Play Now

Service & Update Dark Dragon Lineage 2 High Five serverGame Update 20/08/2022Dnešní Update obsahoval mimo jiné i toto:

– po kontrole oficiálních zdrojů, jsme se rozhodli pro nastavení rozdílu level hráč vs. jeho pet, na maximálně 19 level pro získání drop/xp/sp. Jedná se o stejnou podmínku, jako limit pro ovládání petů.

– přidání skillu Turn Undead mezi attack skills pro použití v Automated Hunting

– oprava Mana Regeneration buf, vs. Dragon Soul, nyní možno používat oba současně

– úprava kontroly výběru targetu při Automated Hunting – problém s flagováním postavy

– nastavení limitu pro Atak.Speed/Cast.Speed na 1500, resp. 1999

– povolení itemu Blessed Scroll of Resurrection for Pets, pro prodej a výměnuDěkujeme všem a přejeme příjemné hraní na našem skvělém serveru.
Today’s Update included, among other things, the following:

– after checking the official sources, we decided to set the level difference between player vs. his pet to a maximum of level 19 to get drop/xp/sp. This is the same condition as the pet control limit.

– adding Turn Undead skill to attack skills for use in Automated Hunting

– fix Mana Regeneration buff, vs. Dragon Soul, now both can be used at the same time

– modification of target selection check in Automated Hunting – problem with character flagging

– setting the limit for Atak.Speed/Cast.Speed to 1500 and 1999 respectively

– permission for the item Blessed Scroll of Resurrection for Pets, for sale and exchangeThank you all and have a great time playing on our great server.