat po vašem boku. Vyžaduje 1 D-Grade krystal. Spotřebuje 90% veškerých získaných zkušenostních bodů. Více
ID=1332 62
Summon Seraphim the Unicorn
  4 94 250 000 aktivní
magický
- 15 3600 5 Summon servitor/cubic
Přivolá summona Seraphim the Unicorn. Vyžaduje 2 C-Grade krystaly. V průběhu boje spotřebovává 3% veškerých získaných zkušenostních bodů, a dále spotřebovává 1 krystal za určitou dobu. Více
ID=249 62
Weapon Mastery
  29 - 130 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Atk o 45% a M.Atk o 17%, a dále zvýší P.Atk o 51.4 a M.Atk o 64.3. Při použití luku nebo tyčové zbraně sníží rychlost čarování o 30% a accuracy o 9.
ID=249 62
Weapon Mastery
  30 - 130 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Atk o 45% a M.Atk o 17%, a dále zvýší P.Atk o 53.5 a M.Atk o 66.8. Při použití luku nebo tyčové zbraně sníží rychlost čarování o 30% a accuracy o 9.
ID=1206 62
Wind Shackle
  13 58 250 000 aktivní
magický
600 1,5 30 2 De-buff
U nepřítele sníží rychlost útoku o 23%, po dobu 30 sekund.
nahoru4 530 000 SP je potřeba pro naučení všech skillů na level 62
Level 64
ID=146 64
Anti Magic
  34 - 170 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší M.Def o 84 a rezistenci proti magickým útokům o 25%.
ID=146 64
Anti Magic
  35 - 170 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší M.Def o 86 a rezistenci proti magickým útokům o 25%.
ID=1380 64
Betray
  5 60 340 000 aktivní
magický
600 4 30 3 Betray
De-buff
Po dobu 30 sekund způsobí zmatení nepřátelského summona, který začně útočit na svého pána. Vyžaduje 4 Spirit Ore.
ID=1558 64
Dimension Spiral
  9 60 320 000 aktivní
magický
900 3 - 15 Magical damage
Trigger
Vytvoří trhlinu v dimenzi, která způsobí zranění vybranému cíly, přidá 74 do síly M. Atk. Over-hit je možný.
ID=212 64
Fast HP Recovery
  5 - 340 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší rychlost obnovy HP o 2.6.
ID=258 64
Light Armor Mastery
  22 - 170 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 33.7, rychlost čarování o 88%, rychlost útoku o 25% a rychlost obnovy MP o 20%, při použití lehkého brnění.
ID=258 64
Light Armor Mastery
  23 - 170 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 34.8, rychlost čarování o 88%, rychlost útoku o 25% a rychlost obnovy MP o 20%, při použití lehkého brnění.
ID=234 64
Robe Mastery
  30 - 170 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 40.8 při použití róby.
ID=234 64
Robe Mastery
  31 - 170 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 42.1 při použití róby.
ID=1127 64
Servitor Heal
  34 102 170 000 aktivní
magický
600 4 - 3 HP heal
Použije 798 síly léčení k obnově HP summona.
ID=1127 64
Servitor Heal
  35 104 170 000 aktivní
magický
600 4 - 3 HP heal
Použije 812 síly léčení k obnově HP summona.
ID=1126 64
Servitor Recharge
  23 117 170 000 aktivní
magický
400 4 - 3 -
Použije 116 síly k obnově MP summona.
ID=1126 64
Servitor Recharge
  24 119 170 000 aktivní
magický
400 4 - 3 -
Použije 118 síly k obnově MP summona.
ID=1226 64
Summon Boxer the Unicorn
  13 119 340 000 aktivní
magický
- 15 3600 5 Summon servitor/cubic
Vytvoří Boxer the Unicorn, který obnovuje MP. Vyžaduje 5 D-Grade krystaly, a 5 další krystaly v průběhu boje. Spotřebuje 24% veškerých získaných zkušenostních bodů. Více
ID=67 64
Summon Life Cubic
  5 60 340 000 aktivní
magický
- 6 900 5 Summon servitor/cubic
Vyvolá Life Cubic. Cubic používá magii k regeneraci HP svého pána i členů party. Vyžaduje 11 D-Grade krystalů. Více
ID=1277 64
Summon Merrow the Unicorn
  9 119 340 000 aktivní
magický
- 15 3600 5 Summon servitor/cubic
Přivolá summona Merrow the Unicorn. Vyžaduje 3 C-Grade krystaly. V průběhu boje spotřebovává 5% veškerých získaných zkušenostních bodů, a dále spotřebuje 2 krystaly za určitou dobu. Více
ID=1227 64
Summon Mirage the Unicorn
  13 119 340 000 aktivní
magický
- 15 3600 5 Summon servitor/cubic
Vytvoří Mirage the Unicorn, který bude bojovat po vašem boku. Vyžaduje 1 D-Grade krystal. Spotřebuje 90% veškerých získaných zkušenostních bodů. Více
ID=1332 64
Summon Seraphim the Unicorn
  5 103 340 000 aktivní
magický
- 15 3600 5 Summon servitor/cubic
Přivolá summona Seraphim the Unicorn. Vyžaduje 3 C-Grade krystaly. V průběhu boje spotřebovává 3% veškerých získaných zkušenostních bodů, a dále spotřebovává 1 krystal za určitou dobu. Více
ID=249 64
Weapon Mastery
  31 - 170 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Atk o 45% a M.Atk o 17%, a dále zvýší P.Atk o 55.6 a M.Atk o 69.4. Při použití luku nebo tyčové zbraně sníží rychlost čarování o 30% a accuracy o 9.
ID=249 64
Weapon Mastery
  32 - 170 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Atk o 45% a M.Atk o 17%, a dále zvýší P.Atk o 57.7 a M.Atk o 72.1. Při použití luku nebo tyčové zbraně sníží rychlost čarování o 30% a accuracy o 9.
ID=1206 64
Wind Shackle
  14 60 340 000 aktivní
magický
600 1,5 30 2 De-buff
U nepřítele sníží rychlost útoku o 23%, po dobu 30 sekund.
nahoru5 080 000 SP je potřeba pro naučení všech skillů na level 64
Level 66
ID=146 66
Anti Magic
  36 - 220 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší M.Def o 88 a rezistenci proti magickým útokům o 25%.
ID=146 66
Anti Magic
  37 - 220 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší M.Def o 91 a rezistenci proti magickým útokům o 25%.
ID=1380 66
Betray
  6 62 440 000 aktivní
magický
600 4 30 3 Betray
De-buff
Po dobu 30 sekund způsobí zmatení nepřátelského summona, který začně útočit na svého pána. Vyžaduje 4 Spirit Ore.
ID=213 66
Boost Mana
  7 - 440 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší maximální počet MP o 180.
ID=1558 66
Dimension Spiral
  10 63 410 000 aktivní
magický
900 3 - 15 Magical damage
Trigger
Vytvoří trhlinu v dimenzi, která způsobí zranění vybranému cíly, přidá 77 do síly M. Atk. Over-hit je možný.
ID=258 66
Light Armor Mastery
  24 - 220 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 35.9, rychlost čarování o 88%, rychlost útoku o 25% a rychlost obnovy MP o 20%, při použití lehkého brnění.
ID=258 66
Light Armor Mastery
  25 - 220 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 37.0, rychlost čarování o 88%, rychlost útoku o 25% a rychlost obnovy MP o 20%, při použití lehkého brnění.
ID=1329 66
Mass Summon Aqua Cubic
  7 244 440 000 aktivní
magický
1000 6 900 5 Summon servitor/cubic
Přivolá Aqua Cubic všem členům party. Cubic využívá magii, kterou útočí na nepřátele. Vyžaduje 24 D-Grade krystalů. Více
ID=1384 66
Mass Surrender to Water
  3 93 440 000 aktivní
magický
900
200
6 30 8 De-buff
Všem okolním nepřátelům po dobu 30 sekund, sníží rezistenci na útoky vody (Water) o 30, ale zároveň jim i zvýší rezistenci na útoky ohně (Fire) o 15. Vyžaduje 2 Spirit Ore.
ID=234 66
Robe Mastery
  32 - 220 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 43.4 při použití róby.
ID=234 66
Robe Mastery
  33 - 220 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 44.7 při použití róby.
ID=1127 66
Servitor Heal
  36 105 220 000 aktivní
magický
600 4 - 3 HP heal
Použije 826 síly léčení k obnově HP summona.
ID=1127 66
Servitor Heal
  37 108 220 000 aktivní
magický
600 4 - 3 HP heal
Použije 840 síly léčení k obnově HP summona.
ID=1126 66
Servitor Recharge
  25 120 220 000 aktivní
magický
400 4 - 3 -
Použije 120 síly k obnově MP summona.
ID=1126 66
Servitor Recharge
  26 123 220 000 aktivní
magický
400 4 - 3 -
Použije 122 síly k obnově MP summona.
ID=1280 66
Summon Aqua Cubic
  7 61 440 000 aktivní
magický
- 6 900 5 Summon servitor/cubic
Přivolá Aqua Cubic. Cubic využívá magii, kterou útočí na nepřítele. Vyžaduje 6 D-Grade krystalů. Více
ID=1226 66
Summon Boxer the Unicorn
  14 123 440 000 aktivní
magický
- 15 3600 5 Summon servitor/cubic
Vytvoří Boxer the Unicorn, který obnovuje MP. Vyžaduje 6 D-Grade krystaly, a 5 další krystaly v průběhu boje. Spotřebuje 23% veškerých získaných zkušenostních bodů. Více
ID=1277 66
Summon Merrow the Unicorn
  10 123 440 000 aktivní
magický
- 15 3600 5 Summon servitor/cubic
Přivolá summona Merrow the Unicorn. Vyžaduje 3 C-Grade krystaly. V průběhu boje spotřebovává 5% veškerých získaných zkušenostních bodů, a dále spotřebuje 2 krystaly za určitou dobu. Více
ID=1227 66
Summon Mirage the Unicorn
  14 123 440 000 aktivní
magický
- 15 3600 5 Summon servitor/cubic
Vytvoří Mirage the Unicorn, který bude bojovat po vašem boku. Vyžaduje 1 D-Grade krystal. Spotřebuje 90% veškerých získaných zkušenostních bodů. Více
ID=1332 66
Summon Seraphim the Unicorn
  6 107 440 000 aktivní
magický
- 15 3600 5 Summon servitor/cubic
Přivolá summona Seraphim the Unicorn. Vyžaduje 3 C-Grade krystaly. V průběhu boje spotřebovává 3% veškerých získaných zkušenostních bodů, a dále spotřebovává 2 krystaly za určitou dobu. Více
ID=249 66
Weapon Mastery
  33 - 220 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Atk o 45% a M.Atk o 17%, a dále zvýší P.Atk o 59.9 a M.Atk o 74.8. Při použití luku nebo tyčové zbraně sníží rychlost čarování o 30% a accuracy o 9.
ID=249 66
Weapon Mastery
  34 - 220 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Atk o 45% a M.Atk o 17%, a dále zvýší P.Atk o 62.0 a M.Atk o 77.4. Při použití luku nebo tyčové zbraně sníží rychlost čarování o 30% a accuracy o 9.
ID=1206 66
Wind Shackle
  15 62 440 000 aktivní
magický
600 1,5 30 2 De-buff
U nepřítele sníží rychlost útoku o 23%, po dobu 30 sekund.
nahoru7 450 000 SP je potřeba pro naučení všech skillů na level 66
Level 68
ID=146 68
Anti Magic
  38 - 280 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší M.Def o 93 a rezistenci proti magickým útokům o 25%.
ID=146 68
Anti Magic
  39 - 280 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší M.Def o 95 a rezistenci proti magickým útokům o 25%.
ID=1380 68
Betray
  7 64 550 000 aktivní
magický
600 4 30 3 Betray
De-buff
Po dobu 30 sekund způsobí zmatení nepřátelského summona, který začně útočit na svého pána. Vyžaduje 4 Spirit Ore.
ID=1558 68
Dimension Spiral
  11 64 520 000 aktivní
magický
900 3 - 15 Magical damage
Trigger
Vytvoří trhlinu v dimenzi, která způsobí zranění vybranému cíly, přidá 79 do síly M. Atk. Over-hit je možný.
ID=229 68
Fast Mana Recovery
  6 - 550 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší rychlost obnovy MP o 3.1.
ID=258 68
Light Armor Mastery
  26 - 280 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 38.1, rychlost čarování o 88%, rychlost útoku o 25% a rychlost obnovy MP o 20%, při použití lehkého brnění.
ID=258 68
Light Armor Mastery
  27 - 280 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 39.2, rychlost čarování o 88%, rychlost útoku o 25% a rychlost obnovy MP o 20%, při použití lehkého brnění.
ID=234 68
Robe Mastery
  34 - 280 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 45.9 při použití róby.
ID=234 68
Robe Mastery
  35 - 280 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 47.3 při použití róby.
ID=1127 68
Servitor Heal
  38 109 280 000 aktivní
magický
600 4 - 3 HP heal
Použije 854 síly léčení k obnově HP summona.
ID=1127 68
Servitor Heal
  39 112 280 000 aktivní
magický
600 4 - 3 HP heal
Použije 867 síly léčení k obnově HP summona.
ID=1126 68
Servitor Recharge
  27 124 280 000 aktivní
magický
400 4 - 3 -
Použije 124 síly k obnově MP summona.
ID=1126 68
Servitor Recharge
  28 127 280 000 aktivní
magický
400 4 - 3 -
Použije 126 síly k obnově MP summona.
ID=1226 68
Summon Boxer the Unicorn
  15 127 550 000 aktivní
magický
- 15 3600 5 Summon servitor/cubic
Vytvoří Boxer the Unicorn, který obnovuje MP. Vyžaduje 7 D-Grade krystaly, a 5 další krystaly v průběhu boje. Spotřebuje 22% veškerých získaných zkušenostních bodů. Více
ID=67 68
Summon Life Cubic
  6 64 550 000 aktivní
magický
- 6 900 5 Summon servitor/cubic
Vyvolá Life Cubic. Cubic používá magii k regeneraci HP svého pána i členů party. Vyžaduje 12 D-Grade krystalů. Více
ID=1277 68
Summon Merrow the Unicorn
  11 127 550 000 aktivní
magický
- 15 3600 5 Summon servitor/cubic
Přivolá summona Merrow the Unicorn. Vyžaduje 3 C-Grade krystaly. V průběhu boje spotřebuje další 3 krystaly za určitou dobu. Více
ID=1227 68
Summon Mirage the Unicorn
  15 127 550 000 aktivní
magický
- 15 3600 5 Summon servitor/cubic
Vytvoří Mirage the Unicorn, který bude bojovat po vašem boku. Vyžaduje 1 D-Grade krystal. Spotřebuje 90% veškerých získaných zkušenostních bodů. Více
ID=1332 68
Summon Seraphim the Unicorn
  7 110 550 000 aktivní
magický
- 15 3600 5 Summon servitor/cubic
Přivolá summona Seraphim the Unicorn. Vyžaduje 3 C-Grade krystaly. V průběhu boje spotřebovává další 2 krystaly za určitou dobu. Více
ID=249 68
Weapon Mastery
  35 - 280 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Atk o 45% a M.Atk o 17%, a dále zvýší P.Atk o 64.1 a M.Atk o 80.2. Při použití luku nebo tyčové zbraně sníží rychlost čarování o 30% a accuracy o 9.
ID=249 68
Weapon Mastery
  36 - 280 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Atk o 45% a M.Atk o 17%, a dále zvýší P.Atk o 66.8 a M.Atk o 82.9. Při použití luku nebo tyčové zbraně sníží rychlost čarování o 30% a accuracy o 9.
ID=1206 68
Wind Shackle
  16 64 550 000 aktivní
magický
600 1,5 30 2 De-buff
U nepřítele sníží rychlost útoku o 23%, po dobu 30 sekund.
nahoru8 280 000 SP je potřeba pro naučení všech skillů na level 68
Level 70
ID=146 70
Anti Magic
  40 - 280 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší M.Def o 97 a rezistenci proti magickým útokům o 30%.
ID=146 70
Anti Magic
  41 - 280 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší M.Def o 99 a rezistenci proti magickým útokům o 30%.
ID=1380 70
Betray
  8 65 550 000 aktivní
magický
600 4 30 3 Betray
De-buff
Po dobu 30 sekund způsobí zmatení nepřátelského summona, který začně útočit na svého pána. Vyžaduje 5 Spirit Ore.
ID=1320 70
Create Common Item
  9 - 0 pasivní
fyzický
- - - - -
Umožní výrobu běžného výrobku levelu 9.
ID=1558 70
Dimension Spiral
  12 67 520 000 aktivní
magický
900 3 - 15 Magical damage
Trigger
Vytvoří trhlinu v dimenzi, která způsobí zranění vybranému cíly, přidá 82 do síly M. Atk. Over-hit je možný.
ID=258 70
Light Armor Mastery
  28 - 280 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 40.3, rychlost čarování o 88%, rychlost útoku o 25% a rychlost obnovy MP o 20%, při použití lehkého brnění.
ID=258 70
Light Armor Mastery
  29 - 280 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 41.4, rychlost čarování o 88%, rychlost útoku o 25% a rychlost obnovy MP o 20%, při použití lehkého brnění.
ID=1329 70
Mass Summon Aqua Cubic
  8 259 550 000 aktivní
magický
1000 6 900 5 Summon servitor/cubic
Přivolá Aqua Cubic všem členům party. Cubic využívá magii, kterou útočí na nepřátele. Vyžaduje 24 D-Grade krystalů. Více
ID=1384 70
Mass Surrender to Water
  4 98 550 000 aktivní
magický
900
200
6 30 8 De-buff
Všem okolním nepřátelům po dobu 30 sekund, sníží rezistenci na útoky vody (Water) o 30, ale zároveň jim i zvýší rezistenci na útoky ohně (Fire) o 15. Vyžaduje 3 Spirit Ore.
ID=234 70
Robe Mastery
  36 - 280 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 48.6 při použití róby.
ID=234 70
Robe Mastery
  37 - 280 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 49.9 při použití róby.
ID=1299 70
Servitor Empowerment
Zobrazit možnosti enchantování skillu 2 65 550 000 aktivní
magický
400 1 30 900 Buff
Zvýší vašemu summonovi P.Def o 3600 a M.Def o 2700 na 30 sekund. Po dobu trvání se váš summon nemůže hýbat.
ID=1127 70
Servitor Heal
  40 113 280 000 aktivní
magický
600 4 - 3 HP heal
Použije 879 síly léčení k obnově HP summona.
ID=1127 70
Servitor Heal
  41 114 280 000 aktivní
magický
600 4 - 3 HP heal
Použije 892 síly léčení k obnově HP summona.
ID=1126 70
Servitor Recharge
  29 128 280 000 aktivní
magický
400 4 - 3 -
Použije 128 síly k obnově MP summona.
ID=1126 70
Servitor Recharge
  30 130 280 000 aktivní
magický
400 4 - 3 -
Použije 129 síly k obnově MP summona.
ID=1547 70
Spirit Sharing
  3 65 550 000 aktivní
magický
- 4 1200 2 Buff
Po dobu 20 minut, zvýší P.Atk a M.Atk o 5%, rychlost útoku o 7% a rychlost čarování o 5%, sílu fyzických skillů o 10% a šanci na kritický zásah o 10%. The master's abilities are extended to the servitor.
ID=1280 70
Summon Aqua Cubic
  8 65 550 000 aktivní
magický
- 6 900 5 Summon servitor/cubic
Přivolá Aqua Cubic. Cubic využívá magii, kterou útočí na nepřítele. Vyžaduje 6 D-Grade krystalů. Více
ID=1226 70
Summon Boxer the Unicorn
  16 130 550 000 aktivní
magický
- 15 3600 5 Summon servitor/cubic
Vytvoří Boxer the Unicorn, který obnovuje MP. Vyžaduje 9 D-Grade krystaly, a 5 další krystaly v průběhu boje. Spotřebuje 21% veškerých získaných zkušenostních bodů. Více
ID=1277 70
Summon Merrow the Unicorn
  12 130 550 000 aktivní
magický
- 15 3600 5 Summon servitor/cubic
Přivolá summona Merrow the Unicorn. Vyžaduje 3 C-Grade krystaly. V průběhu boje spotřebuje další 3 krystaly za určitou dobu. Více
ID=1227 70
Summon Mirage the Unicorn
  16 130 550 000 aktivní
magický
- 15 3600 5 Summon servitor/cubic
Vytvoří Mirage the Unicorn, který bude bojovat po vašem boku. Vyžaduje 1 D-Grade krystal. Spotřebuje 90% veškerých získaných zkušenostních bodů. Více
ID=1332 70
Summon Seraphim the Unicorn
  8 115 550 000 aktivní
magický
- 15 3600 5 Summon servitor/cubic
Přivolá summona Seraphim the Unicorn. Vyžaduje 4 C-Grade krystaly. V průběhu boje spotřebovává další 2 krystaly za určitou dobu. Více
ID=1262 70
Transfer Pain
Zobrazit možnosti enchantování skillu 5 13 550 000 přepínací
fyzický
- - - - Toggle
Přesměruje 50% veškerého útoku od nepřítele do vašeho summona. V průběhu používání spotřebovává MP v závislosti na levelu postavy.
ID=249 70
Weapon Mastery
  37 - 280 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Atk o 45% a M.Atk o 17%, a dále zvýší P.Atk o 68.5 a M.Atk o 85.6. Při použití luku nebo tyčové zbraně sníží rychlost čarování o 30% a accuracy o 9.
ID=249 70
Weapon Mastery
  38 - 280 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Atk o 45% a M.Atk o 17%, a dále zvýší P.Atk o 70.7 a M.Atk o 88.4. Při použití luku nebo tyčové zbraně sníží rychlost čarování o 30% a accuracy o 9.
ID=1206 70
Wind Shackle
  17 65 550 000 aktivní
magický
600 1,5 30 2 De-buff
U nepřítele sníží rychlost útoku o 23%, po dobu 30 sekund.
ID=10330 70
Dragon Might
K naučení skillu je potřeba specifický svitek: Spellbook: Dragon Might - level 4
4 15 10 aktivní
magický
- 2 1200 4 Buff
Zvýší P. Atk. o 250 po dobu 20 minut.
ID=10097 70
Dragon Shield
K naučení skillu je potřeba specifický svitek: Spellbook: Dragon Shield - level 4
4 15 10 aktivní
magický
- 2 1200 4 Buff
Zvýší P. Def. o 325 po dobu 20 minut.
ID=10501 70
Dragon Focus
K naučení skillu je potřeba specifický svitek: Spellbook: Dragon Focus - level 4
4 15 10 aktivní
magický
- 2 1200 4 Buff
Zvýší P. Critikal Rate o 45 po dobu 20 minut.
ID=11571 70
Dragon Death Whisper
K naučení skillu je potřeba specifický svitek: Spellbook: Dragon Death Whisper - level 4
4 15 10 aktivní
magický
- 2 1200 4 Buff
Zvýší Critical Damage o 35% po dobu 20 minut.
ID=11068 70
Dragon Empower
K naučení skillu je potřeba specifický svitek: Spellbook: Dragon Empower - level 4
4 15 10 aktivní
magický
- 2 1200 4 Buff
Zvýší M. Atk. o 300 po dobu 20 minut.
ID=19193 70
Dragon Acumen
K naučení skillu je potřeba specifický svitek: Spellbook: Dragon Acumen - level 4
4 15 10 aktivní
magický
- 2 1200 4 Buff
Zvýší Casting Spd. by 30% po dobu 20 minut.
nahoru10 480 060 SP je potřeba pro naučení všech skillů na level 70
Level 72
ID=146 72
Anti Magic
  42 - 540 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší M.Def o 102 a rezistenci proti magickým útokům o 30%.
ID=146 72
Anti Magic
  43 - 540 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší M.Def o 104 a rezistenci proti magickým útokům o 30%.
ID=1380 72
Betray
  9 67 1 070 000 aktivní
magický
600 4 30 3 Betray
De-buff
Po dobu 30 sekund způsobí zmatení nepřátelského summona, který začně útočit na svého pána. Vyžaduje 5 Spirit Ore.
ID=213 72
Boost Mana
Zobrazit možnosti enchantování skillu 8 - 1 070 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší maximální počet MP o 200.
ID=1558 72
Dimension Spiral
  13 74 1 000 000 aktivní
magický
900 3 - 15 Magical damage
Trigger
Vytvoří trhlinu v dimenzi, která způsobí zranění vybranému cíly, přidá 84 do síly M. Atk. Pokud je vybraný cíl monstrum, pak způosbí další zranění o síle 5. Over-hit je možný.
ID=258 72
Light Armor Mastery
  30 - 540 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 42.6, rychlost čarování o 88%, rychlost útoku o 25% a rychlost obnovy MP o 20%, při použití lehkého brnění.
ID=258 72
Light Armor Mastery
  31 - 540 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 43.7, rychlost čarování o 88%, rychlost útoku o 25% a rychlost obnovy MP o 20%, při použití lehkého brnění.
ID=234 72
Robe Mastery
  38 - 540 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 51.2 při použití róby.
ID=234 72
Robe Mastery
  39 - 540 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 52.5 při použití róby.
ID=1127 72
Servitor Heal
  42 115 540 000 aktivní
magický
600 4 - 3 HP heal
Použije 904 síly léčení k obnově HP summona.
ID=1127 72
Servitor Heal
  43 117 540 000 aktivní
magický
600 4 - 3 HP heal
Použije 915 síly léčení k obnově HP summona.
ID=1126 72
Servitor Recharge
  31 132 540 000 aktivní
magický
400 4 - 3 -
Použije 131 síly k obnově MP summona.
ID=1126 72
Servitor Recharge
  32 133 540 000 aktivní
magický
400 4 - 3 -
Použije 133 síly k obnově MP summona.
ID=1226 72
Summon Boxer the Unicorn
  17 133 1 070 000 aktivní
magický
- 15 3600 5 Summon servitor/cubic
Vytvoří Boxer the Unicorn, který obnovuje MP. Vyžaduje 7 D-Grade krystaly, a 6 další krystaly v průběhu boje. Spotřebuje 20% veškerých získaných zkušenostních bodů. Více
ID=67 72
Summon Life Cubic
Zobrazit možnosti enchantování skillu 7 67 1 070 000 aktivní
magický
- 6 900 5 Summon servitor/cubic
Vyvolá Life Cubic. Cubic používá magii k regeneraci HP svého pána i členů party. Vyžaduje 13 D-Grade krystalů. Více
ID=1277 72
Summon Merrow the Unicorn
  13 133 1 070 000 aktivní
magický
- 15 3600 5 Summon servitor/cubic
Přivolá summona Merrow the Unicorn. Vyžaduje 4 C-Grade krystaly. V průběhu boje spotřebuje další 3 krystaly za určitou dobu. Více
ID=1227 72
Summon Mirage the Unicorn
  17 133 1 070 000 aktivní
magický
- 15 3600 5 Summon servitor/cubic
Vytvoří Mirage the Unicorn, který bude bojovat po vašem boku. Vyžaduje 1 D-Grade krystal. Spotřebuje 90% veškerých získaných zkušenostních bodů. Více
ID=1332 72
Summon Seraphim the Unicorn
  9 119 1 070 000 aktivní
magický
- 15 3600 5 Summon servitor/cubic
Přivolá summona Seraphim the Unicorn. Vyžaduje 3 C-Grade krystaly. V průběhu boje spotřebovává další 3 krystaly za určitou dobu. Více
ID=249 72
Weapon Mastery
  39 - 540 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Atk o 45% a M.Atk o 17%, a dále zvýší P.Atk o 72.9 a M.Atk o 91.1. Při použití luku nebo tyčové zbraně sníží rychlost čarování o 30% a accuracy o 9.
ID=249 72
Weapon Mastery
  40 - 540 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Atk o 45% a M.Atk o 17%, a dále zvýší P.Atk o 75.1 a M.Atk o 93.8. Při použití luku nebo tyčové zbraně sníží rychlost čarování o 30% a accuracy o 9.
ID=1206 72
Wind Shackle
  18 67 1 070 000 aktivní
magický
600 1,5 30 2 De-buff
U nepřítele sníží rychlost útoku o 23%, po dobu 30 sekund.
nahoru16 040 000 SP je potřeba pro naučení všech skillů na level 72
Level 74
ID=146 74
Anti Magic
  44 - 680 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší M.Def o 106 a rezistenci proti magickým útokům o 30%.
ID=146 74
Anti Magic
Zobrazit možnosti enchantování skillu 45 - 680 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší M.Def o 108 a rezistenci proti magickým útokům o 30%.
ID=1380 74
Betray
  10 69 1 350 000 aktivní
magický
600 4 30 3 Betray
De-buff
Po dobu 30 sekund způsobí zmatení nepřátelského summona, který začně útočit na svého pána. Vyžaduje 5 Spirit Ore.
ID=1558 74
Dimension Spiral
  14 83 1 300 000 aktivní
magický
900 3 - 15 Magical damage
Trigger
Vytvoří trhlinu v dimenzi, která způsobí zranění vybranému cíly, přidá 87 do síly M. Atk. Pokud je vybraný cíl monstrum, pak způosbí další zranění o síle 7. Over-hit je možný.
ID=212 74
Fast HP Recovery
  6 - 1 350 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší rychlost obnovy HP o 2.7.
ID=229 74
Fast Mana Recovery
Zobrazit možnosti enchantování skillu 7 - 1 350 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší rychlost obnovy MP o 3.4.
ID=258 74
Light Armor Mastery
  32 - 680 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 44.8, rychlost čarování o 88%, rychlost útoku o 25% a rychlost obnovy MP o 20%, při použití lehkého brnění.
ID=258 74
Light Armor Mastery
Zobrazit možnosti enchantování skillu 33 - 680 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 46.0, rychlost čarování o 88%, rychlost útoku o 25% a rychlost obnovy MP o 20%, při použití lehkého brnění.
ID=1329 74
Mass Summon Aqua Cubic
Zobrazit možnosti enchantování skillu 9 272 1 350 000 aktivní
magický
1000 6 900 5 Summon servitor/cubic
Přivolá Aqua Cubic všem členům party. Cubic využívá magii, kterou útočí na nepřátele. Vyžaduje 28 D-Grade krystalů. Více
ID=1384 74
Mass Surrender to Water
Zobrazit možnosti enchantování skillu 5 103 1 350 000 aktivní
magický
900
200
6 30 8 De-buff
Všem okolním nepřátelům po dobu 30 sekund, sníží rezistenci na útoky vody (Water) o 30, ale zároveň jim i zvýší rezistenci na útoky ohně (Fire) o 15. Vyžaduje 3 Spirit Ore.
ID=234 74
Robe Mastery
  40 - 680 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 53.9 při použití róby.
ID=234 74
Robe Mastery
Zobrazit možnosti enchantování skillu 41 - 680 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Def o 55.2 při použití róby.
ID=1127 74
Servitor Heal
  44 119 680 000 aktivní
magický
600 4 - 3 HP heal
Použije 926 síly léčení k obnově HP summona.
ID=1127 74
Servitor Heal
Zobrazit možnosti enchantování skillu 45 120 680 000 aktivní
magický
600 4 - 3 HP heal
Použije 936 síly léčení k obnově HP summona.
ID=1126 74
Servitor Recharge
  33 135 680 000 aktivní
magický
400 4 - 3 -
Použije 134 síly k obnově MP summona.
ID=1126 74
Servitor Recharge
Zobrazit možnosti enchantování skillu 34 137 680 000 aktivní
magický
400 4 - 3 -
Použije 136 síly k obnově MP summona.
ID=1280 74
Summon Aqua Cubic
Zobrazit možnosti enchantování skillu 9 69 1 350 000 aktivní
magický
- 6 900 5 Summon servitor/cubic
Přivolá Aqua Cubic. Cubic využívá magii, kterou útočí na nepřítele. Vyžaduje 7 D-Grade krystalů. Více
ID=1226 74
Summon Boxer the Unicorn
Zobrazit možnosti enchantování skillu 18 137 1 350 000 aktivní
magický
- 15 3600 5 Summon servitor/cubic
Vytvoří Boxer the Unicorn, který obnovuje MP. Vyžaduje 8 D-Grade krystaly, a 6 další krystaly v průběhu boje. Spotřebuje 18% veškerých získaných zkušenostních bodů. Více
ID=1277 74
Summon Merrow the Unicorn
Zobrazit možnosti enchantování skillu 14 137 1 350 000 aktivní
magický
- 15 3600 5 Summon servitor/cubic
Přivolá summona Merrow the Unicorn. Vyžaduje 4 C-Grade krystaly. V průběhu boje spotřebuje další 3 krystaly za určitou dobu. Více
ID=1227 74
Summon Mirage the Unicorn
Zobrazit možnosti enchantování skillu 18 137 1 350 000 aktivní
magický
- 15 3600 5 Summon servitor/cubic
Vytvoří Mirage the Unicorn, který bude bojovat po vašem boku. Vyžaduje 1 D-Grade krystal. Spotřebuje 90% veškerých získaných zkušenostních bodů. Více
ID=1332 74
Summon Seraphim the Unicorn
Zobrazit možnosti enchantování skillu 10 123 1 350 000 aktivní
magický
- 15 3600 5 Summon servitor/cubic
Přivolá summona Seraphim the Unicorn. Vyžaduje 4 C-Grade krystaly. V průběhu boje spotřebovává další 3 krystaly za určitou dobu. Více
ID=249 74
Weapon Mastery
  41 - 680 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Atk o 45% a M.Atk o 17%, a dále zvýší P.Atk o 77.2 a M.Atk o 96.5. Při použití luku nebo tyčové zbraně sníží rychlost čarování o 30% a accuracy o 9.
ID=249 74
Weapon Mastery
  42 - 680 000 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší P.Atk o 45% a M.Atk o 17%, a dále zvýší P.Atk o 79.4 a M.Atk o 99.3. Při použití luku nebo tyčové zbraně sníží rychlost čarování o 30% a accuracy o 9.
ID=1206 74
Wind Shackle
Zobrazit možnosti enchantování skillu 19 69 1 350 000 aktivní
magický
600 1,5 30 2 De-buff
U nepřítele sníží rychlost útoku o 23%, po dobu 30 sekund.
nahoru24 310 000 SP je potřeba pro naučení všech skillů na level 74
Level 75
ID=841 75
Aura Bird - Falcon
K naučení skillu je potřeba specifický svitek: Spellbook - Aurabird Falcon
1 72 0 aktivní
fyzický
- 2,5 - 10 Toggle
Mounts the Aura Bird - Falcon.
ID=842 75
Aura Bird - Owl
K naučení skillu je potřeba specifický svitek: Spellbook - Aurabird Owl
1 72 0 aktivní
fyzický
- 2,5 - 10 Toggle
Mounts the Aura Bird - Owl.
nahoru0 SP je potřeba pro naučení všech skillů na level 75
Level 76
ID=1405 76
Divine Inspiration
K naučení skillu je potřeba specifický svitek: Ancient Book - Divine Inspiration (Manuscript)
3 - 0 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší celkový maximální počet buffů, které můžete obdržet, o 3.
ID=1405 76
Divine Inspiration
K naučení skillu je potřeba specifický svitek: Ancient Book - Divine Inspiration (Original Version)
4 - 0 pasivní
fyzický
- - - - -
Zvýší celkový maximální počet buffů, které můžete obdržet, o 4.
nahoru0 SP je potřeba pro naučení všech skillů na level 76
Data jsou převzata z nastavení serveru Dark Dragon Lineage 2 - High Five. Pokud budete chtít naše stránky distribuovat, tak pouze s odkazem na náš server jako poděkování za naši práci.
Vytvořil © Dark Dragon & Shad 2011-2024, všechna práva vyhrazena.