fbpx
Play Now

test server is now closed for public accessDark Dragon Lineage 2 – High Five v3 – PTS opened


Welcome to the world of Lineage II on server Dark Dragon.
Our server is for fans of the Lineage II – High Five CT 2.6 Chronicle.


Vážení a milý hráči,
přípravy na spuštění našeho Lineage II serveru přidávají na tempu
a tak bychom Vám jej rádi krátce představili.

Nyní otevíráme veřejný test server, tzv. PTS, kde jde především o shromažďování dat, pro účely dalšího ladění a vývoje.


základní parametry jsou:
Herní prostředí – platforma Dark Dragon v3
základní rate 3x pro účely open PTS
Offline Trade
Autoloot
speciální systém výpomoci – denní mise
stálé PvP eventy ( x denně, pokaždé jiný )
Speciální Olympiad system
centrální tržiště bychom rádi měli Aden + Giran
Rim Kamaloka + speciální lokace
Hellbound, všechny Pailaky a lokace
Vitality, Party, Mail a Item Mail/Aukce system
Speciální Time Points systém (PC Bang dříve)

to není zdaleka vše … ale to si necháme až pro live server 🙂

Prosíme, veškeré problémy pište na náš Discord portál:
Dark Dragon Community: –> chat #dev-h5-bug-reports

Velice Vám děkujeme za účast a pomoc nám.

Dark Dragon team
2021


Dear players, preparations for launching our Lineage 2 server add to the pace and so we would like to introduce it to you briefly.

We are now opening a public test server, the so-called PTS, which is mainly about data collection, for the purposes of further debugging and development.

the basic parameters are:
Game environment – Dark Dragon v3 platform
base rate 3x for open PTS purposes
Offline Trade
Autoloot
special assistance system – daily missions
permanent PvP events (x daily, always different)
central market we would like to have Aden + Giran
Special Olympiad system
Rim Kamaloka + special locations
Hellbound, all Pailaks and locations
Vitality, Party, Mail and Item Mail / Auction system
Special Time Points System (PC Bang formerly)

that’s not all … but we’ll keep it for the live server 🙂

Please write all problems on our Discord portal:
Dark Dragon Community: –> chat #dev-h5-bug-reports


Thank you very much for your participation with us.

Dark Dragon team
2021

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.