fbpx
Play Now

Service & Update Dark Dragon Lineage 2 High Five serverGame Update 29/07/2022 1. úprava odměn automatických eventů
  • výhra 5-50 DCoins
  • první krev 2-10 DCoins
  • zabití v řadě 20-100 CoL
 2. edit / fix rozdělování XP/SP party bonusu
  • upravena metoda rozdělování party bonus
  • pokud se nachází v partě postava s vyšším rozdíl lvl jak 19 je vyloučena z kalkulace pro bonus
 3. implementace teleportování prostřednictvím 4-all knížky na solo RB
  • jakmile se objeví solo RB, otevři 4-all knihu, vyber funkci teleportace, klikni na tlačítko Solo RB a můžeš se teleportovat
  • poplatek je 10 DCoins
  • teleportační prodleva je 60 vteřin
  • nelze použít při PK, Cursed zbraních, battle mod
 4. změna v Territory War a Castle Sieges
  • Territory War budou každý týden
  • přidán hrad – Goddard od 14.08.2022
 5. povolení dalších itemů k ukládání do osobního skladu

 1. modification of automatic event rewards
  • Win 5-50 DCoins
  • first blood 2-10 DCoins
  • kills in a row 20-100 CoL
 2. edit / fix XP/SP party bonus distribution
  • modified party bonus distribution method
  • if a character with a higher lvl difference than 19 is in the party, he is excluded from the bonus calculation
 3. implementation of teleportation via 4-all book to solo RB
  • when a solo RB appears, open the 4-all book, select the teleport function, click on the Solo RB button and you can teleport
  • the fee is 10 DCoins
  • teleportation delay is 60 seconds
  • cannot be used with PK, Cursed weapons, battle mod
 4. change in Territory War and Castle Sieges
  • Territory War will be weekly
  • Castle added – Goddard from 14.08.2022
 5. allowing additional items to be placed in personal storage


another changes:
Implement missing skills
Implement agathion energy retail function
Improve npc social actions
Improve npc random movements
Improve zig zag for monsters while attacking
Config to edit zig zag activation
Fixed some monsters broken movement animations
Fixed missing broadcast for pets causing broken animations
Fixed wrong enchant values for cross bows
Fixed Quest Kails Magic Coin


Castle Siege

Z důvodu vyššího nárůstu aktivních hráčů na našem skvělém server, rozhodli jsme se aktivovat druhý hrad.

Již 14.08.2022 budeme tak mít 2 boje o hrady. K prvnímu Gludiu, přibude hrad Goddard.
Čas bojů je stanoven na 20.00 Berlínského času a doba boje bude opět 1 hodinu.

Připravte se dobře!

Následné boje budou dle plánu, tedy 28.8.2022 a následně 11.09.2022 velký boj o hrad Giran.

Děkujeme za vaši přízenň a přejeme skvělou zábavu.
Due to a higher increase of active players on our great server, we decided to activate a second castle.

Already on 14.08.2022 we will have 2 battles for castles. To the first Gludio, we will add Goddard Castle.
The fight time is set to 20.00 Berlin time and the fight time will be 1 hour again.

Prepare well!

The subsequent battles will be as planned, i.e. on 28.8.2022 and then on 11.09.2022 the big battle for Giran Castle.

Thank you for your support and we wish you great fun.