fbpx
Play Now

Update & News Dark Dragon Lineage 2 High Five serverLetní / summer Update🥳 Vážení hráči, přátelé, 🥳

spustili jsme velký, letní balíček zajímavých úprav a doplňků, které jsou Vám, hráčům ku prospěchu. Zároveň jsme nasadili nové bonusové předměty pro nově přicházející hráče.


1. nově příchozí obdrží při vytvoření postavy

 • 5x Rune of Experience Points 50% 7-Day Pack
 • Puffy Hat of Friendship
 • Friendship collection, která obsahuje brnění a zbraně Top A grade na dobu 90 dní

2. spuštění Aukce herních předmětů

 • Improved Weapons (no grade) +15
 • Life Stones High, Top 80+
 • Soul Crystals level 14 – 16
 • Forgotten Scrolls level 81 + 82
 • Hair Accessories
 • General items, potions
 • High Grade S84 Weapons
 • Dragon Totems
 • Dark Dragon Books high level

3. omezení level enchantu zbraní, brnění a dalších obleků na Olympijských hrách


4. Dragon Buffs nyní není možné používat na Olympijských hrách


5. zvýšená odměna za hlasování na podporu propagace serveru

 • 50% šance na Rune of Experience Points 50% 10 hours pack
 • 280 DCoins denně

6. přidání hradu pro Castle Siege

 • Innadril

7. Solo RB změna statů a zvýšení šance na drop důležitých itemů


Nejsme P2W server !


🥳 Dear players, friends, 🥳

we have launched a summer package of interesting modifications and add-ons to benefit you, the players. At the same time, we’ve launched new bonus items for new players.


1. newcomers will receive upon character creation

 • 5x Rune of Experience Points 50% 7-Day Pack
 • Puffy Hat of Friendship
 • Friendship collection that includes Top A grade armor and weapons for 90 days

2. launch of the Game Item Auction

 • launch of the Game Item Auction
 • Life Stones High, Top 80+
 • Soul Crystals level 14 – 16
 • Forgotten scrolls of level 81 + 82
 • Hair Accessories
 • General items, potions
 • High level weapons S84
 • Dragon Totems
 • High level Dark Dragon books

3. restrictions on the enchant level of weapons, armor and other equipment at the Olympic Games


4. Dragon Buffs cannot be used in the Olympics now


5. increased reward for voting to promote our server

 • 50% chance of Rune of Experience Points 50% 10 hours pack
 • up to 280 DCoins per day

6. adding a Castle for Castle Sieges

 • Innadril

7. Solo RB Stats change and increase the chance to drop important itemsWe are NOT P2W server!


Enjoy !